Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/618

V Bruselu dne 22. dubna 2008

Videohry: Komise vítá pokrok dosažený v oblasti ochrany nezletilých ve 23 členských státech EU, požaduje však zlepšení kodexu chování v průmyslu videoher

Oblast videoher v EU je dynamická a do konce roku 2008 se předpokládá, že přinese zisk ve výši 7,3 miliardy EUR. Veřejné mínění je však znepokojeno agresivním chováním způsobeným videohrami, které se projevilo například přestřelkou v jedné helsinské škole (Finsko, listopad 2007). To vedlo úřady některých členských států k zákazu nebo zpřísnění prodeje videoher, jako je „Manhunt 2“. V reakci na to přezkoumala Evropská komise stávající opatření ve 27 členských státech EU, jež chrání nezletilé před nebezpečnými videohrami. Od roku 2003 používá 20 členských států celoevropský samoregulační systém klasifikace podle věkových skupin, tzv. systém PEGI (Pan-European Games Information). Podle názoru Komise musí daný průmysl investovat více prostředků s cílem zlepšit a zejména pravidelně aktualizovat systém PEGI, a učinit z něj tak skutečně účinný celoevropský nástroj. Průmysl a veřejná správa by rovněž měly posílit spolupráci vedoucí k lepšímu povědomí o systémech klasifikace podle věkových skupin a k odlišení od paralelních systémů. Do dvou let by měl být vypracován kodex chování maloobchodních prodejců pro prodej videoher nezletilým.

„Videohry se staly zásadní složkou evropského průmyslu multimediálních materiálů a jejich prodej zažívá po celé Evropě nenadálý vzrůst. Tento pozitivní aspekt však s sebou nese zvýšenou zodpovědnost průmyslu, který musí zajistit, aby rodiče věděli, jaké videohry hrají jejich děti,“ řekla Viviane Redingová, komisařka pro informační společnost a média. „V tomto ohledu je PEGI jako nástroj samoregulace zodpovědného průmyslu a jediný systém tohoto typu pokrývající téměř celou Evropu zcela jistě prvním velmi dobrým krokem. Rovněž se ale domnívám, že může být zásadně zlepšen, v Evropě i mimo ni, a to širším informováním veřejnosti o své existenci a plným uplatňováním systému PEGI Online. Dále vyzývám členské státy a průmysl, aby upravily prodej videoher v obchodech tak, aby byla bezpodmínečně respektována ochrana mladistvých.“

„Všichni spotřebitelé potřebují jasné a přesné informace, aby mohli činit rozhodnutí se znalostí věci. Ale toto platí ještě více o dětech, které jsou ve společnosti jedněmi z nejzranitelnějších spotřebitelů. Dnes je naše poselství jasné: Průmysl a úřady národních států musí podniknout další kroky, aby se rodiče mohli správně rozhodnout za sebe a za své děti“, dodala Meglena Kunevová, komisařka pro ochranu spotřebitele.

Podle výsledků průzkumu Komise je systém PEGI v současné době používán ve 20 členských zemích. Dvě země, Německo a Litva, přijaly závazné právní předpisy přímo pro tuto oblast, zatímco Malta se opírá o všeobecné právní předpisy. Na druhé straně čtyři členské státy (Kypr, Lucembursko, Rumunsko a Slovinsko) nevytvořily žádný systém. 15 členských zemí přijalo právní předpisy týkající se prodeje v obchodě nezletilým, a sice videoher se škodlivým obsahem, přičemž se oblast působnosti těchto právních předpisů v různých zemích liší. Do tohoto dne čtyři země (Německo, Irsko, Itálie a Spojené království) některé násilné videohry zakázaly.

Systémy PEGI, přijaté v roce 2003, zavádějí klasifikaci podle věkových skupin a disponují varováními o stupni násilí nebo používání hrubé mluvy, což rodičům umožňuje vybírat hry vhodné pro jejich děti a dospělým hráčům pak lépe vybírat svoje hry. PEGI je podporován hlavními výrobci konzolí v Evropě. PEGI Online, spolufinancovaný z programu EU pro bezpečnější používání internetu („Safer Internet“ – IP/08/310) byl zahájen v roce 2007 v reakci na rozmach internetových videoher.

Komise vyjádřila přání, aby bylo přijato několik opatření k harmonizaci politik v rámci jednotného trhu:

  • videoher musí pravidelně zlepšovat systémy PEGI a PEGI Online a lépe o nich informovat.
  • Bylo by vhodné, aby členské státy začlenily PEGI do svých vlastních systémů klasifikace a aby šířily povědomí o PEGI, zejména mezi rodiči a dětmi.
  • Členské státy, orgány zabývající se klasifikací a další zúčastněné strany by měly spolupracovat na nalezení nových systémů ověřování věku.
  • Bylo by vhodné do dvou let vytvořit celoevropský kodex chování maloobchodních prodejců pro prodej videoher nezletilým, na němž by se shodly všechny zúčastněné strany.

Souvislosti:

Videohry jsou čím dál více přístupné na internetu nebo mobilních telefonech, což jsou zdroje, které by do konce roku 2010 měly představovat 33 % celkových zisků odvětví videoher. Odvětví videoher v EU vytváří již nyní zisky odpovídající polovině zisků z hudebních nosičů a přesahující zisky kinosálů v Evropě.

Komise již podporuje samoregulaci na evropské úrovni za účelem ochrany nezletilých používajících mobilní telefony (IP/07/139). Rovněž byl zahájen proces, posílený přeshraniční spoluprací, v odvětví audiovizuálních služeb v rámci směrnice Televize bez hranic (IP/07/138).

Sdělení Komise „O ochraně spotřebitelů, zejména nezletilých, s ohledem na používání videoher“:

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/minors/video/index_en.htm

Program EU pro bezpečnější používání internetu:

http://ec.europa.eu/saferinternet

PEGI:

http://www.pegi.info/

http://www.pegionline.eu

Annex:

Labels of PEGI (Pan European Games Information)

Age Ratings

[ ][Image] [ ][Image] [ ][Image] [ ][Image] [ ][Image] [ ][Image] [ ][Image]

Content descriptors

[ ] [ ]

Results of the Commission survey

Member State
Age Rating System
Civil and criminal laws covering the sale of video games
Austria
PEGI (partly)
Specific Legislation
Belgium
PEGI
Specific Legislation
Bulgaria
PEGI
No
Czech Republic
PEGI
No
Cyprus
No
No
Denmark
PEGI
No
Estonia
PEGI
Specific Legislation
Finland
PEGI
Specific Legislation
France
PEGI
Specific Legislation
Germany
Specific Legislation
Specific Legislation
Greece
PEGI
Specific Legislation
Hungary
PEGI
No
Ireland
PEGI
Information not provided
Italy
PEGI
Specific Legislation
Latvia
PEGI
Specific Legislation
Lithuania
Specific Legislation
Specific Legislation
Luxembourg
No
No
Malta
General Legislation
General Legal Provisions
The Netherlands
PEGI
Specific Legislation
Poland
PEGI
No
Portugal
PEGI
Information not provided
Romania
No
No
Slovakia
PEGI
Specific Legislation
Slovenia
No
Information not provided
Spain
PEGI
Information not provided
Sweden
PEGI
Specific Legislation
United Kingdom
PEGI
Specific Legislation


Side Bar