Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/618

Bryssel 22. huhtikuuta 2008

Videopelit: alaikäisten suojelu parantunut 23 jäsenvaltiossa, mutta komissio pyytää pelialaa tarkistamaan toimintasääntöjään

Euroopan videopeliala kasvaa voimakkaasti, ja sen tulojen odotetaan nousevan 7,3 miljardiin euroon vuonna 2008. Yleisesti ollaan kuitenkin huolissaan siitä, että videopelit voivat aiheuttaa aggressiivista käyttäytymistä. Tätä huolta ovat lisänneet kouluissa tapahtuneet ampumatapaukset, kuten Jokelan tapaus marraskuussa 2007. Useiden maiden kansalliset viranomaiset ovatkin kieltäneet eräitä videopelejä tai estäneet niiden jakelun (esim. ”Manhunt 2”). Euroopan komissio on tehnyt EU:n 27 jäsenvaltiossa kyselyn toimenpiteistä, joilla jäsenvaltiot nykyisin pyrkivät suojelemaan alaikäisiä haitallisilta videopeleiltä. Tällä hetkellä 20 jäsenvaltiossa sovelletaan PEGI-järjestelmää (Pan European Games Information). PEGI on ikäluokitusjärjestelmä, jonka peliala on itse kehittänyt EU:n tuella. Se on ollut käytössä vuodesta 2003. Komissio katsoo, että pelialan olisi investoitava enemmän PEGI-järjestelmän vahvistamiseen ja ennen kaikkea sen pitämiseen ajan tasalla, jotta siitä tulisi todella tehokas yleiseurooppalainen väline. Lisäksi pelialan ja viranomaisten olisi tehostettava yhteistyötään, jotta sisältö- ja ikäluokitusjärjestelmien tunnettuutta voitaisiin parantaa ja voitaisiin välttää rinnakkaisten järjestelmien aiheuttamaa sekaannusta. Vähittäismyyjille olisi laadittava kahden vuoden kuluessa käytännesäännöt, jotka koskevat videopelien myyntiä alaikäisille.

”Videopeleistä on tullut yksi Euroopan sisältöteollisuuden tukijalka, ja niiden myynti kasvaa voimakkaasti kaikkialla Euroopassa. Tätä kehitystä voidaan pitää myönteisenä, mutta se merkitsee samalla pelialalle suurempaa vastuuta siitä, että vanhemmat tietävät, minkälaisia pelejä heidän lapsensa pelaavat,” totesi tietoyhteiskunnasta ja viestimistä vastaava EU-komissaari Viviane Reding. ”PEGI on tässä suhteessa hyvä ensiaskel. Se on esimerkki teollisuuden vastuullisesta itsesääntelystä ja ainoa tällainen järjestelmä, joka kattaa lähes koko Euroopan. Uskon kuitenkin, että järjestelmää voidaan vielä parantaa niin Euroopassa kuin sen ulkopuolellakin. Se on ensinnäkin tehtävä paremmin tunnetuksi, ja sitä olisi sovellettava myös verkkopeleihin ottamalla käyttöön PEGI Online -järjestelmä täydessä laajuudessaan. Pyydän myös jäsenvaltioita ja pelialaa sääntelemään videopelien myyntiä vähittäisliikkeissä, jotta alaikäisten suojelua koskevat perustarpeet täytettäisiin.”

”Kaikki kuluttajat tarvitsevat selkeitä ja paikkansapitäviä tietoja, jotta he voivat tehdä perusteltuja valintoja. Tämä pätee etenkin lapsiin, jotka ovat yhteiskuntamme haavoittuvimpia kuluttajia. Pelialan ja kansallisten viranomaisten on tehostettava toimiaan varmistaakseen, että kaikilla vanhemmilla on mahdollisuudet tehdä oikeita ratkaisuja omaksi ja lastensa parhaaksi,” lisäsi kuluttaja-asioista vastaava EU-komissaari Meglena Kuneva.

Komission tekemän kyselyn mukaan PEGI-järjestelmää sovelletaan nykyisin 20 jäsenvaltiossa. Kaksi jäsenvaltiota (Saksa ja Liettua) on antanut asiasta sitovaa lainsäädäntöä, kun taas Maltalla asiaan sovelletaan yleistä lainsäädäntöä. Neljässä jäsenvaltiossa (Kypros, Luxemburg, Romania ja Slovenia) ei ole käytössä minkäänlaista järjestelmää. 15 jäsenvaltiota on antanut lainsäädäntöä haitallisten videopelien myynnistä alaikäisille vähittäismyymälöissä, mutta lakien soveltamisala vaihtelee eri jäsenvaltioissa. Tähän mennessä neljä jäsenvaltiota (Saksa, Irlanti, Italia ja Yhdistynyt kuningaskunta) on kieltänyt tiettyjä väkivaltaisia videopelejä.

