Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/618

V Bruseli 22. apríla 2008

Videohry: Komisia víta pokrok pri ochrane neplnoletých osôb v 23 členských štátoch, ale žiada zlepšenie samoregulácie odvetvia

Európske odvetvie videohier je dynamický sektor s predpokladaným obratom 7,3 miliardy EUR do konca roku 2008. Obavy verejnosti, že videohry môžu spôsobovať agresívne správanie, ešte umocnené streľbou na školách ako napríklad v Helsinkách (vo Fínsku v novembri 2007), viedli niekoľko vnútroštátnych orgánov k zákazu alebo blokovaniu videohier ako „Manhunt 2“ (Lov na ľudí 2). Európska komisia reagovala preskúmaním existujúcich opatrení na ochranu neplnoletých osôb pred škodlivými videohrami vo všetkých 27 členských štátoch. Systém hodnotenia vhodnosti z hľadiska veku PEGI (Pan European Games Information), ktorý vyvíjalo priemyselné odvetvie s podporou EÚ od roku 2003, teraz využíva 20 členských štátov EÚ. Podľa názoru Komisie priemyselné odvetvie musí investovať viac do posilnenia a najmä do pravidelného aktualizovania systému PEGI, aby sa z neho stal skutočne účinný celoeurópsky nástroj. Priemysel a verejné orgány by mali takisto zintenzívniť spoluprácu na popularizácii systémov klasifikácie a hodnotenia vhodnosti z hľadiska veku, ako aj na odstraňovaní zmätkov spôsobených súbežne používanými systémami. Do dvoch rokov by sa mal pripraviť kódex správania maloobchodných predajcov vo vzťahu k predaju videohier neplnoletým osobám.

„Videohry sa stali silným pilierom európskeho priemyslu sprístupňovania obsahu a zaznamenávajú v celej Európe nebývalý nárast predaja. To možno privítať, ale znamená to väčšiu zodpovednosť priemyselného odvetvia pri zabezpečovaní toho, aby rodičia vedeli, aké hry hrajú ich deti,“ povedala Viviane Redingová, komisárka EÚ pre informačnú spoločnosť a médiá. „PEGI sa, ako príklad zodpovednej samoregulácie priemyslu a jediný podobný systém, používa takmer v celej Európe a je určite veľmi dobrým prvým krokom. Myslím si však, že sa dá ešte výrazne zlepšiť, v Európe i mimo nej, ak sa väčšmi dostane do povedomia verejnosti a ak začne kompletne fungovať PEGI Online. Vyzývam aj členské štáty a priemyselné odvetvie, aby regulovali predaj videohier tak, aby sa zabezpečila základná potreba ochrany neplnoletých osôb.“

„Všetci spotrebitelia potrebujú jasné a presné informácie, aby sa mohli informovane rozhodovať, a platí to ešte väčšmi pre deti – tie patria k najzraniteľnejším spotrebiteľom v spoločnosti. A našou jasnou správou dnes je, že priemysel a vnútroštátne orgány musia zájsť ešte ďalej pri zabezpečovaní toho, aby všetci rodičia mali možnosť robiť správne rozhodnutia týkajúce sa ich a ich detí," dodala Meglena Kuneva, komisárka EÚ pre ochranu spotrebiteľa.

Podľa prieskumu Komisie systém PEGI v súčasnosti uplatňuje 20 členských štátov. Dva z nich (Nemecko a Litva) majú špecifické záväzné právne predpisy, zatiaľ čo Malta sa spolieha na všeobecnú legislatívu. Štyri členské štáty (Cyprus, Luxembursko, Rumunsko a Slovinsko) však nemajú zavedený nijaký systém. Pätnásť členských štátov má právne predpisy týkajúce sa predaja videohier so škodlivým obsahom neplnoletým osobám, aj keď v rozsahu právnych úprav medzi nimi existujú rozdiely. Doteraz 4 krajiny (Nemecko, Írsko, Taliansko a Spojené kráľovstvo) určité násilné videohry zakázali.

