Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/618

Bruxelles, 22 aprilie 2008

Jocurile video: Comisia salută progresele înregistrate de 23 de state membre ale UE în ceea ce privește protecția minorilor, dar solicită îmbunătățirea codurilor de conduită din industria jocurilor video

Sectorul european al jocurilor video este unul dinamic; se preconizează că, până la sfârșitul anului 2008, veniturile generate de acest sector se vor ridica la 7,3 miliarde EUR. Însă îngrijorarea opiniei publice cu privire la faptul că jocurile video pot cauza un comportament agresiv, intensificată de atacurile armate din școli, cum ar fi cel din Helsinki (Finlanda, noiembrie 2007), au dus la interzicerea sau blocarea la vânzare de către autoritățile naționale din mai multe state membre a unor jocuri video precum „Manhunt 2”. În replică, Comisia Europeană a monitorizat măsurile existente în cele 27 de state membre ale UE în domeniul protecției minorilor împotriva jocurilor video dăunătoare. 20 de state membre ale UE aplică în prezent PEGI (Pan European Games Information – informații despre jocuri la nivel paneuropean), un sistem de rating în funcție de vârstă creat de industria jocurilor video, cu sprijin comunitar, începând cu 2003. Comisia consideră că industria jocurilor video trebuie să investească mai mult în consolidarea și, în special, în actualizarea cu regularitate a sistemului PEGI, astfel încât acesta să devină un instrument cu adevărat eficace la nivel paneuropean. De asemenea, industria jocurilor video și autoritățile publice ar trebui să își intensifice cooperarea în direcția promovării către public a sistemelor de clasificare și de rating în funcție de vârstă, precum și în vederea evitării confuziilor generate de sisteme paralele. În decurs de doi ani ar trebui să se creeze un cod de conduită pentru comercianții cu amănuntul în ceea ce privește vânzarea jocurilor video către minori.

„Jocurile video au devenit un element esențial al industriei europene de conținut și cunosc o creștere spectaculoasă a vânzărilor în întreaga Europă. Acest lucru este binevenit, însă implică o mai mare responsabilitate din partea industriei, pentru a se asigura că părinții știu ce fel de jocuri utilizează copii lor”, a declarat Viviane Reding, Comisarul European pentru societate informațională și mass-media. „Ca exemplu de autoreglementare responsabilă din partea industriei și ca unic sistem de acest gen acoperind aproape întreaga Europă, PEGI reprezintă fără îndoială un prim pas foarte bun. Cu toate acestea, consider că poate fi mult îmbunătățit, atât în Europa cât și mai departe, printr-o mai bună informare a publicului cu privire la existența sa și prin implementarea integrală a PEGI Online. De asemenea, fac apel la statele membre și la industria de profil să reglementeze vânzarea jocurilor video în magazine astfel încât să se respecte nevoia fundamentală de protejare a minorilor.”

„Toți consumatorii necesită informații clare și precise, pentru a putea face alegeri în cunoștință de cauză. Însă acest lucru este în special necesar în ceea ce privește copiii, care sunt printre cei mai vulnerabili consumatori din cadrul societății. Astăzi, mesajul nostru este clar – industria și autoritățile naționale trebuie să facă mai multe eforturi pentru a asigura faptul că părinții sunt în măsură să ia deciziile corecte pentru ei înșiși și pentru copiii lor”, a adăugat Meglena Kuneva, Comisarul European pentru protecția consumatorilor.

Conform studiului realizat de Comisie, sistemul PEGI este în prezent utilizat de 20 de state membre. Două dintre acestea (Germania și Lituania) dețin legislații specifice cu caracter obligatoriu, în timp ce Malta se bazează pe legislația de ordin general. Însă patru state membre (Cipru, Luxemburg, România și Slovenia) nu au instituit niciun sistem. 15 state membre au adoptat acte legislative privind vânzarea în magazine către minori a jocurilor video cu conținut dăunător, sfera de aplicare a acestor acte fiind însă diferită de la un stat la altul. Până în prezent, patru țări (Germania, Irlanda, Italia și Regatul Unit) au interzis anumite jocuri video cu caracter violent.

