Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/618

Βρυξέλλες, 22 Απριλίου 2008

Βιντεοπαιχνίδια: η Επιτροπή χαιρετίζει την πρόοδο που σημειώθηκε ως προς την προστασία των ανηλίκων σε 23 κράτη μέλη της ΕΕ, καλεί όμως τον κλάδο να βελτιώσει τους δεοντολογικούς του κανόνες

Ο ευρωπαϊκός κλάδος των βιντεοπαιχνιδιών είναι δυναμικός, με αναμενόμενα έσοδα 7,3 δις ευρώ έως το τέλος του 2008. Ωστόσο, οι ανησυχίες που εκφράζει η κοινή γνώμη ότι τα βιντεοπαιχνίδια μπορούν να προκαλέσουν επιθετική συμπεριφορά, ανησυχίες που ενισχύθηκαν από ένοπλες επιθέσεις που έχουν συμβεί σε σχολεία, όπως στο Ελσίνκι (Φινλανδία, Νοέμβριος 2007), οδήγησαν ορισμένες εθνικές αρχές να απαγορεύσουν, μόνιμα ή προσωρινά, βιντεοπαιχνίδια όπως το "Manhunt 2". Ανταποκρινόμενη στο πρόβλημα αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επανεξέτασε τα ισχύοντα μέτρα για την προστασία των ανηλίκων από επιβλαβή βιντεοπαιχνίδια στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ. Είκοσι κράτη μέλη εφαρμόζουν πλέον το PEGI (Pan European Games Information), ένα σύστημα κατάταξης κατά ηλικία που έχει εκπονήσει ο κλάδος, με την υποστήριξη της ΕΕ, από το 2003. Κατά την άποψη της Επιτροπής, ο κλάδος οφείλει να επενδύσει περισσότερο στην ενίσχυση, και ιδίως στην τακτική επικαιροποίηση του συστήματος PEGI, ώστε να καταστεί ένα γνήσια αποτελεσματικό εργαλείο πανευρωπαϊκής κλίμακας. Επίσης, ο κλάδος και οι δημόσιες αρχές πρέπει να εντείνουν την συνεργασία τους ώστε τα συστήματα ταξινόμησης και ηλικιακής κατάταξης να γίνουν ευρύτερα γνωστά, αποφεύγοντας την σύγχυση που θα προκαλούσε η παράλληλη ύπαρξη περισσότερων συστημάτων. Μέσα σε δύο χρόνια θα πρέπει να έχει καταρτιστεί δεοντολογικός κώδικας για το λιανικό εμπόριο, που θα αφορά τις πωλήσεις βιντεοπαιχνιδιών σε ανηλίκους.

"Τα βιντεοπαιχνίδια έχουν καταστεί ισχυρός πυλώνας του ευρωπαϊκού κλάδου που ασχολείται με το περιεχόμενο, ενώ οι πωλήσεις τους γνωρίζουν εκρηκτική αύξηση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Χαιρετίζουμε το γεγονός, το οποίο όμως συνεπάγεται αυξημένη ευθύνη εκ μέρους του κλάδου, ώστε να υπάρχει βεβαιότητα ότι οι γονείς γνωρίζουν με τι είδους παιχνίδια παίζουν τα παιδιά τους", δήλωσε η κα Viviane Reding, Επίτροπος αρμόδια για την Κοινωνία της Πληροφορίας και τα Μέσα Επικοινωνίας. "Το PEGI, ως παράδειγμα υπεύθυνης αυτορύθμισης του κλάδου και ως το μοναδικό του είδους του σύστημα σχεδόν πανευρωπαϊκής κάλυψης, αποτελεί βεβαίως ένα πολύ καλό πρώτο βήμα. Πιστεύω όμως ότι μπορεί να βελτιωθεί κατά πολύ, στην Ευρώπη και πέρα από αυτή, ευαισθητοποιώντας περισσότερο το κοινό σχετικά με την ύπαρξή του και με την πλήρη υλοποίηση του PEGI Online. Καλώ επίσης τα κράτη μέλη και τον κλάδο να ελέγξουν τις πωλήσεις των βιντεοπαιχνιδιών στα καταστήματα ώστε να γίνεται σεβαστή η θεμελιώδης ανάγκη προστασίας των ανηλίκων."

"Όλοι οι καταναλωτές έχουν ανάγκη από σαφείς και ακριβείς πληροφορίες ώστε οι επιλογές τους να είναι τεκμηριωμένες. Εδώ όμως πρόκειται ειδικότερα για παιδιά – που συγκαταλέγονται στους πλέον ευπαθείς και απειλούμενους καταναλωτές στην κοινωνία. Το σαφές μήνυμα που στέλνουμε σήμερα είναι ότι ο κλάδος και οι εθνικές αρχές πρέπει να προχωρήσουν περισσότερο και να εξασφαλίσουν ότι όλοι οι γονείς θα έχουν την δυνατότητα να λάβουν τις σωστές αποφάσεις γι’ αυτούς και για τα παιδιά τους," προσέθεσε η κα Meglena Kuneva, αρμόδια Επίτροπος για τους καταναλωτές.

