Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/618

Briselē, 2008. gada 22. aprīlī

Videospēles. Komisija atzinīgi vērtē 23 ES dalībvalstu panākumus nepilngadīgo aizsardzībā, taču aicina uzlabot nozares kodeksu.

Eiropas videospēļu sektors ir dinamisks, un tiek prognozēts, ka tā ieņēmumi 2008. gada beigās sasniegs 7,3 miljardus euro. Taču sabiedrība bažījas, ka videospēles var izraisīt agresīvu uzvedību, kuras spilgts piemērs ir šaušana skolās, kā tas 2007. gada novembrī notika Somijas galvaspilsētā Helsinkos, tāpēc vairākas valstu valdības aizliegušas vai ierobežojušas piekļuvi tādām videospēlēm kā „Manhunt 2". Eiropas Komisija ir izpētījusi pasākumus, ar kuriem 27 ES dalībvalstīs nepilngadīgie patlaban tiek sargāti no kaitīgām videospēlēm. 20 ES dalībvalstis izmanto PEGI (Viseiropas Spēļu informāciju) — novērtējuma sistēmu pēc lietotāju vecuma, ko ar ES atbalstu 2003. gadā izstrādājuši nozares pārstāvji. Komisija uzskata, ka nozarei aktīvāk jāiegulda PEGI sistēmas pilnveidošanā un jo īpaši regulārā atjaunināšanā, pārvēršot to par efektīvu visas Eiropas instrumentu. Vairāk jāsadarbojas nozarei un pārvaldes iestādēm, popularizējot novērtējuma sistēmu pēc vecuma grupām un novēršot paralēlu sistēmu radītos pārpratumus. Divu gadu laikā jāsagatavo mazumtirgotāju rīcības kodekss par videospēļu pārdošanu nepilngadīgajiem.

„Videospēles ir kļuvušas par spēcīgu Eiropas satura nozares pīlāru un piedzīvo noieta uzplaukumu visā Eiropā. Šī tendence vērtējama pozitīvi, taču uzliek nozarei lielāku atbildību par to, vai bērnu vecāki ir informēti par savu atvašu izraudzītajām spēlēm,” teica Viviāna Redinga, ES komisāre Informācijas sabiedrības un plašsaziņas līdzekļu jomā.PEGI ir lielisks pirmais solis — atbildīgas nozares pašregulācijas piemērs un vienīgā šāda veida sistēma, kas aptver gandrīz visu Eiropu. Taču, manuprāt, vēl ir daudz iespēju to pilnveidot, gan Eiropā, gan ārpus tās, plašāk informējot sabiedrību par minēto sistēmu un pilnībā izmantojot PEGI Online. Gribētu arī aicināt dalībvalstis un nozares pārstāvjus regulēt videospēļu pārdošanu veikalos, risinot svarīgāko jautājumu — nepilngadīgo aizsardzību.”

„Lai varētu veikt informētu izvēli, visiem patērētājiem vajadzīga skaidra, precīza informācija. Videospēļu nozare ietekmē bērnus, vienu no vismazāk aizsargātajām sabiedrības daļām. Nozarei un valsts iestādēm jāpieņem stingrāki pasākumi, lai panāktu, ka vecāku rīcībā ir viss, kas vajadzīgs, lai veiktu drošu izvēli sev un savu bērnu vārdā,” teikto papildināja Meglena Kuneva, ES patērētāju tiesību aizsardzības komisāre.

Komisijas pētījums liecina, ka PEGI sistēmu patlaban izmanto 20 dalībvalstis. Divās dalībvalstīs (Lietuvā un Vācijā) ir pieņemti īpaši saistoši tiesību akti, bet Maltā šo jautājumu regulē vispārējie tiesību akti. Četrās dalībvalstīs (Kiprā, Luksemburgā, Rumānijā un Slovēnijā) nav ieviesta nekāda veida sistēma. Piecpadsmit dalībvalstīs ir spēkā tiesību akti, kas regulē kaitīga satura videospēļu pārdošanu nepilngadīgajiem veikalos, bet šī regulējuma darbības joma dažādās valstīs atšķiras. Līdz šim četras valstis (Apvienotā Karaliste, Itālija, Īrija, Vācija) ir aizliegušas atsevišķas vardarbīgas videospēles.

