Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/618

Bruselj, 22. aprila 2008

Video igre: Komisija je zadovoljna z napredkom na področju varstva mladoletnikov v 23 državah članicah EU, vendar industrijo video iger poziva k izboljšanju kodeksov ravnanja

Razvoj evropskega sektorja video iger je dinamičen in do konca leta 2008 naj bi prihodki tega sektorja dosegli 7,3 milijarde EUR. Zaradi zaskrbljenosti javnosti, da lahko video igre povzročajo nasilno obnašanje, ki se je okrepila po streljanjih na šolah (npr. v Helsinkih na Finskem novembra 2007), je več nacionalnih organov prodajo video iger, kot je npr. „Manhunt 2“, prepovedalo ali omejilo. Evropska komisija se je odzvala s pregledom obstoječih predpisov o varstvu mladoletnikov pred škodljivimi video igrami v vseh 27 državah članicah EU. Dvajset držav članic EU zdaj uporablja sistem PEGI (Pan European Games Information – vseevropski sistem informacij o igrah), sistem razvrščanja iger po starostnih skupinah, ki ga od leta 2003 razvijajo znotraj sektorja ob podpori EU. Komisija meni, da mora industrija vložiti več sredstev za okrepitev in zlasti redno posodabljanje sistema PEGI, da bi tako postal resnično učinkovito vseevropsko sredstvo. Poleg tega morajo predstavniki industrije in javni organi med seboj tesneje sodelovati, da bi postali sistemi klasifikacije in razvrstitve video iger po starostnih skupinah širše znani ter da bi preprečili zmedo zaradi vzporednih sistemov. V dveh letih naj bi bil pripravljen kodeks ravnanja za trgovce na drobno, ki bo urejal prodajo video iger mladoletnikom.

„Video igre so postale močan steber evropske industrije vsebin in njihova prodaja je po vsej Evropi zelo uspešna. To je razveseljivo, vendar industriji nalaga večjo odgovornost za to, da starši vedo, kakšne vrste iger igrajo njihovi otroci,“ je dejala Viviane Reding, komisarka EU za informacijsko družbo in medije. „PEGI kot primer odgovorne samoregulative sektorja in edini takšen sistem, ki zajema skoraj vso Evropo, je prav gotovo zelo dober prvi korak. Menim pa, da ga je mogoče precej izboljšati, tako v Evropi kot zunaj nje, in sicer tako, da postane javnost bolje seznanjena z njegovim obstojem in da se povsod uvede sistem PEGI Online. Države članice in predstavnike industrije tudi pozivam, da prodajo video iger v trgovinah uredijo tako, da je zagotovljena osnovna potreba po varstvu mladoletnikov.“

„Potrošniki potrebujejo jasne in natančne informacije, zato da lahko sprejemajo ustrezne odločitve. Poleg tega pa gre tu predvsem za otroke, ki so eni najbolj ranljivih potrošnikov v družbi. Naše današnje jasno sporočilo je, da si morajo industrija in nacionalni organi bolj prizadevati, da bi zagotovili, da lahko vsi starši sprejmejo prave odločitve zase in svoje otroke,“ je dodala Meglena Kuneva, komisarka za varstvo potrošnikov.

Glede na raziskavo Komisije sistem PEGI zdaj uporablja 20 držav članic. Dve državi (Nemčija in Litva) sta sprejeli posebne zavezujoče predpise, v Malti pa veljajo splošni predpisi. Štiri države članice (Ciper, Luksemburg, Romunija in Slovenija) pa nimajo nikakršnega sistema. Petnajst držav članic ima zakonodajo, ki ureja prodajo video iger s škodljivo vsebino mladoletnikom v trgovinah, področje uporabe zakonov pa se med državami članicami razlikuje. Do zdaj so bile nekatere nasilne video igre prepovedane v štirih državah (Nemčiji, Italiji, Združenem kraljestvu in na Irskem).

