Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/722

Briuselis, 2008 m. gegužės 8 d.

Vartotojų politika. Pataisyta 50 % klaidinančių oro susisiekimo bendrovių interneto svetainių

Už vartotojų reikalus atsakinga Europos Komisijos narė Meglena Kuneva šiandien paskelbė oro susisiekimo bendrovių bilietų pardavimo svetainėse pateikiamos klaidinančios reklamos ir nesąžiningos praktikos ES masto tyrimo, kuriame dalyvavo 15 ES valstybių narių ir Norvegijos valdžios institucijos, laikotarpio vidurio ataskaitą. Iš ataskaitos matyti, kad visame oro susisiekimo sektoriuje „vartotojams nuolat kyla rimtų problemų“. Dėl trečdalio tirtų svetainių (137 iš 386 patikrintų svetainių 13-oje ataskaitas pateikusių šalių) už ES vartotojų srities teisės aktų pažeidimus pastaruosius 7 mėnesius teko taikyti priverstinio vykdymo priemones. Per tą laiką pataisyta daugiau kaip 50 % šių svetainių.

„1 iš 3 vartotojų, ketinantis užsisakyti lėktuvo bilietą internetu, yra apiplėšiamas arba klaidinamas ir trikdomas, ir tai nepriimtina, – sakė už vartotojų reikalus atsakinga Europos Komisijos narė Meglena Kuneva. – Ši ataskaita rodo, kad oro susisiekimo sektoriuje apskritai yra rimtų nuolatinių problemų. Ketinu bendradarbiauti su valstybėmis narėmis ir padaryti viską, kas įmanoma, kad šis tyrimas iki kitų metų gegužės 1 d. būtų baigtas. Tačiau šie rezultatai yra aiškus politinis signalas, kurio negalime ignoruoti. Tikiuosi, kad ūkinės veiklos vykdytojai dabar suprato Komisijos nuostatą veikti vartotojų labui, jeigu tai būtina. Mano pranešimas bendrovėms yra aiškus: imkitės veiksmų dabar arba jų imsimės mes. Iki kitų metų gegužės 1 d. turime gauti patikimų įrodymų, kad oro susisiekimo bendrovės išgyvendino netinkamą bilietų prekybos ir rinkodaros praktiką, arba būsime priversti įsikišti.“

Pagrindiniai rezultatai

Komisijos oro susisiekimo bendrovių bilietų pardavimo tyrimo laikotarpio vidurio ataskaitoje pateikta priverstinio vykdymo priemonės taikymo 2008 m. vasario 22 d. padėtis, grindžiama turimais 13 šalių duomenimis. Tyrimo objektas – klaidinanti informacija apie kainas, galimybės pasinaudoti pasiūlymais nebuvimas ir nesąžiningos sutarčių sąlygos (įskaitant iš anksto pažymėtus langelius, galimybę susipažinti su aiškiomis sutarties sąlygomis vartotojo kalba). Pagrindiniai rezultatai:

