Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/618

Briuselis, 2008 m. balandžio 22 d.

Vaizdo žaidimai: Komisija patenkinta geresne nepilnamečių apsauga 23 ES valstybėse narėse, tačiau prašo tobulinti žaidimų pramonės savitvarkos taisykles

Europos vaizdo žaidimų sektorius dinamiškas – iki 2008 m. pabaigos jame numatoma gauti 7,3 mlrd. eurų pajamų. Tačiau tokie ginkluoti išpuoliai mokyklose, koks 2007 m. lapkričio mėn. įvyko Helsinkyje (Suomijoje), privertė visuomenę dar labiau sunerimti, kad vaizdo žaidimai gali skatinti agresyvų elgesį. Todėl kelių valstybių narių valdžios institucijos arba uždraudė tokius vaizdo žaidimus kaip „Manhunt 2“, arba apribojo jų platinimą. Savo ruožtu Europos Komisija ištyrė, kokiomis priemonėmis visose 27 ES valstybėse narėse nepilnamečiai saugomi nuo žalingų vaizdo žaidimų. Nuo 2003 m. 20 ES valstybių narių taikoma klasifikavimo pagal amžių sistema PEGI (Europos žaidimų informacijos sistema), kurią sukūrė vaizdo žaidimų pramonės atstovai remiant Europos Sąjungai. Komisijos požiūriu, pramonės atstovai privalo investuoti daugiau, kad sustiprintų sistemą PEGI ir ją reguliariai atnaujintų tam, kad visoje Europoje ji taptų tikrai efektyvia priemone. Be to, siekiant, kad klasifikavimo pagal turinį ir amžių sistemos būtų plačiau žinomos ir vengiant analogiškų sistemų keliamos painiavos, glaudžiau turėtų bendradarbiauti pramonės atstovai ir valdžios institucijos. Per dvejus metus turėtų būti parengtas mažmenininkų elgesio kodeksas, taikomas parduodant vaizdo žaidimus nepilnamečiams.

„Vaizdo žaidimai tapo tvirta Europos turinio pramonės atrama, Europoje jais vis labiau prekiaujama. Tai sveikintina, tačiau tai reiškia, kad pramonės atstovams tenka didesnė atsakomybė užtikrinti, kad tėvai žinotų, kokius žaidimus žaidžia jų vaikai, – sakė už informacinę visuomenę ir žiniasklaidą atsakinga ES Komisijos narė Viviane Reding. – Be abejonės, PEGI, kaip atsakingų pramonės atstovų savitvarkos pavyzdys ir vienintelė tokio pobūdžio beveik visoje Europoje veikianti sistema, yra puikus pirmas žingsnis. Tačiau esu įsitikinusi, kad sistema gali būti gerokai patobulinta Europoje ir pasaulyje. Visuomenė turi daugiau apie ją žinoti, taip pat turi būti visiškai įgyvendinta sistema „PEGI Online“. Aš taip pat raginu valstybes nares ir pramonę nustatyti prekybos vaizdo žaidimais parduotuvėse sąlygas, kad būtų laikomasi svarbiausio poreikio apsaugoti nepilnamečius.“

„Kad nesirinktų aklai, vartotojams reikia aiškios ir tikslios informacijos. Visų pirma tai pasakytina apie vaikus – vienus pažeidžiamiausių vartotojų. Taigi šiandien aiškiai sakome, kad pramonės atstovai ir nacionalinės valdžios institucijos turi dėti dar daugiau pastangų užtikrindamos, kad visi tėvai galėtų priimti tinkamus sprendimus savo ir savo vaikų labui,“ – pridūrė už vartotojų apsaugą atsakinga ES Komisijos narė Meglena Kuneva.

Komisijos tyrimo duomenimis, sistema PEGI šiuo metu taikoma 20 valstybių narių. 2 valstybėse (Vokietijoje ir Lietuvoje) priimti specialūs įpareigojamieji teisės aktai, o Maltoje remiamasi bendraisiais teisės aktais. Tačiau 4 valstybėse narėse (Kipre, Liuksemburge, Rumunijoje ir Slovėnijoje) netaikoma jokia sistema. 15 valstybių narių galioja teisės aktai dėl žalingo turinio vaizdo žaidimų pardavimo nepilnamečiams parduotuvėse, tačiau tų teisės aktų taikymo sritis valstybėse narėse skiriasi. Iki šiol tam tikri smurtiniai vaizdo žaidimai uždrausti 4 valstybėse narėse (Vokietijoje, Airijoje, Italijoje, Jungtinėje Karalystėje).

