Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/722

Bruxelles, den 8. maj 2008

Forbrugerpolitik: 50 % af vildledende websteder med flybilletter korrigeret

I dag har EU-kommissær for forbrugerbeskyttelse, Meglena Kuneva, offentliggjort midtvejsrapporten om en undersøgelse i hele EU af vildledende reklame og urimelig praksis på websteder, som sælger flybilletter. I undersøgelsen medvirker de nationale myndigheder i 15 EU-lande og Norge. Ifølge rapporten har forbrugerne fortsat alvorlige problemer i luftfartssektoren som helhed. I de seneste 7 måneder har det været nødvendigt at gribe ind med tvangsmidler over for 1 ud af 3 undersøgte websteder (137 af de 386, som de 13 lande, der aflagde rapport, oprindelig kontrollerede) på grund af overtrædelser af EU-forbrugerlovgivningen. I det tidsrum er over 50 % af disse websteder blevet korrigeret.

"Det er uacceptabelt, at 1 ud af 3 forbrugere, som ønsker at bestille en flybillet online, bliver snydt eller vildledt og forvirret", sagde EU-kommissær for forbrugerbeskyttelse, Meglena Kuneva. "Rapporten viser, at der fortsat er alvorlige problemer med billetsalg i luftfartssektoren som helhed. Sammen med medlemsstaterne vil jeg gøre alt for at få afsluttet undersøgelsen inden den 1. maj næste år. Men resultaterne sender et tydeligt politisk signal, som vi ikke kan se bort fra. Jeg håber, at rejsearrangørerne nu har forstået, at Kommissionen er fast besluttet på at handle på forbrugernes vegne, hvis det er nødvendigt. Mit budskab til sektoren er klart – gør noget nu, ellers griber vi ind. Vi skal se troværdige beviser for en større indsats. Der skal virkelig renses ud i forbindelse med billetsalg og markedsføring inden for luftfartssektoren, og fristen er den 1. maj næste år. Derefter har vi ikke noget valg. Vi bliver nødt til at gribe ind."

De vigtigste resultater

Kommissionens midtvejsrapport om undersøgelsen vedrørende flybilletter giver - på grundlag af de forhåndenværende data om 13 lande - et øjebliksbillede af håndhævelsesaktionen pr. 22. februar 2008. Undersøgelsen fokuserer på vildledende prisangivelser, tilbuds tilgængelighed og urimelige aftalevilkår (herunder rubrikker, der er afkrydset på forhånd, entydige aftalevilkår på forbrugerens sprog). Undersøgelsen har hovedsagelig vist:

  • 1 ud af 3 websteder har gjort det nødvendigt at følge op med tvangsmidler på grund af overtrædelser af forbrugerlovgivningen.
  • Mange websteder har adskillige problemer. Sektorens problemer kan stort set beskrives som følger: Det største problem har vist sig at være vildledende prisangivelser. Der er konstateret vildledende prisangivelser på 58 % af de undersøgte websteder og uregelmæssigheder i forbindelse med aftalevilkår på 49 % af webstederne (mangel på eller forkerte sprogversioner og rubrikker vedrørende valgfrie ydelser, som er afkrydset på forhånd). På 15 % af webstederne har der vist sig at være problemer med annoncerede tilbud, som alligevel ikke er tilgængelige.
  • Problemerne gør sig gældende inden for hele luftfartssektoren – dvs. både luftfartsselskaber og rejsearrangører (i praksis bliver det stadig vanskeligere at skelne mellem såkaldte lavprisselskaber og almindelige flyselskaber). Af de 79 websteder, som undersøges på grund af problemer med vildledende prisangivelser, tilhører 44 (56 %) luftfartsselskaber og 27 (34 %) rejsebureauer/rejsearrangører, mens 8 (10 %) er andre former for websteder, f.eks. websteder, som sammenligner priser. Af de 21 websteder med problemer i forbindelse med tilbuds tilgængelighed tilhører 12 (57 %) luftfartsselskaber og 6 (28 %) rejsebureauer, mens 3 er "andre former for websteder". Af de 67 websteder, som undersøges for urimelige aftalevilkår, tilhører 26 (39 %) flyselskaber og 34 (51 %) rejsebureauer, mens 7 (10 %) er "andre former for websteder". (Mange websteder har adskillige problemer. Derfor omfatter de statistiske opgørelser flere problemer end websteder).
  • Problemerne gør sig fortsat gældende inden for en lang række virksomheder. De 137 websteder, som undersøges, repræsenterer ca. 80 virksomheder – herunder både store velkendte, men også mindre velkendte.
  • Håndhævelsesaktionen omfatter nu over 50 %. Tabellerne i midtvejsrapporten (se oversigten i vedhæftede memo) viser håndhævelsesaktionen pr. 22. februar 2008. Siden da har tiltaget ført til yderligere korrektioner. Litauen rapporterede, at alle de angivne websteder med bekræftede uregelmæssigheder nu er blevet korrigeret, dvs. yderligere 13 websteder. Disse oplysninger er ensbetydende med, at der er korrigeret over 50 % pr. udgangen af april.
  • Der er stor forskel på håndhævelsens omfang på nationalt plan og i grænseoverskridende tilfælde. Ifølge rapporten ligger håndhævelses/korrektionssatsen på 55 % (50 ud af 90) for de nationale websteders vedkommende, hvor myndighederne beskæftiger sig med virksomheder, som er baseret i deres eget land. Det skal ses i forhold til en håndhævelsessats på 12 % (5 ud af 42) for de grænseoverskridende tilfældes vedkommende, hvor nationale myndigheder anmoder en myndighed i et andet land om hjælp til at håndhæve lovgivningen over for en virksomhed, som er baseret i den pågældende medlemsstat.
  • Gennemsigtighed. Lovgivningen forhindrer de fleste medlemsstater i at offentliggøre virksomhedernes navne, så længe administrativ eller retslig forfølgning endnu ikke er afsluttet. Det er et vigtigt spørgsmål for netværkets fremtidige virke. I Norge og Sverige er der offentliggjort lister over de websteder, der er ved at blive undersøgt (se link nedenfor).

Næste skridt?

Netværkets håndhævelsestiltag vil blive optrappet med henblik på afrapportering efter den 1. maj 2009. Kommissionen vil holde øje med udviklingen inden for luftfartssektoren i det kommende år og vurdere, om det er nødvendigt at træffe yderligere tiltag til sin tid. I 2008 vil der være adgang til opdaterede oplysninger om håndhævelsesaktionen, som offentliggøres på nationale websteder, via Kommissionens websted for forbrugerspørgsmål.

Airline sweep http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweep/index_en.htm


Side Bar