Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/722

Bryssel den 8 maj 2008

Konsumentskydd: 50 % av vilseledande flygwebbplatser rättade

EU:s konsumentkommissionär Meglena Kuneva lade idag fram en halvtidsrapport om en EU-omfattande undersökning, där 15 nationella EU-myndigheter samt de norska myndigheterna deltar, av vilseledande reklam och oskäliga villkor på webbplatser som säljer flygbiljetter. Rapporten visar att det finns "allvarliga och bestående konsumentskyddsproblem" i hela flygbranschen. En tredjedel av de kontrollerade webbplatserna (137 av de 386 webbplatser som de 13 uppgiftslämnande länderna ursprungligen kontrollerade) har blivit föremål för ingripanden de senaste sju månaderna för brott mot EU:s konsumentskyddslagstiftning. Över hälften av webbplatserna har bättrat sig under denna period.

– Det är oacceptabelt att en av tre konsumenter som vill boka flygbiljetter kommer att bli lurad eller vilseledd. Rapporten visar att det finns allvarliga, bestående problem i hela flygbranschen. Jag tänker samarbeta med medlemsstaterna för att göra allt som står i vår makt för att avsluta den här utredningen till 1 maj nästa år. Men vi kan inte bortse från resultaten av utredningen. Jag hoppas att företagen nu har insett att kommissionen är fast besluten att agera i konsumenternas intresse när det är nödvändigt. Mitt budskap till branschen är tydligt: agera nu, annars agerar vi. Vi måste se trovärdiga tecken på förbättringar och sanering av de här försäljningsmetoderna i branschen före 1 maj nästa år, annars har vi inget annat val än att gripa in, säger konsumentkommissionären Meglena Kuneva.

Resultat

Kommissionens halvtidsrapport om utredningen av flygwebbplatserna ger en bild av läget enligt tillgängliga uppgifter för 13 länder den 22 februari 2008. Utredningen har inriktats på vilseledande prisangivelser, tillgången till erbjudandena samt oskäliga avtalsvillkor (t.ex. på förhand ikryssade rutor och tydliga avtalsvillkor på konsumentens språk). Följande framkom:

  • En av tre webbplatser föranledde ingripanden för brott mot konsumentskyddslagstiftningen.
  • Många webbplatser hade flera problem. Problemen i branschen är följande: vilseledande prisangivelser har visat sig vara det största problemet som konstaterades på 58 % av webbplatserna i utredningen, problem med avtalsvillkor fanns på 49 % av webbplatserna (språkversion saknas eller är fel, rutor för tilläggstjänster är ikryssade på förhand). Problem med att annonserade erbjudanden inte fanns tillgängliga förekom på 15 % av webbplatserna.
  • Problemen finns i hela flygbranschen, både hos reguljära flygbolag och charterbolag (skillnaden mellan budgetflygbolag och traditionella flygbolag blir i praktiken allt oklarare). Av de 79 webbplatserna i utredningen som undersöks på grund av vilseledande prisangivelser är 44 (56 %) webbplatser flygbolag, 27 (34 %) webbplatser är resebyråer eller charterbolag medan 8 (10 %) webbplatser var övriga, t.ex. prisjämförelsewebbplatser. Av de 21 webbplatserna som hade problem med tillgång till erbjudanden var 12 (57 %) flygbolag, 6 (28 %) resebyråer och 3 övriga. Av de 67 webbplatser som är under utredning för oskäliga avtalsvillkor var 26 (39 %) flygbolag, 34 (51 %) resebyråer och 7 (10 %) övriga. (Många webbplatser hade flera problem, så antalet problem är alltså större än antalet webbplatser).
  • Problemen förekommer hos alla slags bolag. De 137 webbplatserna i utredningen representerar omkring 80 bolag, både kända varumärken och mindre kända bolag.
  • Ingripandena har nu överskridit 50 %. Tabellerna i halvtidsrapporten (se tabellen i bilagan) visar läget den 22 februari 2008. Sedan dess har ingripandena fortsatt och ytterligare rättelser har gjorts. Litauen har uppgett att alla webbplatser man konstaterade hade problem nu har rättats till, vilket motsvarar ytterligare 13 webbplatser. Därmed var andelen rättade webbplatser i slutet av april mer än 50 %.
  • Resultaten är olika för nationella ingripanden respektive gränsöverskridande ingripanden. Rapporten visar en uppklarningsgrad på 55 % (50 av 90 webbplatser) för nationella webbplatser, dvs. där myndigheterna har att göra med bolag som är baserade i det egna landet. Detta kan jämföras med uppklarningsgraden 12 % (5 av 42 webbplatser) i gränsöverskridande fall där nationella myndigheter begär hjälp från myndigheterna i ett annat land för att gripa in mot ett bolag baserat i det landet.
  • Offentlighet. Av juridiska skäl får de flesta medlemsstaterna inte offentliggöra bolagens namn så länge som förvaltningsrättsliga eller straffrättsliga utredningar pågår. Detta är en central fråga för nätverkets funktion i framtiden. Norge och Sverige har offentliggjort listor på vilka webbplatser som är med i utredningen (se länk nedan).

Vad händer nu?

Ingripandena inom ramen för nätverket kommer att trappas upp med siktet inställt på avrapportering efter den 1 maj 2009. Kommissionen kommer att övervaka utvecklingen i flygbranschen under året och bedöma om ytterligare åtgärder krävs. Under 2008 kommer uppdateringar om ingripandena att läggas ut på nationella webbplatser som kan nås via kommissionens webbplats för konsumentskydd.

Sida om tillslaget http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweep/index_en.htm


Side Bar