PEGI-järjestelmä otettiin käyttöön vuonna 2003. PEGI-merkinnöissä annetaan ikäluokitus ja varoituksia pelin sisällöstä, kuten väkivaltaisuudesta tai kiroilusta. Merkintöjen avulla vanhemmat voivat päättää, mitkä pelit ovat sopivia heidän lapsilleen. Ne auttavat myös aikuispelaajia pelien valinnassa. PEGI-järjestelmää tukevat kaikki tärkeimmät konsolivalmistajat Euroopassa. PEGI Online otettiin käyttöön vuonna 2007 vastauksena verkkopelien suosion nopeaan kasvuun. Järjestelmä on saanut osarahoitusta EU:n Safer Intenet -ohjelmasta (IP/08/310).

Komissio suosittelee useita toimia sisämarkkinoilla sovellettujen toimenpiteiden yhdenmukaistamiseksi:

  • Pelialan tulisi järjestelmällisesti parantaa PEGI- ja PEGI Online -järjestelmiä ja tiedottaa niistä tehokkaammin.
  • Jäsenvaltioiden olisi sisällytettävä PEGI-järjestelmä omiin luokitusjärjestelmiinsä ja tehtävä sitä tunnetuksi etenkin vanhempien ja lasten keskuudessa.
  • Jäsenvaltioiden, luokituselinten ja muiden asianomaisten tahojen olisi pyrittävä yhteistyössä löytämään innovatiivisia iäntarkastusratkaisuja.
  • Kaikkien asianomaisten tahojen tulisi kahden vuoden kuluessa sopia yleiseurooppalaisista käytännesäännöistä, jotka koskevat pelien myyntiä alaikäisille.

Taustaa:

Videopelejä pelataan entistä enemmän internetin ja matkapuhelimien välityksellä. Näiden käyttötapojen odotetaan muodostavan 33 prosenttia videopelien kokonaistuotosta vuoteen 2010 mennessä. Euroopan videopelialan arvo on jo nyt puolet koko Euroopan musiikkimarkkinoiden arvosta ja ylittää elokuva-alan lipputulot.

Komissio tukee jo Euroopan tason itsesääntelyä matkapuhelimia käyttävien lasten suojelemiseksi (IP/07/139). Rajat ylittävän yhteistyön tukemaa itsesääntelyä on harjoitettu myös audiovisuaalialalla ”Televisio ilman rajoja” -direktiivin puitteissa (IP/07/138).

Komission tiedonanto kuluttajien ja erityisesti alaikäisten suojelemisesta videopelien haitoilta:

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/minors/video/index_en.htm

EU:n Safer Internet -ohjelma:

http://ec.europa.eu/saferinternet

PEGI:

http://www.pegi.info/

http://www.pegionline.eu

Annex:

Labels of PEGI (Pan European Games Information)

Age Ratings

[ Taulukot saatavilla PDF ja Word muodossa ][Image] [ Taulukot saatavilla PDF ja Word muodossa ][Image] [ Taulukot saatavilla PDF ja Word muodossa ][Image] [ Taulukot saatavilla PDF ja Word muodossa ][Image] [ Taulukot saatavilla PDF ja Word muodossa ][Image] [ Taulukot saatavilla PDF ja Word muodossa ][Image] [ Taulukot saatavilla PDF ja Word muodossa ][Image]

Content descriptors

[ Taulukot saatavilla PDF ja Word muodossa ] [ Taulukot saatavilla PDF ja Word muodossa ]

Results of the Commission survey

Member State
Age Rating System
Civil and criminal laws covering the sale of video games
Austria
PEGI (partly)
Specific Legislation
Belgium
PEGI
Specific Legislation
Bulgaria
PEGI
No
Czech Republic
PEGI
No
Cyprus
No
No
Denmark
PEGI
No
Estonia
PEGI
Specific Legislation
Finland
PEGI
Specific Legislation
France
PEGI
Specific Legislation
Germany
Specific Legislation
Specific Legislation
Greece
PEGI
Specific Legislation
Hungary
PEGI
No
Ireland
PEGI
Information not provided
Italy
PEGI
Specific Legislation
Latvia
PEGI
Specific Legislation
Lithuania
Specific Legislation
Specific Legislation
Luxembourg
No
No
Malta
General Legislation
General Legal Provisions
The Netherlands
PEGI
Specific Legislation
Poland
PEGI
No
Portugal
PEGI
Information not provided
Romania
No
No
Slovakia
PEGI
Specific Legislation
Slovenia
No
Information not provided
Spain
PEGI
Information not provided
Sweden
PEGI
Specific Legislation
United Kingdom
PEGI
Specific Legislation


Side Bar