Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/733

Briuselis, 2008 m. gegužės 13 d.

[Graphic in PDF & Word format]

Komisija siekia, kad informacinės ir ryšių technologijos būtų naudojamos kaip aplinkos tausojimo priemonė

Šiandien Europos Komisija paskelbė skatinsianti naudoti informacines ir ryšių technologijas (IRT) kaip vieną iš kovos su klimato kaita priemonių. Taip bus siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą visuose ekonomikos sektoriuose, visų pirma, pastatų, apšvietimo ir elektros tinklų. IRT naudojimas visuose ekonomikos sektoriuose suteiktų galimybę veikti ekologiškiau ir labai sumažinti Europos išmetamo anglies dioksido. Komisija skatins IRT pramonės atstovus pirmus parodyti pavyzdį ir sumažinti išmetamo CO2 kiekį, taip pat nustatyti ir kurti visiems ekonomikos sektoriams naudingus sprendimus. Pavyzdžiui, pažangiausi kompiuterių serveriai sunaudoja tiek pat energijos, kiek ir standartinė elektros lemputė. Jeigu tokie kompiuterių serveriai būtų plačiai naudojami, būtų galima sutaupyti iki 70 % energijos.

„Kad iki 2020 m. pasiektume Europos energijos vartojimo efektyvumo tikslus, reikia, kad mūsų ekonomika sparčiai augtų ir būtų naudojamos mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančios technologijos. Moksliniai tyrimai ir spartus naujų IRT energijos taupymo sprendimų diegimas bus lemiami veiksniai mažinant išmetalų kiekį visuose ekonomikos sektoriuose, – sakė už informacinę visuomenę ir žiniasklaidą atsakinga Komisijos narė Viviane Reding. Užtikrinama dviguba nauda, nes naudojant informacines ir ryšių technologijas bus skatinamas ES pramonės konkurencingumas ir kovojama su klimato kaita.“

Jei nebus imtasi veiksmų, ES energijos vartojimas iki 2012 m. išaugtų net 25 %. Dėl to ES išmetalų padaugėtų net ir įgyvendinus su atsinaujinančiąja energija susijusius tikslus. Tačiau tikslingai naudojant IRT, energijos vartojimo efektyvumas galėtų padidėti visuose ekonomikos sektoriuose, o Europos našumo augimo rodiklis išliktų 40 %. Propaguojant pažangią energiją taupančių technologijų rinką taip pat galima sukurti ilgalaikį konkurencingumo, augimo ir darbo vietų kūrimo šaltinį. Tokios išvados pateiktos Komisijos šiandien priimtame naujame komunikate.

Komisija skatins IRT sektorių, kurio išmetalų kiekis šiuo metu sudaro 2 % pasaulyje išmetamų CO2 dujų, rodyti siekimo kuo labiau sumažinti išmetamo anglies dioksido kiekį pavyzdį. Tai bus daroma plečiant mokslinius tyrimus, vystant ir diegiant sudėtines dalis bei sistemas, taip pat sudarant savanoriškus susitarimus, pavyzdžiui, dėl ekologiškų viešųjų pirkimų. Konkreti ekologiškų informacinių ir ryšių technologijų nauda bus gaunama kuriant IRT grindžiamas efektyvaus energijos vartojimo priemones, padėsiančias sumažinti išmetalų kituose sektoriuose, kurių išmetamas teršalų kiekis sudaro 98 %.

Siekdama įrodyti, kad ekologiškomis technologijomis galima mažinti išmetamų CO2 dujų kiekį ir išlaikyti spartų ekonomikos augimą, Komisija dėmesį sutelks į tris energijai imlius sektorius:

  • Energijos gamybos ir paskirstymo sektoriuje suvartojama trečdalis visos pirminės energijos. Elektros gamybos efektyvumą būtų galima padidinti 40 %, o jos transportavimo ir paskirstymo efektyvumą – 10 %. Naudojant IRT būtų galima ne tik veiksmingiau valdyti elektros tinklus, bet ir lengviau integruoti atsinaujinančiuosius energijos šaltinius. Pusė Danijos elektros gaminama decentralizuotuose tinkluose – vėjo energija sudaro apie 20 % visos elektros gamybos. Todėl jos išmetamo anglies dioksido sumažėjo nuo 937 gramų / kWh 1990 m. iki 517 gramų / kWh 2005 m.
  • Pastatams šildyti, vėsinti ir apšviesti sunaudojama daugiau kaip 40 % Europos energijos. Naudojantis informacinėmis ir ryšių technologijomis galima nuolat stebėti padėtį, kad būtų parenkamas optimalus apšvietimo, ventiliacijos ir įrangos režimas. Be to, šios technologijos gali realiu laiku teikti atnaujinamą informaciją apie suvartojamos energijos kiekį vartotojams ir taip skatinti juos keisti įpročius. Suomijoje dėl tokių pažangių matavimo sistemų vartotojai suvartoja 7 % mažiau energijos.
  • Pasaulyje 20 % elektros suvartojama apšvietimui. Pradėjus naudoti tausias elektros lemputes iki 2025 m. apšvietimui suvartojamos energijos kiekis sumažėtų pusiau. Jeigu būtų naudojamos pažangiosios elektros lemputės, automatiškai prisitaikančios prie natūralios šviesos ir reaguojančios į tai, ar patalpoje yra žmonių, būtų pasiekta dar geresnių rezultatų.

Komisija pradeda konsultacijų ir partnerystės procesą, kuriame dalyvaus daug susijusių suinteresuotųjų šalių. Pirmenybė teikiama miestams, nes juose suvartojama daugiau kaip 75 % visos pasaulyje suvartojamos energijos ir išmetama 80 % CO2.dujų Be to, miestų teritorijos yra tinkama vieta IRT grindžiamiems sprendimams bandyti, tvirtinti ir diegti.

Bendroji informacija

2007 m. sausio 10 d. Komisija priėmė energetikos ir klimato kaitos priemonių paketą, kuriam pritarė ir Europos Parlamentas, ir ES vadovai 2007 m. kovą įvykusioje Europos Vadovų Taryboje. Šiame pakete numatoma 20 % sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (palyginti su 1990 m.) ir siekti, kad iki 2020 m. būtų vartojama 20 % daugiau atsinaujinančios energijos (IP/07/29). 2008 m. sausio 23 d. Europos Komisija priėmė plataus užmojo konkrečių priemonių paketą ir taip parodė, kad sutarti su klimato kaita susiję uždaviniai yra techniškai ir ekonomiškai įgyvendinami ir teikia unikalių verslo galimybių tūkstančiams Europos įmonių (IP/08/80).

ES atliekami efektyvaus energijos vartojimo IRT tyrimai jau davė rezultatų. Įgyvendinant Šeštąją pagrindų programą, HIPEAC ir kitus mokslinių tyrimų projektus įrodyta, kad kompiuterių našumas gali būti atsietas nuo energijos suvartojimo

http://www.hipeac.net/, o OLLA sukūrė organinius šviesos diodus (angl. organic light-emitting diodes, OLED), kurių našumas dvigubai didesnis nei standartinių lempų

http://www.hitech-projects.com/euprojects/olla/index.html
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sustainable_growth/energy_efficiency/index_en.htm


Side Bar