Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/722

Bryssel 8. toukokuuta 2008

Puolet lentoyhtiöiden harhaanjohtavista verkkosivustoista korjattu

EU:n kuluttajansuojakomissaari Meglena Kuneva on julkistanut väliraportin EU:n laajuisesta selvityksestä, jossa tutkittiin harhaanjohtavaa mainontaa ja sopimattomia menettelyjä lentolippuja myyvillä verkkosivustoilla. Selvitykseen osallistui viranomaisia 15 EU-maasta ja Norjasta. Raportin mukaan lentoliikennealalla esiintyy ”vakavia ja itsepintaisia kuluttajansuojaongelmia”. Joka kolmas tarkastettu verkkosivusto (137 sivustoa kaikkiaan 386:sta sivustosta, jotka kolmetoista raportin antanutta maata alun perin tarkasti) on seitsemän viime kuukauden aikana antanut aihetta jatkotoimiin EU:n kuluttajansuojalainsäädännön rikkomisen takia. Yli puolet näistä sivustoista on nyt korjattu.

”On mahdotonta hyväksyä, että joka kolmas lentolippuja verkon kautta ostava saa huomata tulleensa rahastetuksi taikka johdetuksi hämmentyneenä harhaan”, toteaa EU:n kuluttajansuojakomissaari Meglena Kuneva. ”Raportti osoittaa, että lentoliikennealalla esiintyy vakavia ja itsepintaisia lipunmyyntiin liittyviä ongelmia”, komissaari jatkaa ja kertoo tekevänsä yhdessä jäsenvaltioiden kanssa kaikkensa, jotta selvitys saadaan valmiiksi ensi vappuun mennessä. Tulokset ovat komissaarin mukaan selviä, eikä niiltä voi ummistaa silmiään. Hän toivoo, että lentoyhtiöt ovat nyt huomanneet, että komissio on tosissaan ja valmis toimimaan kuluttajien puolesta aina kun tarvitaan. Komissaari lähettää alalle selvän viestin: ”Toimikaa nyt itse – tai me ryhdymme toimiin”. Ensi vappuun mennessä on saatava vakuuttavaa näyttöä siitä, että lentoliikenneala on todella parantanut myynti- ja markkinointikäytäntöjään. ”Muuten komission on pakko puuttua asiaan.”

Keskeiset tulokset

Lentolippuselvityksestä laatimassaan väliraportissa komissio esittää katsauksen oikaisutoimien tilanteeseen 22. helmikuuta 2008. Katsaus perustuu 13 maan antamiin tietoihin. Selvityksessä on keskitytty harhaanjohtavaan hinnoitteluun, tarjouslippujen saatavuuteen ja kohtuuttomiin sopimusehtoihin (esim. onko valintaruutuja rastitettu valmiiksi, onko sopimusehdot esitetty selkeästi kuluttajan omalla kielellä). Selvityksen keskeiset havainnot ovat seuraavat:

  • Joka kolmas sivusto antoi aihetta jatkotoimiin kuluttajansuojalainsäädännön rikkomisen vuoksi.
  • Monilla sivustoilla esiintyi samalla kertaa useita ongelmia. Yleisinä ongelmakohtina toimialalla olivat laajimpana harhaanjohtava hinnoittelu, jota esiintyi 58 prosentilla tarkastelluista sivustoista, ja sopimusehtoihin liittyvät sääntöjenvastaisuudet, joita havaittiin 49 prosentilla sivustoista (sivuston kieli oli väärä tai oikeaa ei löytynyt, vapaasti valittavia palveluja oli merkitty valmiiksi valituksi). Mainostettujen tarjouslentojen saatavuudessa oli ongelmia 15 prosentilla sivustoista.
  • Ongelmia esiintyy koko lentoliikennealalla, niin lentoyhtiöiden kuin matkanjärjestäjien keskuudessa (ns. halpalentoyhtiöiden ja perinteisten lentoyhtiöiden ero on käytännössä yhä epäselvempi). Harhaanjohtavan hinnoittelun vuoksi selvityksen kohteena olevista 79 sivustosta 44 (eli 56 %) on lentoyhtiöiden sivustoja, 27 (eli 34 %) matkatoimistojen tai matkanjärjestäjien sivustoja ja kahdeksan (eli 10 %) muunlaisia, esim. hintavertailusivustoja. Tarjoustuotteiden saatavuuteen liittyviä ongelmia oli 21 sivustolla, joista 12 (eli 57 %) lentoyhtiöiden, kuusi (eli 28 %) matkatoimistojen ja kolme luokkaan ”muut” luettavia sivustoja. Kohtuuttomien sopimusehtojen vuoksi tarkastellaan 67:ää sivustoa, joista 26 (eli 39 %) lentoyhtiöiden, 34 (eli 51 %) matkatoimistojen ja seitsemän (eli 10 %) muita sivustoja. (Monilla sivustoilla esiintyi useita ongelmia, minkä vuoksi tilastoitujen ongelmien määrä on suurempi kuin sivustojen määrä.)
  • Ongelmia esiintyy hyvin monenlaisilla yhtiöillä: tarkasteltavien 137 sivuston takana on noin 80 yhtiötä tunnetuista suuryhtiöistä vähemmän tunnettuihin.
  • Oikaisutoimissa on nyt ylitetty 50 prosentin raja. Väliraportin taulukoissa (ks. oheisessa muistiossa oleva yhteenvetotaulukko) esitetään 22. helmikuuta 2008 vallinnut tilanne. Toimia on sen jälkeen jatkettu ja puutteita on korjattu lisää. Liettua kertoo, että kaikki sen tarkastelemat sivustot, joiden sääntöjenvastaisuudet oli vahvistettu, on nyt korjattu (määrä on siis lisääntynyt 13:lla). Näiden tietojen myötä oikaisuissa oli huhtikuun lopussa päästy yli 50 prosenttiin.
  • Kansallisten ja valtionrajat ylittävien oikaisutoimien etenemisessä on merkittävä ero. Kotimaisten sivustojen kohdalla viranomaiset kohdistavat toimensa omassa maassaan sijaitseviin yhtiöihin. Näiden sivustojen oikaisuaste on raportin mukaan 55 prosenttia (50 sivustoa 90:stä). Valtionrajat ylittävien tapausten oikaisuaste on puolestaan vain 12 prosenttia (5 sivustoa 42:sta). Näissä tapauksissa viranomaiset pyytävät apua toisen maan viranomaisilta, jotta ne ryhtyisivät toimiin sieltä käsin toimivaa yhtiötä kohtaan.
  • Avoimuus. Suurin osa jäsenvaltioista ei tässä vaiheessa voi oikeudellisista syistä julkaista yhtiöiden nimiä, kun hallinnollisia tai oikeudellisia menettelyjä on vielä meneillään. Tämä on ratkaiseva kysymys yhteistyöverkoston tulevan toiminnan kannalta. Norja ja Ruotsi ovat julkaisseet luettelon tarkastelemistaan verkkosivustoista (ks. linkki).

Mitä seuraavaksi?

Yhteistyöverkoston toimia tehostetaan, ja niistä on määrä raportoida jälleen 1. toukokuuta 2009 jälkeen. Komissio seuraa, miten tilanne kehittyy lentoliikennealalla tulevan vuoden aikana, ja arvioi sitten, tarvitaanko lisätoimia. Vuoden 2008 kuluessa eri maat julkaisevat tietoja tilanteen kehittymisestä verkkosivustoillaan, joille on linkki komission kuluttajansuojasivustolta.

Tehotarkastuksen sivut:
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweep/index_en.htm


Side Bar