Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/733

V Bruselu dne 13. května 2008

[Graphic in PDF & Word format]

Komise obsadila informační a komunikační technologie do ekologické role

Evropská komise dnes oznámila, že jako součást boje proti změně klimatu bude pro větší energetickou účinnost v rámci celého hospodářství, počínaje budovami, osvětlením a rozvodnými sítěmi, podporovat využívání informačních a komunikačních technologií. Informační a komunikační technologie, budou-li zavedeny v širokém měřítku, se mohou v celém hospodářství zasloužit o ekologičtější chování, čímž by se výrazně omezila uhlíková stopa, kterou za sebou Evropa zanechává. Komise hodlá přispět k tomu, aby odvětví informačních a komunikačních technologií zaujalo vedoucí postavení, pokud jde o snižování vlastních emisí CO2, identifikaci a tvorbu řešení, z kterých by těžilo celé hospodářství. Například nejmodernější počítačové servery spotřebují stejné množství energie jako běžná žárovka; jestliže by jejich použití bylo rozšířené, umožnily by úsporu energie až o 70 %.

„Abychom do roku 2020 splnili cíle, které si Evropa v oblasti energetické účinnosti stanovila, potřebujeme nízkouhlíkové hospodářství s vysokým růstem. Pro snížení emisí v celém hospodářství bude mít zásadní význam výzkum a rychlé osvojení inovativních a energeticky úsporných řešení z oblasti informačních a komunikačních technologií,“ uvedla Viviane Redingová, komisařka pro informační společnost a média. „Je to oboustranně výhodná situace – informační a komunikační technologie budou podporovat konkurenceschopnost odvětví EU a zároveň povedou boj proti změně klimatu.“

Pokud nebudou učiněna žádná opatření, očekává se, že spotřeba energie EU vzroste do roku 2012 až o 25 %, čímž by se zvýšil i objem emisí EU navzdory cílům v oblasti obnovitelné energie. Jestliže se však informační a komunikační technologie nasměrují k udržitelnému využití, mohly by ve všech oblastech hospodářství zvýšit energetickou účinnost a i nadále představovat 40 % růstu produktivity v Evropě. Podpora špičkového trhu pro tyto energeticky účinné technologie je rovněž potenciálním dlouhodobým zdrojem konkurenceschopnosti, růstu a zaměstnanosti. K těmto závěrům dospěla Komise v novém, dnes přijatém sdělení.

Komise podpoří odvětví informačních a komunikačních technologií, které v současnosti představuje 2 % celkových emisí CO2, aby se stalo příkladem na cestě k uhlíkové neutralitě. To se uskuteční posílením výzkumu, rozvoje a zavádění komponent a systémů, doplněným o dobrovolné dohody, například o zadávaní ekologických zakázek. Opravdovou předností ekologických informačních a komunikačních technologií bude rozvoj energeticky účinných řešení v oblasti těchto technologií, které budou mít dopad na 98 % celkových emisí.

Aby Komise ukázala, že ekologická technologie může přinést celému hospodářství nízké emise uhlíku i při vysokém růstu, zaměří se na tři odvětví, která se vyznačují vysokou spotřebou energie:

  • Výroba energie a její distribuce využívá jednu třetinu veškeré primární energie. Výroba elektrické energie by mohla být účinnější o 40 % a její transport a distribuce o 10 %. Informační a komunikační technologie by mohly nejen zlepšit účinnost rozvodných sítí, ale i usnadnit integraci obnovitelných zdrojů energie. Dánsko vyrábí polovinu své elektrické energie prostřednictvím decentralizovaných sítí, přičemž elektřina vyrobená pomocí větrných elektráren představuje 20 % veškeré elektrické energie této země. V důsledku toho poklesly emise CO2 v letech 1990–2005 z 937 na 517 g/kWh.
  • Vytápění, klimatizace a osvětlení budov představují více než 40 % evropské spotřeby energie. Informační a komunikační technologie mohou soustavně sledovat údaje pro optimální nastavení osvětlení, ventilace a výkonu zařízení a spotřebitelům v reálném čase poskytovat aktualizované informace o jejich spotřebě energie, a tím podporovat změny chování. Ve Finsku toto inteligentní měření motivovalo spotřebitele ke zvýšení energetické účinnosti o 7 %.
  • 20 % světové elektřiny se používá na osvětlení. Přechod na úsporné žárovky by mohlo do roku 2025 snížit současnou spotřebu energie na osvětlení o polovinu. Inteligentní žárovky, které automaticky regulují sílu záření podle denního světla a přítomnosti osob, mohou mít ještě větší účinek.

Komise rovněž zahajuje proces konzultací a partnerství, který zahrnuje co nejširší spektrum příslušných zúčastněných stran. V rámci tohoto procesu jsou prioritou města, která spotřebují více než 75 % světové energie a produkují 80 % celkového objemu emisí CO2. Městské oblasti mohou rovněž být vhodným místem pro testování, ověřování a zavádění nových řešení na základě informačních a komunikačních technologií.

Základní informace
Dne 10. ledna 2007 přijala Komise balíček opatření pro energetiku a klimatické změny, který byl na zasedání Evropské rady v březnu 2007 schválen Evropským parlamentem a vedoucími představiteli EU a jehož cílem je snížení emisí skleníkových plynů ve srovnání s jejich objemem v roce 1990 o 20 % a do roku 2020 20% využití obnovitelné energie (IP/07/29). Dne 23. ledna 2008 přijala Komise rozsáhlý balíček opatření, který dokazuje, že dohodnuté cíle v boji proti změně klimatu jsou z technologického a hospodářského hlediska proveditelné a představují jedinečnou obchodní příležitost pro tisíce evropských společností (IP/08/80).

Výzkum EU týkající se informačních a komunikačních technologií v oblasti energetické účinnosti již přinesl výsledky. V rámci šestého rámcového programu dokázal projekt HiPEAC a další výzkumné projekty, že výkon počítačů nemusí souviset s jejich spotřebou energie (http://www.hipeac.net/), zatímco v rámci projektu OLLA byly vyrobeny organické světelné diody (OLED), které mají oproti standardní žárovce dvojnásobnou účinnost

http://www.hitech-projects.com/euprojects/olla/index.html
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sustainable_growth/energy_efficiency/index_en.htm


Side Bar