Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL EL RO

IP/08/726

V Bruselu dne 8. května 2008

Šest nejlepších: projekty evropského kulturního dědictví

Šesti laureáty „Ceny Evropské unie za kulturní dědictví / Ocenění Europa Nostra“ za rok 2008 se staly vynikající projekty z České republiky, Řecka, Nizozemska, Španělska a Rumunska. Ceny, jejichž vítězové byli vyhlášeni dnes, slouží jako uznání za výjimečné úsilí v oblasti památkové péče, výzkumu a vzdělávání a každá z nich má hodnotu 10 000 EUR. Udílejí je společně Evropská komise a celoevropská federace pro kulturní dědictví Europa Nostra. Tato ocenění budou předána dne 12. června 2008 v katedrále ve městě Durham ve Spojeném království během slavnostního vyhlášení cen za evropské kulturní dědictví European Heritage Awards.

Evropská komise a federace Europa Nostra zahájily společné udílení cen European Heritage Awards v roce 2002 v rámci programu Komise Kultura se záměrem ocenit vynikající iniciativy mezi mnoha aspekty evropského kulturního dědictví v různých kategoriích od restaurování budov a jejich přizpůsobení novému využití až po rehabilitaci městské a venkovské krajiny, zpřístupnění archeologických nalezišť a péči o umělecké sbírky. Ocenění mohou získat také výzkumné projekty a letos poprvé rovněž vzdělávací projekty související s kulturním dědictvím a dobrovolná pomoc jednotlivců nebo organizací při péči o kulturní dědictví.

Cílem těchto ocenění je podpořit vysokou úroveň památkové péče a vynikajících znalostí a schopností, kterých je při ní využíváno, a podnítit přeshraniční výměny v oblasti kulturního dědictví. Záměrem ocenění je rovněž prostřednictvím šíření dobrých příkladů povzbudit další úsilí a podpořit projekty týkající se kulturního dědictví v celé Evropě.

Letos porota obdržela 109 přihlášek a nominací do různých kategorií z 29 zemí a nezávislí odborníci provedli jejich posouzení na místě. Ty nejlepší vybírala porota ceny za kulturní dědictví na řadě setkání, která se uskutečnila v průběhu minulých měsíců.

Bylo uděleno šest cen v těchto kategoriích:

Kategorie 1 – památková péče:

Restaurování jižního průčelí Horního hradu Státního hradu a zámku Český Krumlov, Česká republika: cena za vytvoření nových norem české památkové péče a uznání vynikajícího příkladu citlivé památkové péče.

Péče o zachování archeologického naleziště Skarkos na ostrově Ios v Řecku: cena za vynikající kvalitu památkové péče a zejména za minimální a nesmírně citlivé zásahy bez škodlivých dopadů na jedinečnou krajinu.

Restaurování a přizpůsobení továrny Van Nelle v Rotterdamu, Nizozemsku, novému využití: uznání příkladného přístupu k restaurátorské práci a nalezení nových využití pro kultovní budovu evropského a světového významu.

Kategorie 2 – výzkum:

Katalog vojenských opevnění ve Španělsku, který vypracovalo sdružení Asociación Española de Amigos de los Castillos, Španělsko: uznání vynikajícího příkladu zvyšování povědomí veřejnosti o vojenském kulturním dědictví ve Španělsku, které není důležité pouze pro tuto zemi, ale má obrovský význam pro celou Evropu.

Kategorie 3 – dobrovolná pomoc:

Stichting Stadsherstel Hoorn, Nizozemsko: velmi úspěšný příklad zapojení občanské společnosti do záchrany historických center evropských měst, který upozornil na význam práce dobrovolníků.

Kategorie 4 – vzdělávání, odborná příprava a osvěta:

Mezinárodní školicí středisko péče o kulturní stavební dědictví (International Built Heritage Conservation Training Centre) na zámku Bánffy v obci Bonţida, Rumunsko: vysoce hodnocené díky dvojímu úsilí: o odbornou přípravu v oblasti památkové péče a památkovou péči prostřednictvím odborné přípravy. Jedná se o vynikající příklad přeshraniční výměny znalostí a vhodného laureáta této ceny v rámci Evropského roku dialogu mezi kulturami.

Kromě šesti nejvyšších ocenění bude uděleno 21 druhých cen. Více informací viz internetové stránky Europa Nostra: http://www.europanostra.org/awards/2008/laureates.html

Více informací o programu Kultura a oceněních Evropské komise v oblasti kultury: http://ec.europa.eu/culture


Side Bar