Adoptate în 2003, etichetele PEGI oferă o clasificare în funcție de vârstă și inscripții de avertizare referitoare, de exemplu, la conținutul violent sau la limbajul necorespunzător, dând astfel posibilitatea părinților să hotărască ce joc este potrivit pentru copiii lor și permițând în același timp adulților să își aleagă mai bine jocurile. PEGI este susținut de principalii producători de console de joc din Europa. PEGI Online a fost lansat în 2007, fiind cofinanțat de programul UE pentru un internet mai sigur (Safer Internet - IP/08/310), ca reacție la dezvoltarea rapidă a jocurilor video online.

Comisia a solicitat adoptarea mai multor măsuri menite a armoniza strategiile în contextul pieței unice:

  • îmbunătățirea permanentă și promovarea mai eficientă a PEGI și PEGI Online de către industria jocurilor video;
  • integrarea de către statele membre a PEGI în propriile sisteme de clasificare și o mai bună informare de către acestea a publicului cu privire la PEGI, în special a părinților și copiilor;
  • cooperarea statelor membre, a organismelor de clasificare și a altor părți interesate în direcția găsirii unor soluții inovatoare pentru verificarea vârstei;
  • crearea, în termen de doi ani, a unui cod de conduită paneuropean privind vânzarea de jocuri către minori, care să fie agreat de toate părțile interesate.

Context:

Jocurile video sunt din ce în ce mai accesibile prin intermediul internetului și al telefoanelor mobile, care se preconizează că vor constitui, până în 2010, 33% din totalul veniturilor obținute din vânzarea jocurilor video. Sectorul european al jocurilor video generează deja venituri care reprezintă jumătate din veniturile întregii piețe europene a muzicii și depășesc veniturile înregistrate de sectorul cinematografic.

Comisia și-a exprimat deja sprijinul față de autoreglementarea la nivel european în vederea protejării minorilor care utilizează telefoane mobile (IP/07/139). De asemenea, în contextul directivei „Televiziune fără frontiere”, pentru serviciile audiovizuale s-a urmărit autoreglementarea susținută de cooperare transfrontalieră (IP/07/138).

Comunicarea Comisiei privind protecția consumatorilor, în special a minorilor, în ceea ce privește utilizarea jocurilor video:

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/minors/video/index_en.htm

Programul UE pentru un internet mai sigur (Safer Internet)

http://ec.europa.eu/saferinternet

PEGI

http://www.pegi.info/

http://www.pegionline.eu

Annex:

Labels of PEGI (Pan European Games Information)

Age Ratings

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ][Image] [ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ][Image] [ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ][Image] [ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ][Image] [ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ][Image] [ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ][Image] [ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ][Image]

Content descriptors

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ] [ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

Results of the Commission survey

Member State
Age Rating System
Civil and criminal laws covering the sale of video games
Austria
PEGI (partly)
Specific Legislation
Belgium
PEGI
Specific Legislation
Bulgaria
PEGI
No
Czech Republic
PEGI
No
Cyprus
No
No
Denmark
PEGI
No
Estonia
PEGI
Specific Legislation
Finland
PEGI
Specific Legislation
France
PEGI
Specific Legislation
Germany
Specific Legislation
Specific Legislation
Greece
PEGI
Specific Legislation
Hungary
PEGI
No
Ireland
PEGI
Information not provided
Italy
PEGI
Specific Legislation
Latvia
PEGI
Specific Legislation
Lithuania
Specific Legislation
Specific Legislation
Luxembourg
No
No
Malta
General Legislation
General Legal Provisions
The Netherlands
PEGI
Specific Legislation
Poland
PEGI
No
Portugal
PEGI
Information not provided
Romania
No
No
Slovakia
PEGI
Specific Legislation
Slovenia
No
Information not provided
Spain
PEGI
Information not provided
Sweden
PEGI
Specific Legislation
United Kingdom
PEGI
Specific Legislation


Side Bar