PEGI sistema buvo priimta 2003 m. PEGI ženklinimu vaizdo žaidimai klasifikuojami pagal amžių ir įspėjama, pavyzdžiui, dėl rodomo smurto arba vartojamų keiksmažodžių. Todėl tėvai gali nuspręsti, ar žaidimas tinkamas jų vaikams, o suaugę žaidėjai – geriau pasirinkti žaidimus. Pagrindiniai Europos žaidimų kompiuterių gamintojai remia sistemą PEGI. Sparčiai populiarėjant internetiniams vaizdo žaidimams, 2007 m. pradėjo veikti sistema „PEGI Online“, iš dalies finansuojama pagal ES Saugesnio interneto programą (IP/08/310).

Komisija paragino imtis keleto veiksmų bendrojoje rinkoje taikomoms priemonėms suderinti:

  • vaizdo žaidimų pramonės atstovai turi nuolat tobulinti sistemas PEGI ir „PEGI Online“ ir plačiau apie jas informuoti,
  • valstybės narės turėtų įtraukti PEGI į savo klasifikavimo sistemas ir teikti apie ją daugiau informacijos – visų pirma tėvams ir vaikams,
  • valstybės narės, klasifikavimo įstaigos ir kitos suinteresuotosios šalys turi bendradarbiauti kurdamos naujoviškas amžiaus patikrinimo sistemas,
  • visos suinteresuotosios šalys per dvejus metus turi susitarti dėl Europos elgesio kodekso, taikytino parduodant žaidimus nepilnamečiams.

Bendroji informacija

Vis daugiau žaidimų galima žaisti internetu ir mobiliaisiais telefonais, numatoma, kad iki 2010 m. iš tokių žaidimų gautos pajamos sudarys iki 33 % visų vaizdo žaidimų teikiamų pajamų. Europos vaizdo žaidimų sektoriuje gaunamos pajamos jau prilygsta pusei visos Europos muzikos rinkos pajamų ir viršija pajamas, gautas už parduodamus kino bilietus.

Europos lygmeniu Komisija jau remia savitvarką mobiliaisiais telefonais besinaudojantiems nepilnamečiams apsaugoti (IP/07/139). Savitvarką garso ir vaizdo paslaugų srityje siekiama sustiprinti tarpvalstybinio bendradarbiavimo priemonėmis remiantis Televizijos be sienų direktyva (IP/07/138).

Komisijos komunikatas „Dėl vartotojų, pirmiausia nepilnamečių, apsaugos nuo vaizdo žaidimų žalos“

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/minors/video/index_en.htm

ES saugesnio interneto programa

http://ec.europa.eu/saferinternet

PEGI

http://www.pegi.info/

http://www.pegionline.eu

Annex:

Labels of PEGI (Pan European Games Information)

Age Ratings

[ ][Image] [ ][Image] [ ][Image] [ ][Image] [ ][Image] [ ][Image] [ ][Image]

Content descriptors

[ ] [ ]

Results of the Commission survey

Member State
Age Rating System
Civil and criminal laws covering the sale of video games
Austria
PEGI (partly)
Specific Legislation
Belgium
PEGI
Specific Legislation
Bulgaria
PEGI
No
Czech Republic
PEGI
No
Cyprus
No
No
Denmark
PEGI
No
Estonia
PEGI
Specific Legislation
Finland
PEGI
Specific Legislation
France
PEGI
Specific Legislation
Germany
Specific Legislation
Specific Legislation
Greece
PEGI
Specific Legislation
Hungary
PEGI
No
Ireland
PEGI
Information not provided
Italy
PEGI
Specific Legislation
Latvia
PEGI
Specific Legislation
Lithuania
Specific Legislation
Specific Legislation
Luxembourg
No
No
Malta
General Legislation
General Legal Provisions
The Netherlands
PEGI
Specific Legislation
Poland
PEGI
No
Portugal
PEGI
Information not provided
Romania
No
No
Slovakia
PEGI
Specific Legislation
Slovenia
No
Information not provided
Spain
PEGI
Information not provided
Sweden
PEGI
Specific Legislation
United Kingdom
PEGI
Specific Legislation


Side Bar