Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/618

Брюксел, 22 април 2008 г.

Видеоигри: Комисията приветства напредъка по отношение защитата на малолетните лица в 23 държави-членки на ЕС, но призовава да бъде подобрен етичният кодекс на сектора

Европейският сектор на видеоигрите е динамичен, с очаквани приходи от 7,3 милиарда EUR до края на 2008 г. Опасенията на обществото обаче, че видеоигрите могат да доведат до агресивно поведение, подсилени от стрелби в училищата като тази в Хелзинки (Финландия, ноември 2007 г.), накараха националните власти в няколко страни да забранят или блокират видеоигри като „Manhunt 2“. В отговор на това Европейската комисия разгледа съществуващите мерки за защита на малолетните в 27-те държави-членки на ЕС от видеоигрите с вредно влияние. От 2003 г. насам в 20 държави-членки на ЕС се прилага системата PEGI (Паневропейска информация за игрите), категоризираща игрите според препоръчителната възраст, която бе разработена от сектора с подкрепата на ЕС. Според Комисията секторът трябва да направи по-големи инвестиции за укрепване и, по-специално, за редовно осъвременяване на системата PEGI, за да се превърне тя в един ефективен паневропейски инструмент. Освен това секторът и обществените власти следва да засилят сътрудничеството си за постигане на по-голяма осведоменост относно класификацията според препоръчителната възраст, както и за избягване на евентуално объркване, създадено от паралелно съществуващи системи. В рамките на две години следва да бъде съставен етичен кодекс за продавачите на дребно относно продажбите на видеоигри на малолетни лица.

„Видеоигрите се превърнаха в основен стълб на европейската индустрия на съдържанието и се радват на растящи продажби в цяла Европа. Това е радващо, но предполага по-голяма отговорност от страна на сектора, за да се гарантира, че родителите знаят с какви игри играят техните деца“, каза г-жа Вивиан Рединг, комисар по въпросите на информационното общество и медиите. „PEGI, като пример за отговорно саморегулиране на сектора и единствената подобна система с почти паневропейско покритие, разбира се, е много подходяща първа стъпка. Аз считам обаче, че тя може да бъде значително подобрена както в Европа, така и извън нея, като се информира обществеността за нейното съществуване и се въведе цялостно PEGI онлайн. Призовавам също държавите-членки и сектора да направляват продажбите на видеоигри в магазините, съобразявайки ги с фундаменталната необходимост от защита на малолетните.“

„Всички потребители имат нужда от ясна, точна информация, за да направят информиран избор. Това важи особено силно за децата — едни от най-уязвимите потребители в обществото. Нашето ясно послание днес е, че секторът и националните власти трябва да работят още по-усилено, за да гарантират, че всички родители имат възможността да вземат правилното решение за тях самите и тяхното дете“, добави комисарят на ЕС по защитата на потребителите, г-жа Меглена Кунева.

Проучване, проведено от Комисията, показа, че системата PEGI понастоящем се прилага в 20 държави-членки. 2 държави (Германия и Литва) са въвели специално задължително законодателство, докато Малта разчита на общото законодателство. 4 държави-членки обаче (Кипър, Люксембург, Румъния и Словения) не ползват системата. 15 държави-членки са приели законодателство във връзка с продажбата на видеоигри с вредно съдържание на малолетни лица в магазините, въпреки че приложното поле на законодателството варира между отделните държави-членки. До момента 4 държави (Германия, Ирландия, Италия и Обединеното Кралство) са забранили определени видеоигри, свързани с насилие.

Приети през 2003 г., етикетите на PEGI указват категоризация според възрастта и предупреждават за наличие на насилие или използване на нецензурен език, което дава възможност на родителите да вземат решение за това, коя игра е подходяща за техните деца, помагат и на възрастните геймъри на направят по-добър избор. PEGI се подкрепя от основните производители на конзоли за игри в Европа. Стартът на PEGI онлайн беше даден през 2007 г. със съфинансиране по програмата на ЕС за по-безопасен интернет (IP/08/310), в отговор на бързото разпространение на онлайн видеоигрите.

Комисията призова за прилагането на редица мерки за хармонизиране на подходите в рамките на единния пазар:

  • Редовно подобряване и по-добра реклама на PEGI и PEGI онлайн от сектора на видеоигрите.
  • Държавите-членки следва да включат PEGI в своите собствени системи за класификация, както и да повишават осведомеността относно PEGI, особено сред родители и деца.
  • Сътрудничество между държавите-членки, органите за извършване на класификацията и други заинтересовани страни във връзка с новаторски решения за установяване на възрастта.
  • Приемане в рамките на две години на паневропейски етичен кодекс относно продажбата на игри на малолетни лица, договорен от всички заинтересовани страни.

Предистория:

Видеоигрите стават все по-достъпни чрез интернет и мобилните телефони, като се очаква приходите от такива продажби да достигнат 33 % от общите приходи от видеоигри до 2010 г. Европейският сектор на видеоигрите вече достигна половината от стойността на целия европейски музикален пазар и надвишава приходите от прожекциите на филми.

Комисията вече подкрепя саморегулирането на европейско равнище с цел да бъдат защитени малолетните лица, които използват мобилни телефони (IP/07/139). Укрепеното от трансгранично сътрудничество саморегулиране е поставено като цел и по отношение на аудиовизуалните услуги по силата на Директивата за телевизия без граници (IP/07/138).

Съобщение на Комисията „За защитата на потребителите, и по-специално малолетните лица, по отношение на използването на видеоигри“.

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/minors/video/index_en.htm

Програмата на ЕС за по-безопасен интернет

http://ec.europa.eu/saferinternet

PEGI

http://www.pegi.info/
http://www.pegionline.eu

Annex:

Labels of PEGI (Pan European Games Information)

Age Ratings

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ][Image] [ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ][Image] [ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ][Image] [ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ][Image] [ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ][Image] [ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ][Image] [ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ][Image]

Content descriptors

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ] [ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

Results of the Commission survey

Member State
Age Rating System
Civil and criminal laws covering the sale of video games
Austria
PEGI (partly)
Specific Legislation
Belgium
PEGI
Specific Legislation
Bulgaria
PEGI
No
Czech Republic
PEGI
No
Cyprus
No
No
Denmark
PEGI
No
Estonia
PEGI
Specific Legislation
Finland
PEGI
Specific Legislation
France
PEGI
Specific Legislation
Germany
Specific Legislation
Specific Legislation
Greece
PEGI
Specific Legislation
Hungary
PEGI
No
Ireland
PEGI
Information not provided
Italy
PEGI
Specific Legislation
Latvia
PEGI
Specific Legislation
Lithuania
Specific Legislation
Specific Legislation
Luxembourg
No
No
Malta
General Legislation
General Legal Provisions
The Netherlands
PEGI
Specific Legislation
Poland
PEGI
No
Portugal
PEGI
Information not provided
Romania
No
No
Slovakia
PEGI
Specific Legislation
Slovenia
No
Information not provided
Spain
PEGI
Information not provided
Sweden
PEGI
Specific Legislation
United Kingdom
PEGI
Specific Legislation


Side Bar