Označenia PEGI, prijaté v roku 2003, poskytujú hodnotenie vekovej primeranosti a varovania pred násilím alebo vulgárnymi výrazmi, takže umožňujú rodičom rozhodnúť sa, ktorá hra je vhodná pre ich deti, ale aj dospelým hráčom lepšiu možnosť výberu hier pre seba. PEGI podporujú najväčší výrobcovia hracích konzol v Európe. PEGI Online bol spustený v roku 2007 a spolufinancovaný z prostriedkov programu EÚ Bezpečnejší internet (IP/08/310) ako odpoveď na rýchly rast online videohier.

Komisia požaduje niekoľko opatrení na zblíženie prístupov v rámci jednotného trhu:

  • Pravidelné zlepšenia a lepšiu propagáciu PEGI a PEGI Online priemyslom videohier.
  • Členské štáty by mali integrovať PEGI do svojich vlastných klasifikačných systémov a zvýšiť povedomie o PEGI, predovšetkým rodičov a detí.
  • Spolupráca alebo inovované riešenia overovania veku medzi členskými štátmi, klasifikačnými orgánmi a inými zúčastnenými stranami.
  • Celoeurópsky kódex správania pri predaji hier neplnoletým osobám, na ktorom by sa zhodli všetky zúčastnené strany.

Kontext:

Videohry sú čoraz prístupnejšie prostredníctvom internetu a mobilných telefónov, pričom sa predpokladá, že táto oblasť bude do roku 2010 tvoriť 33 % celkových príjmov z videohier. Európsky sektor videohier už teraz dosahuje polovičný obrat v porovnaní s celým Európskym hudobným trhom a prevyšuje obrat kín.

Komisia už podporuje samoreguláciu na európskej úrovni pri ochrane detí používajúcich mobilné telefóny (IP/07/139). Samoreguláciu posilnenú cezhraničnou spoluprácou sa už pokúsila dosiahnuť pre audiovizuálne služby v rámci smernice o televízii bez hraníc (IP/07/138).

Oznámenie Komisie „O ochrane spotrebiteľov, najmä neplnoletých osôb, s ohľadom na využívanie videohier“

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/minors/video/index_en.htm

Program EÚ Bezpečnejší internet

http://ec.europa.eu/saferinternet

PEGI

http://www.pegi.info.

http://www.pegionline.eu

Annex:

Labels of PEGI (Pan European Games Information)

Age Ratings

[ ][Image] [ ][Image] [ ][Image] [ ][Image] [ ][Image] [ ][Image] [ ][Image]

Content descriptors

[ ] [ ]

Results of the Commission survey

Member State
Age Rating System
Civil and criminal laws covering the sale of video games
Austria
PEGI (partly)
Specific Legislation
Belgium
PEGI
Specific Legislation
Bulgaria
PEGI
No
Czech Republic
PEGI
No
Cyprus
No
No
Denmark
PEGI
No
Estonia
PEGI
Specific Legislation
Finland
PEGI
Specific Legislation
France
PEGI
Specific Legislation
Germany
Specific Legislation
Specific Legislation
Greece
PEGI
Specific Legislation
Hungary
PEGI
No
Ireland
PEGI
Information not provided
Italy
PEGI
Specific Legislation
Latvia
PEGI
Specific Legislation
Lithuania
Specific Legislation
Specific Legislation
Luxembourg
No
No
Malta
General Legislation
General Legal Provisions
The Netherlands
PEGI
Specific Legislation
Poland
PEGI
No
Portugal
PEGI
Information not provided
Romania
No
No
Slovakia
PEGI
Specific Legislation
Slovenia
No
Information not provided
Spain
PEGI
Information not provided
Sweden
PEGI
Specific Legislation
United Kingdom
PEGI
Specific Legislation


Side Bar