  • dėl trečdalio svetainių oro susisiekimo bendrovėms už vartotojų teisės aktų pažeidimus teko taikyti priverstinio vykdymo priemones ;
  • daugelyje svetainių buvo ir daugiau problemų. Bendros sektoriaus probleminės tendencijos: didžiausia problema – pateikiama klaidinga informacija apie kainas; šis pažeidimas užfiksuotas 58 % tirtų interneto svetainių; 49 % šių svetainių nustatyta su sutarties sąlygomis susijusių pažeidimų (nėra sąlygų vartotojo kalba arba jos pateikiamos ne ta kalba; iš anksto pažymėti pasirenkamųjų paslaugų langeliai). 15 % svetainių trūkumas – galimybės pasinaudoti reklamuojamais pasiūlymais nebuvimas.
  • Problemos būdingos visam oro susisiekimo sektoriui – oro susisiekimo bendrovėms ir kelionių vežėjams (vadinamųjų pigių skrydžių ir tradicinių oro susisiekimo bendrovių skirtumas praktiškai darosi vis neaiškesnis). Iš 79 dėl klaidingos informacijos apie kainas tiriamų interneto svetainių 44 svetainės (56 %) priklauso oro susisiekimo bendrovėms, 27 (34 %) – kelionių agentūroms ir (arba) ekskursijų organizatoriams, o 8 (10 %) – kito tipo svetainės, pavyzdžiui, kainų palyginimo svetainės. Iš 21 interneto svetainės, tiriamų dėl galimybių pasinaudoti pasiūlymais problemų, 12 svetainių (57 %) priklauso oro susisiekimo bendrovėms, 6 (28 %) – kelionių agentūroms, o 3 – „kitos“. Iš 37 dėl nesąžiningų sutarties sąlygų tiriamų interneto svetainių 26 svetainės (39 %) priklauso oro susisiekimo bendrovėms, 34 (51 %) – kelionių agentūroms, o 7 (10 %) – kitos svetainės. (Daugelyje svetainių užfiksuota po kelis trūkumus, todėl probleminių svetainių skaičius viršija tirtų svetainių skaičių).
  • Nuolatinės problemos būdingos daugeliui bendrovių. 137 tiriamos interneto svetainės priklauso apie 80 bendrovių – tarp jų ir didelės bendrovės ir ne taip žinomos.
  • Priverstinio vykdymo priemonės iki šiol taikytos 50 % bendrovių. Laikotarpio vidurio ataskaitoje pateiktose lentelėse (žr. pridėtą suvestinę lentelę) yra nurodyta priverstinio vykdymo priemonių taikymo 2008 m. vasario 22 d. būklė. Nuo to laiko priemonės taikytos toliau ir pataisyta daugiau interneto svetainių. Lietuva pranešė, kad visos svetainės (t. y. 13), kuriose nustatyta pažeidimų, jau pataisytos. Remiantis šiais duomenimis, galima teigti, kad balandžio mėn. pabaigoje pataisytų svetainių skaičius viršijo 50 %.
  • Priemonių taikymas nacionaliniu ir tarpvalstybiniu mastu gerokai skiriasi. Iš ataskaitos matyti, kad nacionaliniu mastu, jeigu valdžios institucijos nagrinėja savo šalies bendrovių padarytus pažeidimus, priemonės vykdomos ir (arba) pataisyta svetainių 55 % atvejų (50 iš 90 svetainių). O tarpvalstybiniu mastu taikomų priemonių (jeigu nacionalinės valdžios institucijos kreipiasi pagalbos į kitos šalies valdžios instituciją, kad ji priverstų toje valstybėje narėje esančią bendrovę vykdyti įstatymus) rodiklis – tik 12 % atvejų (5 iš 42 svetainių).
  • Skaidrumas. Dauguma valstybių narių dėl teisinių apribojimų kol kas negali skelbti bendrovių pavadinimų, nors administracinės ar teisinės procedūros jau vykdomos. Tai yra svarbu siekiant užtikrinti tolesnį tinklo funkcionavimą. Norvegija ir Švedija tiriamų bendrovių interneto svetainių sąrašus paskelbė viešai (žr. nuorodą toliau).

Kas toliau?

Priemonių taikymas naudojantis tinklu bus aktyvesnis atsižvelgiant į tai, kad kitą ataskaitą numatoma pateikti po 2009 m. gegužės 1 d. Komisija stebės, kokių pokyčių oro susisiekimo sektoriuje įvyks per ateinančius metus, ir tada įvertins tolesnių veiksmų poreikį. 2008 metais nacionalinėse interneto svetainėse bus skelbiama informacija apie priverstinio vykdymo priemonių taikymą, kuri bus prieinama Komisijos vartotojų reikalų interneto svetainėje.

„Žaibo“ puslapis http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweep/index_en.htm


Side Bar