Na podlagi oznak PEGI, sprejetih leta 2003, so video igre razvrščene po starostnih skupinah in opremljene z opozorili (npr. nasilje ali neprimeren jezik), tako da se starši lahko odločijo, katera igra je primerna za njihove otroke, odrasli igralci pa lahko lažje izberejo igre zase. Sistem PEGI podpirajo največji proizvajalci igralnih konzol v Evropi. Zaradi hitrega naraščanja števila spletnih video iger je bil leta 2007 uveden sistem PEGI Online, ki je sofinanciran v okviru Programa EU za varnejši internet (IP/08/310).

Komisija je predlagala več ukrepov, da bi uskladila postopke na enotnem trgu:

  • industrija video iger mora redno izboljševati sistema PEGI in PEGI Online ter ju bolje oglaševati;
  • države članice morajo sistem PEGI vključiti v svoje klasifikacijske sisteme in si prizadevati za večjo ozaveščenost javnosti o sistemu PEGI, zlasti pri starših in otrocih;
  • države članice, klasifikacijski organi in druge zainteresirane strani morajo sodelovati, da bi našli inovativne rešitve za preverjanje starosti;
  • v dveh letih mora biti s soglasjem vseh zainteresiranih strani sprejet vseevropski kodeks ravnanja na področju prodaje iger mladoletnikom.

Ozadje:

Video igre so vse lažje dostopne prek interneta in mobilnih telefonov; prodaja video iger prek teh dveh medijev bo po pričakovanjih do leta 2010 znašala 33 % celotnih prihodkov. Prihodki evropskega sektorja video iger že zdaj ustrezajo polovici prihodkov celotnega evropskega glasbenega trga in presegajo prihodke od prodaje vstopnic v kinodvoranah.

Komisija že podpira samoregulativo na evropski ravni, da bi mladoletnike bolje zavarovala pri uporabi mobilnih telefonov (IP/07/139). Poleg tega si za samoregulativo, okrepljeno s čezmejnim sodelovanjem, prizadeva tudi na področju avdiovizualnih storitev v okviru Direktive o televiziji brez meja (IP/07/138).

Sporočilo Komisije „O varstvu potrošnikov, zlasti mladoletnikov, pri uporabi video iger“:

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/minors/video/index_en.htm

Program EU za varnejši internet

http://ec.europa.eu/saferinternet

PEGI

http://www.pegi.info/

http://www.pegionline.eu

Annex:

Labels of PEGI (Pan European Games Information)

Age Ratings

[ ][Image] [ ][Image] [ ][Image] [ ][Image] [ ][Image] [ ][Image] [ ][Image]

Content descriptors

[ ] [ ]

Results of the Commission survey

Member State
Age Rating System
Civil and criminal laws covering the sale of video games
Austria
PEGI (partly)
Specific Legislation
Belgium
PEGI
Specific Legislation
Bulgaria
PEGI
No
Czech Republic
PEGI
No
Cyprus
No
No
Denmark
PEGI
No
Estonia
PEGI
Specific Legislation
Finland
PEGI
Specific Legislation
France
PEGI
Specific Legislation
Germany
Specific Legislation
Specific Legislation
Greece
PEGI
Specific Legislation
Hungary
PEGI
No
Ireland
PEGI
Information not provided
Italy
PEGI
Specific Legislation
Latvia
PEGI
Specific Legislation
Lithuania
Specific Legislation
Specific Legislation
Luxembourg
No
No
Malta
General Legislation
General Legal Provisions
The Netherlands
PEGI
Specific Legislation
Poland
PEGI
No
Portugal
PEGI
Information not provided
Romania
No
No
Slovakia
PEGI
Specific Legislation
Slovenia
No
Information not provided
Spain
PEGI
Information not provided
Sweden
PEGI
Specific Legislation
United Kingdom
PEGI
Specific Legislation


Side Bar