Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT PT SK

IP/08/714

V Bruselu dne 7. května 2008

Komise doporučuje v případě Itálie, Portugalska, České republiky a Slovenska zrušit postup při nadměrném schodku

Evropská komise dnes doporučila Radě zrušit postup při nadměrném schodku (EDP) pro Itálii a Portugalsko, jelikož se jejich schodek rozpočtu v roce 2007 snížil pod 3 % HDP a pod touto hranicí by měl zůstat i v letech 2008 a 2009. To znamená, že poprvé od roku 2002 ani jeden členský stát v eurozóně nemá veřejné finance pod přísným dohledem nápravné složky Paktu o stabilitě a růstu. Komise dnes rovněž dospěla k závěru, že byly splněny podmínky pro uzavření postupu EDP v případě České republiky a Slovenska, kterému tak byla odstraněna překážka pro přijetí eura (viz zvláštní tisková zpráva IP/08/715). Pokud Rada tato doporučení schválí, zůstanou v EDP již jen dvě země (Polsko[1] a Maďarsko) ve srovnání se situací na jaře 2006, kdy byl postup EDP uplatňován proti 12 zemím zároveň, což byl doposud nejvyšší počet.
„„Nápravná složka“ paktu je funkční, a funguje dobře. Schodky se nejen vyrovnaly do té míry, že v současné době není pod přísným dohledem ani jedna země eurozóny, ale vyrovnaly se díky významným strukturálním opatřením,“ podotkl Joaquín Almunia, evropský komisař pro hospodářské a měnové záležitosti, a dodal: „Itálie musí výsledku z roku 2007 využít k co nejrychlejšímu dosažení vyrovnaného rozpočtu a stabilnímu snižování svého veřejného dluhu, aby si uvolnila zdroje pro opatření podporující růst. Je třeba ocenit, že Portugalsko dosáhlo nápravy schodku o rok dříve, a povzbudit jej k tomu, aby pokračovalo v rozpočtových úpravách a strukturálních reformách, a zvýšilo tak růst a zaměstnanost. V České republice je nutné i přesto, že by schodek veřejných financí měl klesnout na historicky nízkou úroveň, zintenzivnit reformní úsilí, především v oblasti důchodů a zdravotnictví, jinak bude dlouhodobá udržitelnost veřejných financí této země i nadále vysoce ohrožena. Na Slovensku, kde panuje silný růst, je třeba zaujmout ambicióznější přístup k rozpočtové konsolidaci. Ta je obzvlášť významná s ohledem na nadcházející členství Slovenska v hospodářské a měnové unii.“

ČESKÁ REPUBLIKA

V případě zemí mimo eurozónu doporučila Komise uzavřít postup pro Českou republiku, a to rovněž o jeden rok dříve, než byla lhůta určená Radou.

Souhrnný schodek klesl na 1,6 % HDP v roce 2007 z 3,6 % HDP v roce 2005. Fiskální konsolidace v posledních letech vyplynula z příjmů, které byly oproti předpokladům vyšší, na základě zaměstnanosti a hospodářského růstu, které byly rovněž vyšší, než se očekávalo. Taktéž napomohla řada opatření na straně výdajů.

Podle jarní prognózy Komise má deficit dále klesnout na 1,4 % HDP v roce 2008, a pokud se nezmění politika, na 1,1 % v roce 2009. Má k tomu dojít v důsledku „stabilizačního balíčku“, který vstoupil v platnost na začátku roku 2008. Celkové daňové zatížení se prostřednictvím balíčku přesunulo z přímého zdanění na nepřímé a dále se omezily výdaje. V letech 2008 i 2009 tak podle odhadů dojde ke snížení deficitu přibližně o 0,3 % HDP.

Plánuje se, že se strukturální schodek z 2¼ % HDP v roce 2007 zlepší na přibližně 2 % v roce 2008.

Hrubý veřejný dluh se snížil z 29,4 % HDP v roce 2006 na 28,7 % v roce 2007, což je výrazně pod referenční hodnotou 60 % HDP, a očekává se, že se bude snižovat i nadále.

Z těchto údajů vyplývá, že se schodek snížil pod referenční hodnotu ve výši 3 % HDP důvěryhodným a udržitelným způsobem. Česká republika by však měla pokračovat ve svém reformním úsilí především v oblasti důchodů a zdravotnictví, jelikož se v souvislosti se stárnutím populace zvyšují její výdaje a v jejich důsledku je výrazně ohrožena dlouhodobá udržitelnost veřejných financí. Rada ve stanovisku ke konvergenčnímu programu Českou republiku vyzvala k využití vysokých hodnot hospodářského růstu způsobem, který zrychlí tempo fiskálních úprav a vybuduje účinnou ochranu proti překročení referenční hodnoty a který nejpozději do roku 2012 povede k dosažení střednědobého cíle se strukturálním deficitem ve výši 1 % HDP.

Postup při nadměrném schodku byl zahájen v květnu 2004 zároveň s přistoupením k EU.

Země, na které se nadále vztahuje EDP

Pokud podle předpokladů Rada na červnovém zasedání zruší uvedený postup pro Itálii, Portugalsko, Českou republiku a Slovensko, nebude se poprvé od roku 2002 postup při nadměrném schodku vztahovat na žádný členský stát eurozóny. Pro dvě zbývající země, Polsko a Maďarsko, představují lhůtu k nápravě roky 2007 a 2009. Polsko předložilo v březnu po změně vlády novou aktualizaci konvergenčního programu, který má Komise zhodnotit v červnu. S ohledem na výsledek z roku 2007, kdy deficit dosáhl 2,0 % HDP, a na uvedené hodnocení a jarní prognózu by Komise mohla doporučit uzavření EDP i v případě Polska.

