Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/60

Bruselj, 18. januarja 2008

Evropska komisija za lažje in dostopnejše računalniško prevajanje

Evropska komisija gre korak dlje v prizadevanjih za uveljavljanje večjezičnosti kot ključnega elementa evropske enotnosti v različnosti. Komisijina zbirka skoraj 1 milijona stavkov in njihovih kakovostnih prevodov v 22 od 23 uradnih jezikov EU – tudi v jezike novih držav članic – je največja zbirka v tako številnih jezikih in je zdaj prosto dostopna. Podatki, ki jih vsebuje, so zelo pomembni za razvijalce sistemov za strojno prevajanje, pri katerih se programska oprema za avtomatično prevajanje iz ročno prevedenih besedil “uči”, kako se besede in stavki pravilno prevajajo v sobesedilu. Podatki lahko pomagajo tudi pri razvoju drugih prevajalskih programskih orodij, kot so pregledovalniki slovnice in črkovalniki, internetni slovarji ter sistemi za razvrščanje večjezičnih besedil.

Leonard Orban, komisar za večjezičnost, pojasnjuje: „S to pobudo namerava Evropska komisija pospešiti razvoj jezikovnih tehnologij, podpreti večjezičnost ter zagotoviti enostavnejše, cenejše in dostopnejše računalniško prevajanje. Državljani iz manjših jezikovnih skupnosti bodo laže dostopali do dokumentov in spletnih strani, ki so zdaj na voljo samo v najbolj uporabljanih jezikih.“

Janez Potočnik, evropski komisar za znanost in raziskovanje, dodaja: „Ta edinstvena zbirka jezikovnih podatkov prispeva k razvoju nove generacije programskih orodij za obdelavo človeškega jezika in povečevanju konkurenčnosti jezikovne industrije, ki je že ena najhitreje rastočih industrij v Evropski uniji.“

Institucije Evropske unije imajo več večjezičnih besedil kot katera koli druga organizacija, saj je treba njeno zakonodajo prevajati v vseh 23 uradnih jezikov. Prevajalske službe delajo z 253 možnimi jezikovnimi pari in prevedejo približno 1,5 milijona prevajalskih strani letno.

Na internetu je mogoče najti ogromno prevodov iz angleščine ali francoščine, medtem ko je število prevodov iz jezikov, kot sta latvijščina ali romunščina, zelo skromno, prevodov iz jezikov v jezike, za katere ni na voljo veliko virov, pa skorajda ni.

Zato Komisija v sodelovanju s svojimi prevajalci in znanstveniki objavlja ogromno zbirko stavkov iz pravnih dokumentov o tehničnih, političnih in družbenih vsebinah v 22 jezikih. V njej lahko najdete stavke in njihove prevode v vse ostale uradne jezike. Manjkajo samo še prevodi v irščino. Odprtje jezikovne zbirke je zgleden primer odprte politike Komisije glede ponovne uporabe njenih informacijskih virov, ki sledi odprtju zbirke pravnih dokumentov EUR-Lex in terminološke baze IATE javnosti.

Komisija ima bogate izkušnje z razvojem orodij za obdelavo večjezičnih besedil in prek orodja European Media Monitor ponuja javno dostopna spletišča za iskanje novic v do 35 jezikih. Tudi 7. okvirni program za raziskave in razvoj v svojem delu o informacijskih in komunikacijskih tehnologijah podpira raziskave računalniškega prevajanja in drugih jezikovnih tehnologij.

Več informacij o prevajalskih podatkih na:

http://langtech.jrc.it/DGT-TM.html.

European Media Monitor na:

http://emm.jrc.it/overview.html


Side Bar