Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/722

V Bruselu dne 8. května 2008

Spotřebitelé: 50 % klamavých internetových stránek leteckých společností opraveno

Komisařka EU pro ochranu spotřebitele Meglena Kunevová dnes zveřejnila zprávu z poloviny období o šetření pro vymáhání práva v celé EU, kterého se zúčastnily orgány z 15 členských zemí a také Norsko a které bylo namířeno proti klamavé reklamě a nekalým praktikám na internetových stránkách prodejců letenek. Zpráva uvádí, že v celém odvětví letecké dopravy jsou „zákazníci vystaveni závažným a přetrvávajícím problémům“. Každá třetí zkoumaná internetová stránka (137 z 386 internetových stránek původně prověřených 13 zeměmi, které podaly zprávu) se v posledních 7 měsících musela podrobit následnému opatření k vymáhání práva z důvodu porušení právních předpisů EU v oblasti ochrany spotřebitele. U více než 50 % těchto internetových stránek došlo v průběhu uvedeného období k nápravě.

„Je nepřijatelné, aby byl každý třetí zákazník, který si rezervuje letenku pomocí internetu, ošizen nebo uveden v omyl“, uvedla komisařka EU pro ochranu spotřebitele Meglena Kunevová. Zpráva uvádí, že závažné a přetrvávající problémy v souvislosti s prodejem letenek se vyskytují v celém odvětví letecké dopravy. „Chci spolupracovat s členskými státy a učiním maximum proto, aby bylo toto šetření dokončeno do 1. května příštího roku. Tato zjištění jsou však politickým signálem, který nelze přehlížet. Doufám, že provozovatelé si nyní uvědomili odhodlání Komise jednat jménem spotřebitelů, je-li to nezbytné. Mé poselství leteckým společnostem je jasné: jednejte nyní nebo budeme jednat my. Je třeba, abychom do 1. května příštího roku měli věrohodné důkazy o nápravě prodejních a marketingových praktik v odvětví letecké dopravy, nebo budeme nuceni zasáhnout.“

Hlavní výsledky

Zpráva Komise z poloviny období o šetření týkajícím se letenek, vypracovaná na základě dostupných údajů z 13 zemí, poskytuje stručný přehled o situaci ke dni 22. února 2008, pokud jde o činnost v oblasti vymáhání práva. Šetření se zaměřilo na klamavé udávání cen, dostupnost nabídek a nepřiměřené smluvní podmínky (včetně předem zaškrtnutých kolonek nebo chybějících jasných smluvních podmínek v jazyce spotřebitele). Hlavní zjištění jsou tato:

  • Každou třetí internetovou stránku bylo nutno podrobit následnému opatření k vymáhání práva z důvodu porušení právních předpisů na ochranu spotřebitele.
  • Řada stránek vykazovala více závad v různých oblastech. Obecně lze problémy v odvětví shrnout takto: Klamavé udávání cen se ukázalo jako největší nedostatek, který se vyskytoval u 58 % internetových stránek, jež byly předmětem šetření. Nesrovnalosti v souvislosti se smluvními podmínkami byly zjištěny u 49 % těchto stránek (chybějící nebo chybné jazykové verze a předem zaškrtnuté kolonky k objednání fakultativních služeb). Problémy související s nedostupností inzerovaných nabídek se objevily na 15 % stránek.
  • Tyto problémy se vyskytují v celém odvětví letecké dopravy – u leteckých společností i cestovních agentur (rozdíl mezi tzv. nízkonákladovými a tradičními leteckými společnostmi je v praxi stále více nejasný). Ze 79 internetových stránek, které jsou předmětem šetření kvůli problémům v souvislosti s klamavým udáváním cen, jde ve 44 (56 %) případech o letecké společnosti, ve 27 (34 %) případech o cestovní kanceláře/agentury a v 8 (10 %) případech o jiné druhy stránek, jako jsou stránky pro srovnání cen. Z 21 internetových stránek, jichž se týkaly problémy v souvislosti s dostupností nabídek, jde ve 12 (57 %) případech o letecké společnosti, v 6 (28 %) případech o cestovní kanceláře a ve 3 případech o „jiný“ druh stránek. Z 67 internetových stránek, které jsou předmětem šetření kvůli nepřiměřeným smluvním podmínkám, jde ve 26 (39 %) případech o letecké společnosti, ve 34 (51 %) případech o stránky cestovních kanceláří a v 7 (10 %) případech o „jiný“ druh stránek. (Mnohé stránky vykazovaly více nedostatků různého druhu, a statistika závad je proto větší než počet internetových stránek).
  • Uvedené problémy přetrvávají u širokého spektra společností. Uvedených 137 internetových stránek, které jsou předmětem šetření, představuje zhruba 80 společností, od velkých podniků známých jmen po ty menší a méně známé.
  • Vymáhání práva nyní překročilo 50 %. Tabulky ve zprávě z poloviny období (viz souhrnnou tabulku v připojeném sdělení) obsahují údaje o situaci v oblasti vymáhání práva ke dni 22. února 2008. Od té doby však vymáhání práva pokračovalo a byly provedeny další opravy. Litva informovala o tom, že všechny stránky, které označila jako stránky, u nichž se potvrdily nesrovnalosti, byly opraveny. To znamená, že došlo k nápravě u dalších 13 stránek. Tyto údaje svědčí o tom, že do konce dubna přesáhl počet opravených stránek 50 %.
  • Situace ve vymáhání práva na vnitrostátní a přeshraniční úrovni se výrazně liší. Zpráva informuje o 55% míře vymáhání/nápravy (50 případů z 90) u vnitrostátních internetových stránek, kde se orgány zabývají společnostmi se sídlem ve své zemi. Naproti tomu případy přesahující hranice, kdy vnitrostátní orgány v jednom členském státě požadují k vymáhání práva u společnosti se sídlem v jiném členském státě pomoc ze strany orgánu tohoto jiného členského státu, vykazují 12% míru vymáhání (5 případů ze 42).
  • Transparentnost. Právní omezení brání většině členských států zveřejnit jména společností v fázi, kdy probíhají správní nebo soudní řízení. To je hlavní úkol pro budoucí fungování sítě. Norsko a Švédsko seznamy internetových stránek leteckých společností, které jsou předmětem šetření, zveřejnily (viz odkaz dále).

Co bude následovat?

Aby bylo možno podat zprávu po 1. květnu 2009, bude úsilí v oblasti vymáhání práva v rámci sítě zesíleno. Komise bude sledovat vývoj v odvětví letecké dopravy v příštím roce a posoudí potřebu dalších kroků k tomuto datu. V průběhu roku 2008 bude na vnitrostátních internetových stránkách, které jsou přístupné prostřednictvím stránky Komise pro záležitosti spotřebitelů, provedena aktualizace informací o vymáhání práva.

Stránka věnovaná „celoplošnému zátahu“ http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweep/index_en.htm


Side Bar