Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/722

Brussel, 8 mei 2008

Consumentenbescherming: 50% van de misleidende websites van vliegmaatschappijen aangepast

EU-commissaris voor consumentenbescherming Meglena Kuneva heeft vandaag het tussentijds rapport bekendgemaakt over een in de hele EU gehouden onderzoek – waarbij 15 nationale instanties in de EU plus Noorwegen betrokken waren – tegen misleidende reclame en oneerlijke praktijken op websites die vliegtickets verkopen. Uit het rapport blijkt dat zich in de hele luchtvaartbranche "ernstige en hardnekkige consumentenproblemen" voordoen. Tegen één op de drie doorgelichte websites (137 van de 386 die aanvankelijk door de 13 rapporterende lidstaten zijn onderzocht) moesten de afgelopen zeven maanden handhavingsmaatregelen worden genomen in verband met inbreuken op het EU-consumentenrecht. Meer dan 50% van deze websites zijn tijdens deze periode in orde gebracht.

"Het is onaanvaardbaar dat 1 op de 3 consumenten die online een vliegticket boeken, wordt afgezet of misleid, aldus EU-commissaris voor consumentenbescherming Meglena Kuneva. Uit dit rapport blijkt dat de hele luchtvaartbranche ernstige en hardnekkige problemen bij de ticketverkoop vertoont. Ik wil in samenwerking met de lidstaten al het mogelijke doen om dit onderzoek vóór 1 mei van volgend jaar te kunnen afronden." Van deze resultaten gaat een politiek signaal uit dat wij niet kunnen negeren. Hopelijk beseffen de ondernemingen nu dat de Commissie vastbesloten is om voor de consumenten op te komen als dat nodig is. Mijn boodschap aan de luchtvaartbranche is duidelijk: neem nu maatregelen, anders zullen wij ze nemen. Wij willen duidelijke tekenen van verbetering zien zodat er vóór 1 mei volgend jaar een einde komt aan deze verkoop- en marketingpraktijken binnen de luchtvaartsector. Anders zullen we moeten ingrijpen."

De belangrijkste resultaten

Het tussentijds rapport van de Commissie over het vliegticketonderzoek is een momentopname van de vorderingen van de handhavingwerkzaamheden, gebaseerd op de beschikbare gegevens van 13 landen op 22 februari 2008. Het onderzoek was toegespitst op misleidende prijsaanduidingen, beschikbaarheid van aanbiedingen en oneerlijke contractvoorwaarden (zoals vooraf aangevinkte hokjes en contractvoorwaarden die niet in de taal van de consument beschikbaar zijn). De belangrijkste uitkomsten zijn:

  • Tegen één op de drie websites moesten handhavingsmaatregelen worden genomen in verband met inbreuken op het consumentenrecht.
  • Veel sites vertoonden meerdere problemen. De problemen binnen de sector zijn als volgt samen te vatten: misleidende prijsaanduidingen bleken het grootste probleem, dat bij 58% van de onderzochte sites werd aangetroffen; 49% van die websites vertoonde onregelmatigheden in de contractvoorwaarden (geheel niet of niet in de juiste taal beschikbaar en vooraf aangevinkte hokjes voor facultatieve diensten). Op 15% van de websites bleken de geadverteerde aanbiedingen niet beschikbaar te zijn.
  • De problemen doen zich voor in de hele luchtvaartbranche – zowel bij vliegmaatschappijen als bij reisbureaus (het onderscheid tussen goedkope en traditionele vliegmaatschappijen wordt in de praktijk steeds vager). Van de 79 websites die zijn onderzocht in verband met misleidende prijsaanduidingen, waren er 44 (56%) van vliegmaatschappijen en 27 (34%) van reisbureaus/reisorganisatoren en waren er 8 sites (10%) van een ander type zoals prijsvergelijkingssites. Van de 21 websites waar de aanbiedingen niet beschikbaar bleken te zijn, waren er 12 (57%) van vliegmaatschappijen, 6 (28%) van reisbureaus en 3 van een ander type. Van de 67 websites die zijn onderzocht in verband met oneerlijke contractvoorwaarden, waren er 26 (39%) van vliegmaatschappijen, 34 (51%) van reisbureaus en 7 (10%) van een ander type. (Bij veel sites deden zich verscheidene problemen voor. Daarom is het aantal problemen groter dan het aantal sites).
  • De problemen doen zich voor bij zeer uiteenlopende maatschappijen. De 137 websites waartegen een onderzoek loopt, behoren tot ongeveer 80 maatschappijen – zowel bekende als minder bekende namen.
  • De handhaving is nu in meer dan 50% van de gevallen voltooid. De tabellen in het tussentijds rapport (zie overzichtstabel in bijbehorende nota) geven de stand van zaken van de handhaving op 22 februari 2008 weer. Sindsdien zijn de handhavingsmaatregelen voortgezet en zijn er meer correcties verricht. Litouwen heeft gemeld dat alle websites waar onregelmatigheden waren geconstateerd, nu in orde zijn gebracht. Dit zijn 13 sites. Hierdoor komt het aantal correcties eind april in totaal op meer dan 50%.
  • De handhavingniveaus bij nationale en grensoverschrijdende handhaving verschillen aanzienlijk. Uit het rapport blijkt dat bij de nationale sites, waar de autoriteiten met ondernemingen in hun eigen land te maken hebben, 55% van de sites waartegen een onderzoek loopt is gecorrigeerd (50 van de 90). Daar tegenover staat een correctiepercentage van 12% (5 van de 42) bij grensoverschrijdende zaken, waarbij de nationale autoriteiten de hulp van een autoriteit in een andere lidstaat moeten inroepen om tegen een daar gevestigde onderneming op te treden.
  • Transparantie. Op grond van wettelijke beperkingen mogen de meeste lidstaten in dit stadium geen namen van maatschappijen bekendmaken omdat er nog administratieve of gerechtelijke procedures lopen. Dit is van groot belang voor de werking van het netwerk in de toekomst. Noorwegen en Zweden hebben lijsten bekendgemaakt met websites van maatschappijen waartegen een onderzoek loopt (zie onderstaande link).

Wat gebeurt hierna?

De handhavingswerkzaamheden binnen het netwerk zullen worden geïntensiveerd met het oog op een nieuw rapport dat na 1 mei 2009 zal uitkomen.

De Commissie zal het komende jaar de ontwikkelingen in de luchtvaartsector in de gaten houden en vervolgens bezien of er nadere actie nodig is. In 2008 zullen de laatste ontwikkelingen in de handhaving worden bekendgemaakt op de nationale websites, die toegankelijk zijn via de website over consumentenbescherming van de Commissie.

Internetpagina over de bezemactie: http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweep/index_en.htm


Side Bar