Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/597

Bruselj, 17. aprila 2008

Potrošniki: Letno poročilo RAPEX ugotavlja, da je odkritih več nevarnih izdelkov

Evropska komisija v letnem poročilu o sistemu hitrega opozarjanja (RAPEX) danes ugotavlja, da se je število nevarnih izdelkov, umaknjenih iz prometa, v primerjavi z letom 2006 povečalo za 53 %. To povečanje od 1 051 prijav v letu 2006 na 1 605 v lanskem letu kaže na to, da se nadzorne zmogljivosti držav članic iz leta v leto izboljšujejo in da so evropski potrošniki danes bolje zaščiteni kot kdaj koli poprej. Igrače so bile daleč največkrat prijavljena kategorija izdelkov v letu 2007, kar potrjuje, da je varnost otrok najvišja prednostna naloga organov za nadzor trga, čeprav imajo tudi motorna vozila, električne naprave in kozmetika pomembno mesto v sistemu RAPEX. Kitajska je bila znova država porekla več kot polovice odkritih nevarnih izdelkov (700 prijav). To se lahko delno pojasni z visokim številom kitajskih izdelkov, uvoženih v EU, in večjo pozornostjo organov za nadzor trga za te izdelke, kar je posledica številnih lanskoletnih poletnih opozoril. Glede na to je komisarka Kuneva predstavila novosti intenzivnega dela v smeri učinkovitejšega izvrševanja nadzora, ki je sledilo priporočilom ocene pregleda stanja v zvezi z varnostjo potrošniških izdelkov Komisije lansko jesen (glej IP/07/1746). Med drugim je pripravila načrte za glavne pobude v letu 2008, vključno z nadgradnjo trenutnega memoranduma o soglasju EU-Kitajska in trilateralnega vrha o varnosti izdelkov EU-ZDA-Kitajska v Bruslju novembra 2008.

Komisarka za varstvo potrošnikov Meglena Kuneva je povedala: „Poletju opozoril je sledila zima ocenjevanja, ki je utrla pot pomladi in poletju sprememb. Iz današnjega poročila RAPEX je razvidno, da je odkritih in uničenih čedalje več izdelkov, preden lahko škodijo potrošnikom EU. Javni organi jasno prevzemajo svojo odgovornost v zvezi z varstvom potrošnikov. Namen RAPEX in drugih varnostnih mehanizmov je državljanom EU zagotoviti mirno nakupovanje, brez skrbi, da morajo znati varne izdelke ločevati od nevarnih.“

53-odstotno povečanje števila prijav je pozitiven razvoj

Število prijav RAPEX je v zadnjih nekaj letih strmo raslo in se je od leta 2004 (ko je začela veljati nova zakonodaja o varnosti izdelkov) s 468 prijavami do leta 2007 več kot potrojilo na 1 605 prijav. Razlog za stabilno rast obvestil RAPEX je v učinkovitejšem izvrševanju nadzora nad varnostjo izdelkov s strani nacionalnih organov, večji ozaveščenosti podjetij o njihovih obveznostih, tesnejšem sodelovanju s tretjimi državami in ukrepih za razvoj mrež, ki jih usklajuje Komisija.

Zmanjševanje razlik med učinkovitostjo držav članic

Razlike med državami, ki prijavijo največ primerov, in tistimi z najnižjim številom prijav, so se v lanskem letu znatno zmanjšale, kar kaže na bolj uravnoteženo sodelovanje vključenih držav v sistemu RAPEX.

To potrjuje dejstvo, da se je skupni delež petih najdejavnejših držav, ki je v letu 2006 predstavljal 61 %, v letu 2007 zmanjšal na 44 %. Najdejavnejša država v sistemu RAPEX je bila Nemčija (163 prijav, pribl. 12 %), sledile so ji Grčija (115 prijav, pribl. 8 %), Slovaška (114 prijav, pribl 8 %), Madžarska (109 prijav, pribl. 8 %) in Španija (108 prijav, pribl 8 %).

Na vrhu seznama so igrače in motorna vozila

V zvezi z igračami (417), motornimi vozili (197) in električnimi napravami (156) je bilo leta 2007 skupaj več kot za polovico vseh prijav. Več kot eden od treh prijavljenih izdelkov je bila bodisi igrača bodisi predmet za nego otrok, kar kaže na pomen, ki ga organi za nadzor trga dajejo preverjanju te kategorije izdelkov.

Kitajska je še vedno glavni vir nevarnega blaga

Ljudska republika Kitajska ostaja država, iz katere prihaja največ odkritih izdelkov, ki predstavljajo resno nevarnost. Ta podatek je treba gledati v okviru dejstva, da zelo velik delež vsega uvoza EU prihaja iz Kitajske (na primer 80 % vseh igrač) ter da je nadzor nad kitajskimi izdelki strožji od nadzora nad mnogimi drugimi državami. V primerjavi s preteklimi leti je v letu 2007 padlo tudi število prijav pri RAPEX neznanega porekla (20 % v letu 2005, 17 % v letu 2006 in 13 % v letu 2007) in zelo verjetno je, da so bili nekateri izdelki, prej prijavljeni kot izdelki z neznanim poreklom, v letu 2007 opredeljeni kot izdelki s kitajskim poreklom.

Komisija je lansko leto znatno okrepila sodelovanje s Kitajsko v zvezi z varnostjo izdelkov. Tako se je lahko od prvega obiska komisarke Kuneva na Kitajskem junija 2007 vzpostavil nov sistem četrtletnega poročanja o kitajskih ukrepih izvrševanja – na ta način se lahko sledi nevarnemu blagu, prijavljenemu v okviru kitajskega sistema RAPEX. Prvi trendi so pozitivni. Kitajski organi so v primerjavi s preteklimi 12 meseci in zgolj 84 primeri julija in septembra 2007 preverili 184 primerov RAPEX. Korektivni ukrepi so bili sprejeti v 43 % primerov. Četrtletno poročilo za september in november 2007 kaže, da so kitajski organi nadaljevali z dejavnostmi in so pregledali 89 nadaljnjih prijav iz EU. Poleg tega je bilo v poročilu navedeno, da si je Kitajska zelo prizadevala za strožji nadzor nad igračami. V relativno kratkem obdobju je bilo pregledanih 3 540 proizvajalcev z izvoznim dovoljenjem, ki so bili po potrebi prisiljeni izboljšati njihov sistem za nadzor varnosti. Skupaj je 701 družb izgubilo svoje izvozno dovoljenje. (Vse podrobnosti v zvezi s pobudo za tesnejše sodelovanje EU-Kitajska so na voljo v priloženem Memo.) Komisarka Kuneva bo junija 2008 obiskala Kitajsko in preverila napredek v zadnjih 12 mesecih ter poiskala načine za okrepljeno sodelovanje.

Več informacij je na voljo v MEMO/08/252

in na http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/index_en.htm,

fotografije nekaterih nevarnih izdelkov pa na

http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/pictures_en.htm


Side Bar