Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/733

Bρυξέλλες, 13 Mαΐου 2008

[Graphic in PDF & Word format]

Η Επιτροπή δίνει πράσινη διάσταση στις ΤΠΕ

Στο πλαίσιο των προσπαθειών της για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι θα προωθήσει τη χρήση των ΤΠΕ (τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών) για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στο σύνολο της οικονομίας αρχίζοντας από τα κτήρια, τον φωτισμό και το ηλεκτρικό δίκτυο. Οι ΤΠΕ, εάν χρησιμοποιηθούν ευρέως, μπορούν να οδηγήσουν, σε όλους τους τομείς της οικονομίας, σε μια πιο «πράσινη» συμπεριφορά, χάρη στην οποία θα περιοριστεί δραστικά το «αποτύπωμα του άνθρακα». Η Επιτροπή θα παροτρύνει τις επιχειρήσεις ΤΠΕ να αναλάβουν την πρωτοβουλία μειώνοντας τις δικές τους εκπομπές CO2 και αναζητώντας και δημιουργώντας λύσεις που θα είναι ωφέλιμες για το σύνολο της οικονομίας. Για παράδειγμα, οι πλέον προηγμένοι εξυπηρετητές υπολογιστών καταναλώνουν την ίδια ποσότητα ενέργειας με τους συνήθεις λαμπτήρες φωτισμού. Εάν χρησιμοποιηθούν σε ευρεία κλίμακα, μπορεί να προκύψει εξοικονόμηση ενέργειας μέχρι και 70%.

«Για να επιτύχουμε τους στόχους ενεργειακής απόδοσης της Ευρώπης μέχρι το 2020, χρειαζόμαστε μια οικονομία υψηλών αναπτυξιακών ρυθμών και χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Η έρευνα και η ταχεία υιοθέτηση καινοτόμων και ενεργειακά αποδοτικών λύσεων στον τομέα των ΤΠΕ είναι κρίσιμης σημασίας για τον περιορισμό των εκπομπών στο σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων» δήλωσε η κυρία Viviane Reding, Επίτροπος για την Κοινωνία της Πληροφορίας και τα Μέσα Επικοινωνίας. «Στη συγκεκριμένη περίπτωση όλοι θα βγουν κερδισμένοι, εφόσον οι ΤΠΕ αφενός θα προωθήσουν την ανταγωνιστικότητα της κοινοτικής βιομηχανίας και αφετέρου θα ηγηθούν του αγώνα ενάντια στην κλιματική αλλαγή.»

Αν δεν ληφθούν μέτρα, η ενεργειακή κατανάλωση της ΕΕ ενδέχεται να αυξηθεί μέχρι και 25% έως το 2012, πράγμα που θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των εκπομπών της ΕΕ παρά τους στόχους για την ανανεώσιμη ενέργεια. Όμως, οι ΤΠΕ, εάν στραφούν σε βιώσιμες χρήσεις, θα μπορούσαν να αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση σε όλους τους τομείς της οικονομίας, ενώ θα εξακολουθήσουν να αντιπροσωπεύουν το 40% της αύξησης της παραγωγικότητας της Ευρώπης. Η δημιουργία μιας αγοράς αιχμής για τέτοιες ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες αποτελεί επίσης, δυνητικά, μακροπρόθεσμη πηγή ανταγωνιστικότητας, ανάπτυξης και θέσεων εργασίας. Αυτά είναι τα συμπεράσματα μιας νέας ανακοίνωσης την οποία εξέδωσε σήμερα η Επιτροπή.

Η Επιτροπή θα ενθαρρύνει τον κλάδο των ΤΠΕ - που τη στιγμή αυτή παράγει το 2% των συνολικών εκπομπών CO2 - να χαράξει με το παράδειγμά του τον δρόμο προς την ουδετερότητα όσον αφορά τον άνθρακα. Αυτό θα επιτευχθεί με την ενίσχυση της έρευνας, της ανάπτυξης και της χρήσης κατάλληλων συστατικών στοιχείων και συστημάτων, που θα συμπληρώνονται από εθελοντικές συμφωνίες, για παράδειγμα για «πράσινες» δημόσιες προμήθειες. Τα πραγματικά οφέλη από τις πράσινες ΤΠΕ θα προκύψουν από ενεργειακά αποδοτικές λύσεις ΤΠΕ που θα έχουν επίπτωση στο υπόλοιπο 98% των συνολικών εκπομπών.