Σύμφωνα με την έρευνα της Επιτροπής, το σύστημα PEGI εφαρμόζεται επί του παρόντος σε 20 κράτη μέλη. Δύο χώρες (Γερμανία και Λιθουανία) διαθέτουν ειδική δεσμευτική νομοθεσία, ενώ η Μάλτα βασίζεται στη γενική νομοθεσία. Ωστόσο, τέσσερα κράτη μέλη (Κύπρος, Λουξεμβούργο, Ρουμανία και Σλοβενία) δεν διαθέτουν τέτοιο σύστημα. Δεκαπέντε κράτη μέλη διαθέτουν νομοθεσία όσον αφορά την λιανική πώληση βιντεοπαιχνιδιών με επιβλαβές περιεχόμενο για ανηλίκους, μολονότι το πεδίο εφαρμογής των νόμων διαφέρει μεταξύ των κρατών μελών. Έως τώρα, τέσσερις χώρες (Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, ΗΒ) έχουν απαγορεύσει ορισμένα βίαια βιντεοπαιχνίδια.

Το σύστημα PEGI, που θεσπίσθηκε το 2003, προβλέπει ηλικιακή κατάταξη και προειδοποιήσεις, όπως σχετικά με σκηνές βίας ή ακατάλληλη γλώσσα, παρέχοντας τη δυνατότητα στους γονείς να αποφασίσουν ποιο παιχνίδι είναι κατάλληλο για τα παιδιά τους, καθώς επίσης και τους ενήλικους παίκτες να επιλέγουν τα παιχνίδια τους. Το PEGI υποστηρίζεται από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές παιχνιδιών κονσόλας στην Ευρώπη. Το PEGI Online δρομολογήθηκε το 2007, συγχρηματοδοτούμενο από το κοινοτικό πρόγραμμα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ (IP/08/310), ως ανταπόκριση στην ταχεία ανάπτυξη των επιγραμμικών βιντεοπαιχνιδιών.

Η Επιτροπή απαίτησε τη λήψη πολλών μέτρων ώστε να συγκλίνουν οι διάφορες προσεγγίσεις, στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς:

  • τακτική βελτίωση και καλύτερη προβολή των συστημάτων PEGI και PEGI Online εκ μέρους του κλάδου των βιντεοπαιχνιδιών
  • τα κράτη μέλη να εντάξουν το PEGI στα οικεία συστήματα διαβάθμισης και να παρουσιάσουν καλύτερα το σύστημα, ιδίως στους γονείς και τα παιδιά
  • συνεργασία μεταξύ κρατών μελών, φορέων διαβάθμισης και λοιπών εμπλεκόμενων παραγόντων σχετικά με καινοτόμες λύσεις επαλήθευσης της ηλικίας
  • εντός διετίας, κατάρτιση πανευρωπαϊκού δεοντολογικού κώδικα για τις πωλήσεις παιχνιδιών σε ανήλικους, με τη συμφωνία όλων των παραγόντων.

Ιστορικό:

Τα βιντεοπαιχνίδια είναι όλο και πλέον προσιτά μέσω του Ίντερνετ και των κινητών τηλεφώνων, από τα οποία αναμένεται να προέλθει έως το 2010 μέχρι και το 33% των συνολικών εσόδων των βιντεοπαιχνιδιών. Η αξία του κύκλου εργασιών του ευρωπαϊκού κλάδου των βιντεοπαιχνιδιών έχει ήδη φτάσει το μισό εκείνης που αντιπροσωπεύει ολόκληρη η ευρωπαϊκή αγορά μουσικής, ενώ υπερβαίνει την αντίστοιχη των κινηματογραφικών αιθουσών.

Η Επιτροπή υποστηρίζει ήδη την αυτορύθμιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όσον αφορά την προστασία των ανηλίκων που χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα (IP/07/139). Η αυτορύθμιση, ενισχυμένη με διασυνοριακή συνεργασία, επιδιώχθηκε επίσης και στην περίπτωση των οπτικοακουστικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο της οδηγίας Τηλεόραση χωρίς σύνορα (IP/07/138).

Ανακοίνωση της Επιτροπής "Σχετικά με την προστασία των καταναλωτών, ιδίως των ανηλίκων, όσον αφορά την χρήση βιντεοπαιχνιδιών":

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/minors/video/index_en.htm

Το κοινοτικό πρόγραμμα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ

http://ec.europa.eu/saferinternet

Το σύστημα PEGI

http://www.pegi.info/

http://www.pegionline.eu

Annex:

Labels of PEGI (Pan European Games Information)

Age Ratings

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ][Image] [ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ][Image] [ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ][Image] [ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ][Image] [ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ][Image] [ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ][Image] [ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ][Image]

Content descriptors

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ] [ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

Results of the Commission survey

Member State
Age Rating System
Civil and criminal laws covering the sale of video games
Austria
PEGI (partly)
Specific Legislation
Belgium
PEGI
Specific Legislation
Bulgaria
PEGI
No
Czech Republic
PEGI
No
Cyprus
No
No
Denmark
PEGI
No
Estonia
PEGI
Specific Legislation
Finland
PEGI
Specific Legislation
France
PEGI
Specific Legislation
Germany
Specific Legislation
Specific Legislation
Greece
PEGI
Specific Legislation
Hungary
PEGI
No
Ireland
PEGI
Information not provided
Italy
PEGI
Specific Legislation
Latvia
PEGI
Specific Legislation
Lithuania
Specific Legislation
Specific Legislation
Luxembourg
No
No
Malta
General Legislation
General Legal Provisions
The Netherlands
PEGI
Specific Legislation
Poland
PEGI
No
Portugal
PEGI
Information not provided
Romania
No
No
Slovakia
PEGI
Specific Legislation
Slovenia
No
Information not provided
Spain
PEGI
Information not provided
Sweden
PEGI
Specific Legislation
United Kingdom
PEGI
Specific Legislation


Side Bar