Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/618

Brussel, 22 april 2008

Videospellen: de Commissie is verheugd over de betere bescherming van minderjarigen in 23 lidstaten, maar vraagt strengere gedragscodes van de sector

De Europese videospellensector is zeer dynamisch. Naar verwachting zullen de inkomsten van deze sector tegen eind 2008 7,3 miljard euro bedragen. Het grote publiek is echter bezorgd dat videospellen agressief gedrag kunnen veroorzaken, en zelfs aanleiding kunnen geven tot schietpartijen op scholen, zoals in november 2007 in Helsinki. Daarom hebben verscheidene lidstaten videospellen als "Manhunt 2" verboden of geblokkeerd. De Europese Commissie is nagegaan welke maatregelen de 27 EU-lidstaten hebben genomen om minderjarigen te beschermen tegen schadelijke videospellen. In 20 lidstaten wordt PEGI toegepast (Pan European Games Information), een systeem voor leeftijdsclassificatie dat sinds 2003, met steun van de EU, door de sector wordt ontwikkeld. De Commissie is van mening dat de sector meer moet investeren om het PEGI-systeem te versterken en regelmatig te actualiseren, zodat het kan uitgroeien tot een efficiënt pan-Europees instrument. De sector en de publieke autoriteiten moeten ook beter samenwerken om meer bekendheid te geven aan leeftijdsclassificatie en om verwarring met parallelle systemen te vermijden. Binnen de twee jaar moet een gedragscode worden opgesteld die detailhandelaars moeten volgen wanneer zij videospellen aan minderjarigen verkopen.

"De verkoop van videospellen groeit momenteel explosief in Europa; ze zijn dan ook uitgegroeid tot een belangrijk onderdeel van de Europese inhoudsindustrie. Dit is een positieve ontwikkeling, maar het betekent ook dat de sector een grotere verantwoordelijkheid heeft om ervoor te zorgen dat ouders weten welk soort games hun kinderen spelen", verklaarde Viviane Reding, EU-commissaris voor de informatiemaatschappij en media. "Een eerste stap in die richting is gezet met PEGI, een goed voorbeeld van zelfregulering door een verantwoordelijke sector en het eerste systeem in zijn soort dat bijna in heel Europa wordt toegepast. Ik ben er echter van overtuigd dat dit systeem nog sterk kan worden verbeterd, zowel in Europa als daarbuiten, door de bekendheid ervan bij het grote publiek te verbeteren en door PEGI Online volledig toe te passen. Om minderjaren beter te kunnen beschermen, roep ik de lidstaten en de sector ook op om regels vast te stellen voor de verkoop van videospellen in winkels."

"Alle consumenten hebben behoefte aan duidelijke, accurate informatie om geïnformeerde keuzes te kunnen maken. Dit geldt des te meer voor kinderen, die tot de meeste kwetsbare consumenten in onze maatschappij behoren. De boodschap die wij vandaag willen geven, is dan ook duidelijk: de sector en de nationale autoriteiten moeten extra inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat ouders de juiste beslissingen kunnen nemen voor zichzelf en hun kinderen", voegde Meglena Kuneva, EU-commissaris voor consumentenbescherming, daar aan toe.

Volgens de rondvraag van de Commissie wordt het PEGI-systeem momenteel in twintig lidstaten toegepast. Twee landen (Duitsland en Litouwen) hebben specifieke bindende wetgeving vastgesteld, terwijl Malta een beroep doet op algemene wetgeving. Vier lidstaten (Cyprus, Luxemburg, Roemenië en Slovenië) hebben geen systeem vastgesteld. In vijftien lidstaten is de verkoop van videospellen met schadelijke inhoud aan minderjarigen bij wet geregeld, maar de inhoud van die wetten varieert van lidstaat tot lidstaat. Tot nu toe hebben vier landen (Duitsland, Ierland, Italië en het VK) bepaalde gewelddadige videospellen verboden.

