Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/60

Bruksela, dnia 18 stycznia 2008 r.

Dzięki Komisji Europejskiej tłumaczenie wspomagane komputerowo staje się łatwiejsze i bardziej dostępne

Komisja Europejska podejmuje dalsze działania w celu promowania wielojęzyczności stanowiącej kluczową część europejskiej „jedności w różnorodności”. Utrzymywany przez Komisję zbiór około 1 miliona zdań z wysokiej jakości tłumaczeniami na 22 z 23 oficjalnych języków UE, łącznie z językami nowych państw członkowskich, jest jak dotychczas największym zbiorem w tak wielu językach. Teraz jest on ogólnodostępny. Takie dane są szczególnie przydatne dla twórców systemów tłumaczenia maszynowego, w których automatyczne oprogramowanie tłumaczeniowe „uczy się” prawidłowego i zgodnego z kontekstem tłumaczenia słów i wyrażeń na podstawie tekstów przetłumaczonych metodą tradycyjną. Dane te mogą również być przydatne dla innych rodzajów oprogramowania językowego, jak np. programów sprawdzających pisownię lub gramatykę, słowników internetowych i wielojęzycznych systemów klasyfikacji tekstów.

Komisarz ds. wielojęzyczności Leonard Orban stwierdził: „Dzięki tej inicjatywie Komisja Europejska zamierza przyczynić się do rozwoju technologii językowych, wesprzeć wielojęzyczność oraz zapewnić łatwiejsze, tańsze i bardziej dostępne metody tłumaczenia wspomaganego komputerowo. Dla obywateli pochodzących z mniejszych społeczności językowych dostęp do dokumentów i stron internetowych istniejących wyłącznie w najczęściej stosowanych wersjach językowych stanie się łatwiejszy.”

Janez Potočnik, komisarz ds. nauki i badań naukowych, powiedział: „Ten wyjątkowy zbiór danych językowych przyczynia się do stworzenia oprogramowania nowej generacji służącego do przetwarzania języka oraz do wzrostu konkurencyjności branży językowej, która obecnie jest jedną z najszybciej rozwijających się branży w UE."

Ze względu na wymóg tłumaczenia prawodawstwa unijnego na wszystkie 23 oficjalne języki instytucje UE produkują więcej tekstów wielojęzycznych niż jakakolwiek inna organizacja. Służby tłumaczeniowe instytucji pracują w 253 możliwych kombinacjach par języków. Rocznie powstaje około 1,5 mln stron tłumaczeń.

W Internecie dostępne są często tłumaczenia w języku angielskim bądź francuskim, jednak w przypadku języków takich jak łotewski czy rumuński znalezienie tłumaczenia jest trudniejsze, zaś w przypadku kombinacji dwóch takich języków jest to praktycznie niemożliwe.

Dlatego Komisja, dzięki współpracy zatrudnionych tłumaczy i specjalistów, publikuje w 22 wersjach językowych duże zbiory zdań pochodzących z dokumentów prawnych obejmujących kwestie techniczne, polityczne i społeczne. Taka tłumaczeniowa baza danych umożliwia znalezienie zdania we wszystkich oficjalnych wersjach językowych. Jedynie tłumaczenia na język irlandzki nie są jeszcze dostępne. Publikacja danych językowych jest dobrym przykładem otwartej polityki Komisji dotyczącej korzystania z jej zasobów informacji, stanowiąc następny krok po udostępnieniu unijnych baz dokumentów i terminologii Eur-Lex i IATE.

Komisja ma duże doświadczenie w tworzeniu narzędzi służących do przetwarzania tekstów wielojęzycznych i jest liderem w dziedzinie wielojęzyczności. W ramach instrumentu monitorowania mediów (European Media Monitor) oferuje ona ogólnie dostępne wyszukiwarki wiadomości w 35 językach. W ramach aspektu dotyczącego technologii informacyjnych i komunikacyjnych siódmego programu ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego wspierane są badania nad tłumaczeniem maszynowym i innymi technologiami związanymi i językiem.

Więcej informacji na temat tłumaczeń znajduje się na stronie:

http://langtech.jrc.it/DGT-TM.html

European Media Monitor jest dostępny pod adresem:

http://emm.jrc.it/overview.html


Side Bar