Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/721

V Bruselu dne 8. května 2008

Komise pořádá další ročník soutěže pro mladé překladatele

Studenti ze členských států EU mohou znovu změřit své překladatelské dovednosti v druhém ročníku soutěže „Juvenes Translatores" (mladí překladatelé), který Komise dnes zahajuje. Velký zájem a kladné reakce účastníků první soutěže, která probíhala loni a letos, přiměly Komisi k jejímu zopakování. Do nové soutěže, jež proběhne 27. listopadu 2008, se mohou od 1. září do 20. října 2008 hlásit všechny školy v EU.

„První soutěž byla úspěšnou propagací mnohojazyčnosti, ukázala, jak důležité je učit se jazykům, a zároveň posílila zájem o překladatelskou profesi, která je nesmírně důležitá, i když práce překladatelů často zůstává skryta“, řekl Leonard Orban, komisař pro mnohojazyčnost. „Ohlasy, které jsme obdrželi od škol a účastníků potvrdily, že akce byla přínosná a že přesně splnila svůj cíl. Proto jsme se rozhodli uspořádat soutěž znovu.“

Internetové stránky s informacemi o soutěži (http://ec.europa.eu/translatores) budou k dispozici ve 23 úředních jazycích EU od 9. května.

Poté bude z každého členského státu vybrán určitý počet škol, který odpovídá počtu hlasů, který má příslušný stát v Radě Evropské unie, vynásobenému dvěma (viz tabulka níže). Výběr bude náhodný. Každá škola bude moci přihlásit až čtyři studenty. Celkem bude vybráno 690 škol a 2 760 studentů.

Francie, Německo, Itálie, Spojené království
58
Polsko, Španělsko
54
Rumunsko
28
Nizozemsko
26
Belgie, Česká republika, Řecko, Maďarsko, Portugalsko
24
Rakousko, Bulharsko, Švédsko
20
Dánsko, Finsko, Irsko, Litva, Slovensko
14
Kypr, Estonsko, Lotyšsko, Lucembursko, Slovinsko
8
Malta
6

Cílovou skupinou druhé soutěže jsou studenti narození v roce 1991. Překládat mohou v jakékoli jazykové kombinaci z 23 úředních jazyků EU (např. z polštiny do rumunštiny nebo z maltštiny do finštiny).

Soutěž se bude konat ve všech členských státech zároveň, pod dohledem škol. Přeložené texty budou oznámkovány skupinou profesionálních překladatelů z generálního ředitelství pro překlady a porota pak vybere nejlepší překlad z každého členského státu. V březnu 2009 budou vítězové pozváni do Bruselu na slavnostní předání cen, které převezmou od komisaře pro mnohojazyčnost.

Internetové stránky Juvenes Translatores: http://ec.europa.eu/translatores

Jazyky v EU: http://europa.eu/languages/

Generální ředitelství pro překlady: http://ec.europa.eu/dgs/translation/


Side Bar