Op de in 2003 goedgekeurde PEGI-etiketten staan een leeftijdsclassificatie en waarschuwingen voor geweld of expliciet taalgebruik, zodat ouders kunnen beslissen welk spel geschikt is voor hun kinderen en volwassenen hun spellen beter kunnen kiezen. PEGI wordt gesteund door de belangrijkste fabrikanten van spelconsoles in Europa. Als antwoord op de snelle groei van online-videospellen is in 2007 PEGI Online opgestart, met medefinanciering van het EU-Actieplan voor een veiliger internet (IP/08/310).
De Commissie heeft ertoe opgeroepen verscheidene maatregelen te nemen om de inspanningen op de interne markt op elkaar af te stemmen:

  • De videospellensector moet PEGI en PEGI Online regelmatig verbeteren en de bekendheid ervan vergroten.
  • De lidstaten moeten PEGI in hun eigen classificatiesystemen integreren en ouders en kinderen wijzen op het bestaan van PEGI.
  • De lidstaten, classificatieorganen en andere belanghebbenden moeten samen werken aan innoverende oplossingen voor leeftijdsverificatie.
  • Binnen twee jaar moeten alle belanghebbenden overeenstemming bereiken over een pan-Europese gedragscode voor de verkoop van spellen aan minderjarigen.


Achtergrond:

Videospellen worden steeds vaker op internet en mobiele telefoons gespeeld. In 2010 zal dit marktsegment waarschijnlijk een derde van de totale inkomsten van de videospellensector genereren. De Europese videospellensector is nu al half zoveel waard als de volledige Europese muziekmarkt en meer dan de markt van bioscooptickets.

De Commissie verleent al steun aan zelfregulering op Europees niveau om het veilig gebruik van mobiele telefoons door kinderen te bevorderen (IP/07/139). In het kader van de richtlijn "Televisie zonder grenzen" is ook gestreefd naar zelfregulering, versterkt door grensoverschrijdende samenwerking (IP/07/138).

De Mededeling van de Commissie betreffende de bescherming van de consumenten, met name minderjarigen, met betrekking tot het gebruik van videospellen:

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/minors/video/index_en.htm

Het EU-Actieplan voor een veiliger internet:

http://ec.europa.eu/saferinternet

PEGI:

http://www.pegi.info/

http://www.pegionline.eu

Annex:

Labels of PEGI (Pan European Games Information)

Age Ratings

[ De tabellen en grafieken zijn beschikbaar in PDF en WORD PROCESSED ][Image] [ De tabellen en grafieken zijn beschikbaar in PDF en WORD PROCESSED ][Image] [ De tabellen en grafieken zijn beschikbaar in PDF en WORD PROCESSED ][Image] [ De tabellen en grafieken zijn beschikbaar in PDF en WORD PROCESSED ][Image] [ De tabellen en grafieken zijn beschikbaar in PDF en WORD PROCESSED ][Image] [ De tabellen en grafieken zijn beschikbaar in PDF en WORD PROCESSED ][Image] [ De tabellen en grafieken zijn beschikbaar in PDF en WORD PROCESSED ][Image]

Content descriptors

[ De tabellen en grafieken zijn beschikbaar in PDF en WORD PROCESSED ] [ De tabellen en grafieken zijn beschikbaar in PDF en WORD PROCESSED ]

Results of the Commission survey

Member State
Age Rating System
Civil and criminal laws covering the sale of video games
Austria
PEGI (partly)
Specific Legislation
Belgium
PEGI
Specific Legislation
Bulgaria
PEGI
No
Czech Republic
PEGI
No
Cyprus
No
No
Denmark
PEGI
No
Estonia
PEGI
Specific Legislation
Finland
PEGI
Specific Legislation
France
PEGI
Specific Legislation
Germany
Specific Legislation
Specific Legislation
Greece
PEGI
Specific Legislation
Hungary
PEGI
No
Ireland
PEGI
Information not provided
Italy
PEGI
Specific Legislation
Latvia
PEGI
Specific Legislation
Lithuania
Specific Legislation
Specific Legislation
Luxembourg
No
No
Malta
General Legislation
General Legal Provisions
The Netherlands
PEGI
Specific Legislation
Poland
PEGI
No
Portugal
PEGI
Information not provided
Romania
No
No
Slovakia
PEGI
Specific Legislation
Slovenia
No
Information not provided
Spain
PEGI
Information not provided
Sweden
PEGI
Specific Legislation
United Kingdom
PEGI
Specific Legislation


Side Bar