Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/618

Bruxelles, den 22. april 2008

Videospil: Kommissionen glæder sig over fremskridt i beskyttelsen af mindreårige i 23 medlemsstater, men efterlyser større selvregulering i branchen

Den europæiske videospilsektor er meget dynamisk og forventes at nå op på en samlet indtægt på 7,3 mia. EUR i 2008. Imidlertid er der bekymring i offentligheden for, at videospil kan forårsage aggressiv adfærd, og denne bekymring er blevet forstærket af skyderier i skoler, bl.a. i Helsingfors (november 2007). Dette har ført til, at myndighederne i en række medlemsstater har forbudt eller blokeret for videospil som f.eks. "Manhunt 2". Som reaktion herpå har Europa-Kommissionen undersøgt de forholdsregler, der er truffet for at beskytte mindreårige mod skadelige videospil i alle 27 medlemsstater. 20 medlemsstater anvender nu PEGI (Pan European Games Information), et aldersklassifikationssystem, der er udviklet af branchen med støtte fra EU. Efter Kommissionens opfattelse bør branchen investere mere i at styrke og jævnligt forbedre PEGI-systemet, så det bliver et virkelig effektivt fælleseuropæisk redskab. Desuden bør branchen og de offentlige myndigheder i højere grad samarbejde om at udbrede kendskabet til (alders)klassifikationssystemer og undgå, at der opstår forvirring på grund af parallelle systemer. Der bør således inden for de næste to år udarbejdes en adfærdskodeks for detailsalg af videospil til mindreårige.

"Videospil er blevet en vigtig del af Europas indholdssektor, med et stærkt stigende salg i hele Europa. Dette er en velkommen udvikling, men den giver branchen et øger ansvar for at sikre, at forældrene ved, hvilken slags spil deres børn spiller", sagde Viviane Reding, EU's kommissær for informationssamfundet og medier. "PEGI-systemet er et eksempel på ansvarlig selvregulering i branchen og det eneste system af sin art, der dækker næsten hele Europa – det er bestemt et særdeles udmærket første skridt. Men jeg er sikker på, at det kan få langt større effekt, både i og uden for Europa, hvis offentligheden i højere grad gøres opmærksom på dets eksistens, og hvis systemet også anvendes fuldt ud på internettet. Jeg vil også opfordre medlemsstaterne og branchen til at opstille regler for salg af videospil i butikker, der sikrer, at det grundlæggende behov for at beskytte mindreårige opfyldes."

"Alle forbrugere har behov for tydelige og fyldestgørende oplysninger, så de kan træffe deres valg på et velinformeret grundlag. Men her handler det især om børn – nogle af de mest sårbare forbrugere i samfundet. Og vores tydelige budskab i dag er, at branchen og de nationale myndigheder må gøre mere for at sikre, at alle forældre har de nødvendige forudsætninger for at træffe de rette valg for sig selv og for deres børn," tilføjede Meglena Kuneva, EU's forbrugerkommissær.

Ifølge Kommissionens undersøgelse anvendes PEGI-systemet i dag i 20 medlemsstater. 2 lande (Tyskland og Litauen) har indført bindende særlovgivning, mens Malta benytter sig af generel lovgivning. Imidlertid er der fire medlemsstater (Cypern, Luxembourg, Rumænien og Slovenien), der ikke har indført noget system. 15 medlemsstater har lovgivning om butikssalg af videospil med skadeligt indhold til mindreårige, men lovenes rækkevidde varierer fra land til land. Indtil videre er der fire lande (Tyskland, Irland, Italien og Det Forenede Kongerige), der har forbudt visse voldelige videospil.

PEGI-systemet, som blev indført i 2003, omfatter aldersklassifikation og advarsler om bl.a. vold og groft sprog og sætter således forældre i stand til at afgøre, hvilke spil der er egnede for deres børn, samt gør det nemmere for voksne at vælge spil til sig selv. PEGI-systemet støttes af alle større spillekonsolfabrikanter i Europa. PEGI Online, der er samfinansieret af EU's program for et sikrere internet (IP/08/310), blev lanceret i 2007 som svar på den kraftige vækst i markedet for onlinespil.

Kommissionen har efterlyst en række tiltag, der skal sikre en mere ensartet strategi på det indre marked:

  • Videospilbranchen bør løbende forbedre PEGI og PEGI Online og gøre bedre reklame for systemerne.
  • Medlemsstaterne bør integrere PEGI i deres egne klassifikationssystemer og udbrede kendskabet til PEGI, især blandt forældre og børn.
  • Medlemsstaterne, klassificeringsorganer og andre berørte parter bør samarbejde om innovative alderskontrolløsninger.
  • Der bør inden for de næste to år udarbejdes en fælleseuropæisk adfærdskodeks, som alle berørte parter kan godkende.

Baggrund:

Videospil er i stigende grad tilgængelige via internettet og mobiltelefoner, og salget via disse medier forventes at udgøre op til 33 % af de samlede indtægter på videospil i 2010. Den europæiske videospilsektor er allerede halvt så meget værd som hele det europæiske musikmarked og mere værd end biografbranchen.

Kommissionen støtter allerede selvregulering på europæisk plan med det formål at beskytte mindreårige, der bruger mobiltelefoner (IP/07/139). Selvregulering styrket af samarbejde på tværs af grænserne er også en strategi, der er blevet fulgt på området audiovisuelle tjenester som led i gennemførelsen af direktivet om tv uden grænser (IP/07/138).

Kommissionens meddelelse om beskyttelse af forbrugerne, særlig mindreårige, i forbindelse med brug af videospil:

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/minors/video/index_en.htm

EU's program for et sikrere internet:

http://ec.europa.eu/saferinternet

PEGI

http://www.pegi.info/

http://www.pegionline.eu

Annex:

Labels of PEGI (Pan European Games Information)

Age Ratings

[ Tabeller I PDF og WORD PROCESSED format ][Image] [ Tabeller I PDF og WORD PROCESSED format ][Image] [ Tabeller I PDF og WORD PROCESSED format ][Image] [ Tabeller I PDF og WORD PROCESSED format ][Image] [ Tabeller I PDF og WORD PROCESSED format ][Image] [ Tabeller I PDF og WORD PROCESSED format ][Image] [ Tabeller I PDF og WORD PROCESSED format ][Image]

Content descriptors

[ Tabeller I PDF og WORD PROCESSED format ] [ Tabeller I PDF og WORD PROCESSED format ]

Results of the Commission survey

Member State
Age Rating System
Civil and criminal laws covering the sale of video games
Austria
PEGI (partly)
Specific Legislation
Belgium
PEGI
Specific Legislation
Bulgaria
PEGI
No
Czech Republic
PEGI
No
Cyprus
No
No
Denmark
PEGI
No
Estonia
PEGI
Specific Legislation
Finland
PEGI
Specific Legislation
France
PEGI
Specific Legislation
Germany
Specific Legislation
Specific Legislation
Greece
PEGI
Specific Legislation
Hungary
PEGI
No
Ireland
PEGI
Information not provided
Italy
PEGI
Specific Legislation
Latvia
PEGI
Specific Legislation
Lithuania
Specific Legislation
Specific Legislation
Luxembourg
No
No
Malta
General Legislation
General Legal Provisions
The Netherlands
PEGI
Specific Legislation
Poland
PEGI
No
Portugal
PEGI
Information not provided
Romania
No
No
Slovakia
PEGI
Specific Legislation
Slovenia
No
Information not provided
Spain
PEGI
Information not provided
Sweden
PEGI
Specific Legislation
United Kingdom
PEGI
Specific Legislation


Side Bar