Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA

IP/08/679

Брюксел, 5 май 2008 г.

Комисар Кунева на посещение в завод на LEGO за обмен на идеи за безопасността на играчките

Днес европейският комисар за потребителите Меглена Кунева посети в Билунд (Дания) производителя на играчки LEGO, за да обсъди важната роля на производителите при осигуряването на безопасността на играчките. Визитата се провежда преди сключването на доброволното споразумение, чрез което европейските производители на играчки ще се ангажират с обща мисия за разпространение на добри практики по отношение на безопасността. Директорът на LEGO Йорген Виг Кнудсторп и комисар Кунева обсъдиха подхода на фирмата за гарантиране на сигурността и доверието на потребителите и обмениха идеи как да бъдат насърчавани добрите практики в Европа и извън нея. Посещението идва веднага след оповестяването на доклада за 2007 г. за системата RAPEX за бързо предупреждение за нехранителни продукти, от който става ясно, че през изминалата година сигнали най-често са били подавани за играчки (вж. IP/08/597).

Комисар Кунева заяви: „С производителите обсъждаме как те биха могли да разпространяват добри практики по производствената верига и веригата на доставките, например чрез своите отношения с подизпълнители, доставчици и дистрибутори. LEGO и останалите производители на играчки в Европа са важни партньори в моята мисия безопасността да се превърне в приоритет и с радост мога да кажа, че сътрудничеството от тяхна страна е пълноценно. Очаквам с нетърпение предстоящото споразумение с отрасъла, което ще придвижи напред усилията за постигане на безопасност в Европа и по цял свят.“

Посещението на LEGO

По време на визитата комисар Кунева имаше възможност да посети производствените цехове и да разгледа изпитвателните лаборатории на дружеството. Тя се запозна с програмата за безопасност и тестване на продуктите, а по-късно обсъди с експерти на домакина оперативните мерки за гарантиране безопасността на играчките. Комисарят за потребителите посети и „Къщата на LEGO идеите“, в която е представено наследството на групата, както и продуктите, произвеждани през 75-годишната ѝ история.

Доброволно споразумение относно безопасността на играчките

Комисар Кунева работи за подписването на доброволно споразумение с представителите на европейските фирми производителки на играчки през май 2008 г. Чрез него производителите ще се ангажират да разпространяват добри практики в сектора и да използват експертните си познания в обучението, образованието и сътрудничеството с публичните органи.

Целта е на един последващ етап през втората половина на 2008 г. да се сключи допълнително споразумение, което да обхване други важни действащи лица в сектора като вносителите на играчки и търговците на дребно.

За повече информация посетете:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/index_en.htm


Side Bar