PEGI marķējums tika pieņemts 2003. gadā. Tajā norādīta piemērotība vecuma grupām un brīdinājumi, piemēram, par vardarbību vai lamuvārdiem. Vecākiem tādējādi tiek dota iespēja lemt par spēles piemērotību bērniem, kā arī pieaugušie spēlētāji saņem informāciju, kas tiem palīdz izvēlēties spēli. PEGI atbalsta lielākie konsoļu ražotāji Eiropā. Reaģējot uz straujo izaugsmi tiešsaistes videospēļu sektorā, 2007. gadā sāka darboties PEGI Online, ko līdzfinansē ES programma „Drošāks internets” (IP/08/310).

Komisija aicina veikt vairākus pasākumus, lai saskaņotu pieeju vienotajā tirgū:

  • videospēļu nozari — regulāri pilnveidot un aktīvāk popularizēt PEGI un PEGI Online;
  • dalībvalstis — integrēt PEGI valstu klasifikācijas sistēmās un plašāk informēt par PEGI, jo īpaši vecākus un bērnus;
  • dalībvalstis, klasifikācijas iestādes un citus interesentus — sadarboties, izstrādājot inovatīvus vecuma pārbaudes risinājumus;
  • visus interesentus — divu gadu laikā vienoties par visas Eiropas rīcības kodeksu, kas regulētu spēļu pārdošanu nepilngadīgajiem.

Vispārīga informācija.

Videospēles kļūst arvien pieejamākas internetā un mobilajos telefonos. Paredzams, ka līdz 2010. gadam šie informācijas nesēji veidos 33 % kopējo ieņēmumu no videospēlēm. Eiropas videospēļu nozare jau šobrīd ir sasniegusi pusi visa Eiropas mūzikas tirgus vērtības un pārsniedz kinoteātru ieņēmumus.

Komisija atbalsta Eiropas mēroga pašregulāciju, aizsargājot nepilngadīgos, kas lieto mobilos telefonus (IP/07/139). Pašregulācija, ko papildina pārrobežu sadarbība, uzsākta arī audiovizuālo pakalpojumu jomā saskaņā ar direktīvu „Televīzija bez robežām”.

Komisijas paziņojums par patērētāju, jo īpaši nepilngadīgo, aizsardzību saistībā ar videospēļu lietošanu:

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/minors/video/index_en.htm.

ES programma „Drošāks internets”

http://ec.europa.eu/saferinternet

PEGI

http://www.pegi.info/

http://www.pegionline.eu

Annex:

Labels of PEGI (Pan European Games Information)

Age Ratings

[ ][Image] [ ][Image] [ ][Image] [ ][Image] [ ][Image] [ ][Image] [ ][Image]

Content descriptors

[ ] [ ]

Results of the Commission survey

Member State
Age Rating System
Civil and criminal laws covering the sale of video games
Austria
PEGI (partly)
Specific Legislation
Belgium
PEGI
Specific Legislation
Bulgaria
PEGI
No
Czech Republic
PEGI
No
Cyprus
No
No
Denmark
PEGI
No
Estonia
PEGI
Specific Legislation
Finland
PEGI
Specific Legislation
France
PEGI
Specific Legislation
Germany
Specific Legislation
Specific Legislation
Greece
PEGI
Specific Legislation
Hungary
PEGI
No
Ireland
PEGI
Information not provided
Italy
PEGI
Specific Legislation
Latvia
PEGI
Specific Legislation
Lithuania
Specific Legislation
Specific Legislation
Luxembourg
No
No
Malta
General Legislation
General Legal Provisions
The Netherlands
PEGI
Specific Legislation
Poland
PEGI
No
Portugal
PEGI
Information not provided
Romania
No
No
Slovakia
PEGI
Specific Legislation
Slovenia
No
Information not provided
Spain
PEGI
Information not provided
Sweden
PEGI
Specific Legislation
United Kingdom
PEGI
Specific Legislation


Side Bar