V roce 2007 uzavřela Rada postup EDP pro Francii, Německo, Řecko, Maltu a Spojené království. Pro Kypr byl tento postup uzavřen v roce 2006, pro Nizozemsko v roce 2005.
Znění hodnocení Komise pro Itálii, Portugalsko, Českou republiku a Slovensko jsou k dispozici na:

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article12538_en.htm

For the full details on the other countries (PT, SK, and IT) please see this same press release (IP/08/714 in EN, FR or DE).

Rozpočtové odhady pro dané čtyři země podle hospodářské prognózy útvarů Komise z jara 2008, zveřejněné 28. dubna, jsou uvedeny v těchto tabulkách.

ITALY
Budgetary developments, 2003-2009


% of GDP, unless indicated otherwise
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009(2)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
General government balance
-3.5
-3.5
-4.2
-3.4
-1.9
-2.3
-2.4
- Total revenues
44.8
44.2
43.8
45.4
46.6
46.4
46.4
- Total expenditure
48.3
47.7
48.0
48.8
48.5
48.7
48.7
Of which: interest expenditure
5.1
4.7
4.5
4.6
5.0
4.9
4.9
gross fixed capital formation
2.5
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
One-off and temporary measures
1.7
1.3
0.6
-0.4
-0.2
0.1
0.0
Structural balance(1)
-5.1
-4.7
-4.5
-2.8
-1.5
-1.9
-1.6
Government gross debt
104.3
103.8
105.8
106.5
104.0
103.2
102.6
Pm Real GDP growth (%)
0.0
1.5
0.6
1.8
1.5
0.5
0.8
(1) Cyclically-adjusted balance excluding one-off and temporary measures
(2) No-policy-change assumption
Sources: Eurostat and Commission services’ spring 2008 forecastPORTUGAL

Budgetary developments, 2005-2009
% of GDP, unless indicated otherwise
2005
2006
2007
2008
2009(2)
 
 
 
 
 
 
 
General government balance
-6.1
-3.9
-2.6
-2.2
-2.6
- Total revenues
41.6
42.4
43.1
43.6
43.3
- Total expenditure
47.7
46.3
45.7
45.7
45.9
Of which: interest expenditure
2.6
2.8
2.8
2.8
2.7
gross fixed capital formation
2.9
2.3
2.4
2.4
2.4
One-off and temporary measures
-0.1
0.0
0.1
0.2
0.0
Structural balance(1)
-5.2
-3.2
-2.2
-1.9
-2.2
Government gross debt
63.6
64.7
63.6
64.1
64.3
Pm Real GDP growth (%)
0.9
1.3
1.9
1.7
1.6
(1) Cyclically-adjusted balance excluding one-off and temporary measures
(2) No-policy-change assumption
Sources: Eurostat and Commission services’ spring 2008 forecast
 
 
 
 
 
 
 


CZECH REPUBLIC


Budgetary developments, 2003-2009


% of GDP, unless indicated otherwise
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009(2)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
General government balance
-6.6
-3
-3.6
-2.7
-1.6
-1.4
-1.1
- Total revenues
40.7
42.2
41.4
41.0
40.8
40.7
40.7
- Total expenditure
47.3
45.2
44.9
43.6
42.4
42.2
41.8
Of which: interest expenditure
1.2
1.2
1.2
1.1
1.2
1.1
1.1
gross fixed capital formation
4.5
4.8
4.9
5.0
4.8
4.8
4.9
One-off and temporary measures
0.0
-0.7
-1.1
-0.2
0.0
0.0
0.0
Structural balance(1)
-5.5
-1.3
-2.1
-2.9
-2.3
-1.9
-1.5
Government gross debt
30.1
30.4
29.7
29.4
28.7
28.1
27.2
Pm Real GDP growth (%)
3.6
4.5
6.4
6.4
6.5
4.7
5.0
(1) Cyclically-adjusted balance excluding one-off and temporary measures
(2) No-policy-change assumption
Sources: Eurostat and Commission services’ spring 2008 forecast

SLOVAKIA
Budgetary developments, 2003-2009


% of GDP, unless indicated otherwise
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009(2)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
General government balance
-2.7
-2.4
-2.8
-3.6
-2.2
-2
-2.3
- Total revenues
37.4
35.4
35.3
33.5
34.7
34.3
33.8
- Total expenditure
40.2
37.8
38.1
37.2
36.9
36.3
36.1
Of which: interest expenditure
2.5
2.2
1.7
1.5
1.4
1.4
1.4
gross fixed capital formation
2.6
2.4
2.1
2.2
1.9
1.9
1.9
One-off and temporary measures
-0.4
0.0
-0.9
0.0
-0.1
0.1
0.0
Structural balance(1)
-1.4
-1.4
-1.0
-3.1
-2.6
-2.8
-3.1
Government gross debt
42.4
41.4
34.2
30.4
29.4
29.2
29.7
Pm Real GDP growth (%)
4.8
5.2
6.6
8.5
10.4
7.0
6.2
(1) Cyclically-adjusted balance excluding one-off and temporary measures
(2) No-policy-change assumption
Sources: Eurostat and Commission services’ spring 2008 forecast


[1] Polský schodek v roce 2007 klesl na 2 % a podle jarní prognózy Komise se očekává, že zůstane pod 3 % – viz IP/08/649. Komise však předtím, než zváží uzavření tohoto postupu, musí ještě zhodnotit konvergenční program Polska.


Side Bar