Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/618

Bryssel den 22 april 2008

Videospel: kommissionen välkomnar de framsteg som gjorts i 23 medlemsstater för att skydda minderåriga, men efterlyser bättre uppförandekoder för branschen

Den europeiska videospelsektorn är mycket dynamisk och kan räkna med intäkter på 7,3 miljarder euro till slutet av 2008. Allmänhetens oro för att videospel kan leda till aggressivt beteende, förstärkt genom skottdraman i skolor, som i Helsingfors i november 2007, har fått flera nationella myndigheter att förbjuda eller spärra videospel som ”Manhunt 2”. Som svar på detta har kommissionen sett över den befintliga lagstiftningen till skydd för minderåriga mot skadliga videospel i alla EU:s 27 medlemsstater. 20 av dessa tillämpar nu PEGI (Pan European Games Information), ett system för åldersklassning som branschen själv utvecklat med EU-stöd sedan 2003. Kommissionen anser att branschen måste satsa mer för att skärpa och framför allt för att regelbundet uppdatera PEGI-systemet så att det blir ett verkligt effektivt EU-övergripande redskap. Branschen och de offentliga myndigheterna bör också samarbeta mer för att sprida kunskap om system för klassificering och åldersindelning och undvika förvirring genom parallella system. Inom två år bör också en uppförandekod för återförsäljare utarbetas som behandlar försäljning av videospel till minderåriga.

”Videospel har blivit en viktig komponent i EU:s innehållssektor, och försäljningen ökar lavinartat i alla länder. Det är bra, men det medför större ansvar för branschen, som måste se till att föräldrar vet vad det är för spel deras barn spelar” sa Viviane Reding, EU:s kommissionär för Informationssamhället och media. ”PEGI, som är ett exempel på ansvarstagande självreglering i branschen och det enda sådana system som täcker nästan hela Europa, är naturligtvis en mycket god start. Men jag tror att det kan förbättras avsevärt, både i EU och utanför, om man kan göra allmänheten med medveten om att systemet finns och kan införa det till fullo online. Jag vill också uppmana medlemsstaterna och branschen att reglera försäljningen av videospel i affärer så att det grundläggande behovet av att skydda minderåriga respekteras.”

”Alla konsumenter behöver entydig, korrekt information om de ska kunna välja förnuftigt. Här handlar det framför allt om barn, dvs. en av de mest sårbara konsumentgrupperna i vårt samhälle. Vårt tydliga budskap i dag är därför att branschen och de nationella myndigheterna måste göra mer för att se till att föräldrarna kan välja rätt för sig själva och sina barn”, tillade Meglena Kuneva, EU:s kommissionär för konsumentfrågor.

Enligt kommissionens översyn tillämpas PEGI-systemet i dag i 20 medlemsstater. Två länder (Tyskland och Litauen) har särskild, bindande lagstiftning, medan Malta litar till allmän lagstiftning. Fyra medlemsstater (Cypern, Luxemburg, Rumänien och Slovenien) har inget system alls. Femtom medlemsstater har lagstiftat om försäljning av videospel med skadligt innehåll till meinderåriga i affärer, men lagstsiftningens omfång varierar mellan medlemsstaterna. Hittills har fyra länder (Tyskland, Irland, Italien och Storbritannien) helt förbjudit vissa våldsamma videospel.

PEGI antogs 2003 och innebär att spelen märks med en åldersklassning och varningar om våld och grovt språk, så att föräldrar kan bestämma vilka spel som passar för deras barn, och vuxna lättare kan välja sina egna spel. PEGI stöds av de större konsoltillverkarna i Europa. PEGI Online lanserades 2007 och samfinansieras av EU:s program för ett säkrare Internet (IP/08/310). Det är en reaktion på den snabba tillväxten av videospel online.

Kommissionen har efterlyst en rad insatser för att stämma av metoderna på den inre marknaden:

  • Videospelbranschen uppmanas att genomföra regelbundna förbättringar och bättre marknadsföring av PEGI och PEGI Online.
  • Medlemsstaterna uppmanas att integrera PEGI i sina egna klassificeringssystem och sprida kunskapen om PEGI, inte minst till föräldrar och barn.
  • Medlemsstaterna, klassificeringsorganen och andra berörda parter uppmanas att samarbeta om nyskapande lösningar för ålderskontroll.
  • Alla berörda parter uppmanas att inom två år komma överens om en EU-övergripande uppförandekod för försäljning av videospel till minderåriga.

Bakgrund:

Allt fler videospel finns tillgängliga via Internet och mobiltelefon, och sådana lösningar väntas stå för 33 % av de sammanlagda intäkterna från videospel år 2010. EU:s videospelsektor omsätter redan hälften så mycket som hela EU:s musikmarknad och mer än EU:s biografer.

Kommissionen ger redan stöd till självreglering på EU-nivå för att skydda minderåriga som använder mobiltelefon (IP/07/139). Självreglering understödd av gränsöverskridande samarbete har också tillämpats för audiovisuella tjänster inom ramen för direktivet ”Television utan gränser” (IP/07/138).

Kommissionens meddelande om skydd för konsumenter, särskilt minderåriga, vid användning av videospel:

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/minors/video/index_en.htm

EU:s program för ett säkrare Internet

http://ec.europa.eu/saferinternet
PEGI
http://www.pegi.info/
http://www.pegionline.eu

Annex:

Labels of PEGI (Pan European Games Information)

Age Ratings

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ][Image] [ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ][Image] [ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ][Image] [ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ][Image] [ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ][Image] [ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ][Image] [ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ][Image]

Content descriptors

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ] [ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

Results of the Commission survey

Member State
Age Rating System
Civil and criminal laws covering the sale of video games
Austria
PEGI (partly)
Specific Legislation
Belgium
PEGI
Specific Legislation
Bulgaria
PEGI
No
Czech Republic
PEGI
No
Cyprus
No
No
Denmark
PEGI
No
Estonia
PEGI
Specific Legislation
Finland
PEGI
Specific Legislation
France
PEGI
Specific Legislation
Germany
Specific Legislation
Specific Legislation
Greece
PEGI
Specific Legislation
Hungary
PEGI
No
Ireland
PEGI
Information not provided
Italy
PEGI
Specific Legislation
Latvia
PEGI
Specific Legislation
Lithuania
Specific Legislation
Specific Legislation
Luxembourg
No
No
Malta
General Legislation
General Legal Provisions
The Netherlands
PEGI
Specific Legislation
Poland
PEGI
No
Portugal
PEGI
Information not provided
Romania
No
No
Slovakia
PEGI
Specific Legislation
Slovenia
No
Information not provided
Spain
PEGI
Information not provided
Sweden
PEGI
Specific Legislation
United Kingdom
PEGI
Specific Legislation


Side Bar