Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/722

Bruselj, 8. maja 2008

Potrošniki: 50 % zavajajočih spletnih strani letalskih prevoznikov popravljenih

Evropska komisarka za varstvo potrošnikov Meglena Kuneva je danes objavila vmesno poročilo o preiskavi glede zavajajočega oglaševanja in nepoštenih praks pri spletni prodaji letalskih kart, v kateri so sodelovali nacionalni organi v 15 državah članicah EU in na Norveškem. Poročilo kaže, da imajo „potrošniki resne in nenehne probleme“ v celotni letalski industriji. Za vsako tretjo preiskano spletno stran (13 držav poročevalk je prvotno preverilo 137 od 386 strani) je moral biti v zadnjih sedmih mesecih uveden izvršilni ukrep zaradi kršitev zakonodaje na področju varstva potrošnikov. Prek 50 % teh spletnih strani je bilo medtem popravljenih.

„Nesprejemljivo je, da je vsak tretji potrošnik, ki želi prek spleta rezervirati letalsko karto, opeharjen ali zaveden in zmeden“, je izjavila evropska komisarka za varstvo potrošnikov Meglena Kuneva. Poročilo kaže, da obstajajo resni in nenehni problemi s prodajo letalskih kart v celotni letalski industriji. Z državami članicami nameravamo sodelovati in storiti vse potrebno, da se preiskava zaključi do 1. maja naslednje leto. Vendar te ugotovitve pošiljajo politični signal, ki ga ni mogoče prezreti. Upam, da so gospodarski akterji zdaj dojeli, da je Komisija odločena ukrepati v imenu potrošnikov, kadar je to potrebno. Moje sporočilo industriji je jasno – ukrepajte zdaj ali pa bomo ukrepali mi. Potrebujemo prepričljive dokaze o izboljšanju praks prodaje in trženja v letalskem sektorju do 1. maja naslednje leto, sicer nam preostane samo, da ukrepamo.

Glavni rezultati

Vmesno poročilo Komisije o preiskavi prodaje letalskih kart opisuje stanje z dne 22. februarja 2008 glede izvajanja izvršilnih ukrepov na podlagi razpoložljivih podatkov za 13 držav. Preiskava je bila osredotočena na zavajajoče navajanje cen, razpoložljivost ponudb in nepoštene pogodbene pogoje (vključno z vnaprej izbranimi polji in jasnimi pogodbenimi pogoji, ki so na voljo v potrošnikovem jeziku). Glavne ugotovitve so:

  • Vsaka tretja spletna stran je zahtevala nadaljnje izvršilne ukrepe za kršitve zakonodaje o varstvu potrošnikov.
  • Na veliko straneh je bilo mnogo problemov. Glavni problemi v sektorju so: zavajajoče navajanje cen se je izkazalo kot največji problem, ki je bil odkrit pri 58 % preiskanih strani; nepravilnosti glede pogodbenih pogojev so bile odkrite pri 49 % teh strani (manjkajoča ali napačna jezikovna različica in vnaprej izbrane neobvezne storitve); problemi z nerazpoložljivostjo oglaševanih ponudb so se pojavili pri 15 % strani.
  • Problemi obstajajo v celotni letalski industriji in zadevajo tako letalske ponudnike kot organizatorje potovanj (razlikovanje med t. i. nizkocenovnimi in tradicionalnimi letalskimi prevozniki je v praksi čedalje težje). Od 79 strani, preiskanih zaradi problemov z zavajajočim navajanjem cen, jih je bilo 44 (56 %) od letalskih prevoznikov, 27 (34 %) od potovalnih agencij/organizatorjev potovanj ter 8 (10 %) drugih strani, npr. za primerjavo cen. Od 21 spletnih strani s problemi zaradi razpoložljivosti ponudb jih je bilo 12 (57 %) od letalskih prevoznikov, 6 (28  %) od potovalnih agencij in 3 „druge“. Od 67 strani, preiskanih zaradi nepoštenih pogodbenih pogojev, jih je bilo 26 (39 %) od letalskih prevoznikov, 34 (51 %) od potovalnih agencij in 7 (10 %) „drugih“. (Na mnogih straneh je bilo odkritih več problemov, zato je statistika za probleme večja od števila strani).
  • Problemi obstajajo pri mnogih družbah. 137 preiskanih spletnih strani predstavlja približno 80 družb, vključno z uveljavljenimi in manj znanimi družbami.
  • Izvršilni ukrepi so zdaj presegli 50 %. Razpredelnice v vmesnem poročilu (glej njihov povzetek v priloženem memorandumu) prikazujejo stanje glede izvajanja izvršilnih ukrepov z dne 22. februarja 2008. Od takrat so se izvršilni ukrepi nadaljevali in opravljeni so bili dodatni popravki. Litva je sporočila, da so vse strani s potrjenimi nepravilnostmi zdaj popravljene, kar predstavlja dodatnih 13 strani. S temi podatki se je skupna raven popravkov do konca aprila povzpela čez 50 %.
  • Obseg nacionalnih in čezmejnih izvršilnih ukrepov se bistveno razlikuje. Poročilo navaja 55 % izvršilnih/popravljalnih ukrepov (50 od 90) za nacionalne spletne strani, pri katerih imajo nacionalni organi opravka z družbami v svoji državi. Za primerjavo, 12 % izvršilnih ukrepov (5 od 42) se nanaša na čezmejne primere, pri katerih nacionalni organi zahtevajo pomoč organov iz druge države za izvrševanje zakonodaje v zvezi z družbo iz navedene države članice.
  • Preglednost. Zaradi pravnih ovir večina držav članic zaenkrat ne more objaviti imen družb, vendar so upravni ali pravni postopki v teku. To je ključnega pomena za prihodnje delovanje mreže. Norveška in Švedska sta javno objavili sezname spletnih strani preiskovanih družb (glej spodnjo povezavo).

Naslednji koraki?

Izvršilni ukrepi v okviru mreže bodo okrepljeni za nadaljnje poročanje po 1. maju 2009. Komisija bo v prihodnjem letu spremljala razvoj dogodkov v letalskem sektorju in takrat ocenila potrebo po dodatnem ukrepanju. Med letom 2008 bodo posodobljeni podatki o izvršilnih ukrepih objavljeni na nacionalnih spletnih straneh, ki so dostopne prek spletne strani o potrošniških zadevah, ki jo ureja Komisija.

Stran o preiskavi: http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweep/index_en.htm


Side Bar