Η Επιτροπή, για να αποδείξει ότι οι πράσινες τεχνολογίες μπορούν να οδηγήσουν σε «χαμηλές εκπομές C02 και υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης», θα επικεντρώσει την προσοχή της σε τρεις τομείς εντάσεως ενέργειας:

  • Κατά την παραγωγή και διανομή ενέργειας καταναλώνεται το ένα τρίτο του συνόλου της πρωτογενούς ενέργειας. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θα μπορούσε να καταστεί αποδοτικότερη κατά 40% και η μεταφορά και διανομή της κατά 10%. Οι ΤΠΕ θα μπορούσαν όχι μόνο να κάνουν αποδοτικότερη τη διαχείριση των ηλεκτρικών δικτύων αλλά και να διευκολύνουν την ενσωμάτωση σε αυτά των πηγών ανανεώσιμης ενέργειας. Η Δανία παράγει τη μισή ηλεκτρική της ενέργεια από αποκεντρωμένα δίκτυα, με την αιολική ενέργεια να αντιπροσωπεύει το 20% του συνόλου της ηλεκτρικής ενέργειας. Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι οι εκπομπές της σε C02 περιορίστηκαν από 937 σε 517 g/kWh στο διάστημα 1990-2005.
  • Η θέρμανση, η ψύξη και ο φωτισμός των κτηρίων αντιπροσωπεύουν άνω του 40% της κατανάλωσης ενέργειας στην Ευρώπη. Οι ΤΠΕ μπορούν να ελέγχουν σε συνεχή βάση τα δεδομένα με στόχο τη βελτιστοποίηση του φωτισμού, του αερισμού και των επιδόσεων των μηχανών και να παρέχουν στους καταναλωτές, σε πραγματικό χρόνο, την ενεργειακή τους κατανάλωση ώστε να ωθούνται σε αλλαγή της συμπεριφοράς τους. Στη Φινλανδία, αυτός ο «έξυπνος» τρόπος μέτρησης της κατανάλωσης είχε ως συνέπεια να αυξήσουν οι καταναλωτές την ενεργειακή απόδοση κατά 7%.
  • Το 20% της παγκόσμιας παραγωγής ενέργειας χρησιμοποιείται για φωτισμό. Η αντικατάσταση των απλών λαμπτήρων με ενεργειακά αποδοτικούς λαμπτήρες θα μπορούσε να μειώσει στο ήμισυ, μέχρι το 2025, τη σημερινή κατανάλωση ενέργειας. Οι «έξυπνοι» λαμπτήρες, που προσαρμόζουν αυτόματα τον φωτισμό στο φυσικό φως και την παρουσία ανθρώπων, θα έχουν ακόμα μεγαλύτερη επίπτωση.

Η Επιτροπή δρομολογεί επίσης μια διαδικασία διαβουλεύσεων και συνεργασίας στην οποία θα συμμετάσχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι. Στη διαδικασία αυτή οι πόλεις θεωρούνται ως στόχος προτεραιότητας δεδομένου ότι καταναλώνουν άνω του 75% της παγκόσμιας ενέργειας και παράγουν το 80% των εκπομπών C02. Οι αστικές περιοχές μπορούν επίσης να αποτελέσουν το κατάλληλο πεδίο για τη δοκιμή, αξιολόγηση και ανάπτυξη νέων λύσεων βασισμένων στις ΤΠΕ.

Ιστορικό
Στις 10 Ιανουαρίου 2007 η Επιτροπή ενέκρινε μια δέσμη μέτρων για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή, η οποία επικυρώθηκε τόσο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και από τους ηγέτες της ΕΕ κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου 2007, με στόχο να μειωθούν έως το 2020 οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 και να αυξηθεί η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά 20% (IP/07/29). Στις 23 Ιανουαρίου 2008 η Επιτροπή ενέκρινε μια σειρά ριζικών μέτρων με τα οποία αποδεικνύεται ότι οι συμφωνημένοι στόχοι για την κλιματική αλλαγή είναι και τεχνολογικά και οικονομικά εφικτοί και ότι προσφέρουν μια
μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία σε χιλιάδες ευρωπαϊκές εταιρείες (IP/08/80).

Η ευρωπαϊκή έρευνα στον χώρο των ΤΠΕ για την επίτευξη καλύτερης ενεργειακής απόδοσης έχει ήδη αρχίσει να παράγει αποτελέσματα. Στο πλαίσιο του έκτου προγράμματος-πλαισίου το έργο ΗΙPEAC και άλλα ερευνητικά έργα απέδειξαν ότι οι επιδόσεις των υπολογιστών μπορούν να αποσυνδεθούν από τον παράγοντα «κατανάλωση ενέργειας» (http://www.hipeac.net/), ενώ το έργο OLLA πέτυχε την παραγωγή οργανικών διόδων εκπομπής φωτός (OLEDs) δύο φορές αποδοτικότερων σε σχέση με τους συνήθεις λαμπτήρες

(http://www.hitech-projects.com/euprojects/olla/index.html).
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sustainable_growth/energy_efficiency/index_en.htm


Side Bar