Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/597

Briuselis, 2008 m. balandžio 17 d.

Vartotojų politika: RAPEX metinė ataskaita rodo, kad aptinkama vis daugiau pavojingų gaminių

Šiandien paskelbtoje Komisijos RAPEX (skubaus keitimosi informacija apie pavojingus ne maisto gaminius sistema) metinėje ataskaitoje teigiama, kad palyginti su 2006 m. iš ES rinkos pašalintų pavojingų gaminių skaičius 2007 m. išaugo 53 %. 2006 m. pateiktas 1 051 pranešimas, o pernai – 1 605 pranešimai – tai rodo, kad valstybių narių stebėjimo pajėgumai kasmet gerėja ir kad Europos vartotojai šiandien yra geriau apsaugoti nei bet kada iki šiol. Naudojant RAPEX sistemą 2007 m. daugiausia buvo pranešama apie motorines transporto priemones, elektros prietaisus ir kosmetiką, tačiau pačiame sąrašo viršuje – žaislai. Tai įrodo, kad vaikų saugumas yra vienas svarbiausių rinkos priežiūros institucijų prioritetų. Daugiau kaip pusės pavojų keliančių gaminių, dėl kurių pateikta 700 pranešimų, kilmės šalis – Kinija. Tai iš dalies galima paaiškinti dideliu Kinijos gaminių importu į ES ir didesniu rinkos priežiūros institucijų dėmesiu Kinijoje pagamintiems produktams po praėjusių metų vasaros, kai iš rinkos buvo pašalinta daug pavojingų gaminių. Komisijos narė M. Kuneva pateikė naujausią informaciją, susijusią su šiuo dideliu darbu, kuriuo siekiama sustiprinti vykdymo kontrolę, atsižvelgiant į 2007 m. rudenį Komisijos atliktos produktų saugumo peržiūros (žr. IP/07/1746) rekomendacijas. Ji taip pat parengė planus, susijusius su didžiosiomis 2008 m. iniciatyvomis, įskaitant dabartinio ES ir Kinijos susitarimo memorandumo atnaujinimą ir 2008 m. lapkričio mėn. Briuselyje vyksiantį ES, JAV ir Kinijos trišalį aukščiausiojo lygio susitikimą gaminių saugos klausimams spręsti.

Už vartotojų teisių apsaugą atsakinga Komisijos narė Meglena Kuneva sakė: „Vasarą iš rinkos šaliname nesaugius gaminius, žiemą vertinome padėtį, o pavasarį ir ateinančią vasarą imsimės pokyčių. Iš šiandieninės RAPEX ataskaitos matyti, kad aptinkama ir sunaikinama vis daugiau pavojingų gaminių jiems dar nepasiekus ES vartotojų. Akivaizdu, kad valstybių institucijos vykdo savo įsipareigojimus, susijusius su vartotojų apsauga. RAPEX ir kitų saugumo užtikrinimo mechanizmų vaidmuo – užtikrinti, kad ES piliečiai galėtų ramiai apsipirkti ir jiems netektų nerimauti, kaip atskirti saugius gaminius nuo nesaugių.“

53 % išaugęs pranešimų skaičius – teigiama tendencija

Pranešimų naudojant RAPEX skaičius per kelerius paskutinius metus smarkiai išaugo, o nuo 2004 m., kai įsigaliojo nauji su gaminių saugumu susiję teisės aktai (gauti 468 pranešimai), iki 2007 m. (1 605 pranešimai) – padidėjo daugiau nei trigubai. Nuolatinį RAPEX pavojaus signalų augimą lemia daug priežasčių: nacionalinės valdžios institucijos veiksmingiau įgyvendina gaminių saugumo nuostatas, verslo įmonės geriau suvokia savo įsipareigojimus, aktyviau bendradarbiaujama su trečiosiomis šalimis ir formuojami tinklai, kurių veiklą koordinuoja Komisija.

Mažinamas atotrūkis tarp valstybių narių

Pernai sumažėjo atotrūkis tarp šalių, kuriose pranešimų apie pavojingus gaminius teikiama dažniausiai ir rečiausiai – šalių dalyvavimas RAPEX sistemoje tapo tolygesnis.

Tai patvirtina faktas, kad 2006 m. penkios aktyviausios šalys pateikė 61 % pranešimų, o 2007 m. – tik 44 %. Iš valstybių narių RAPEX sistemoje aktyviausiai dalyvavo Vokietija (ji pateikė 163 pranešimus arba maždaug 12 % visų pranešimų), Graikija (115 pranešimų, maždaug 8 %), Slovakija (114 pranešimų, maždaug 8 %), Vengrija (109 pranešimai, maždaug 8 %) ir Ispanija (108 pranešimai, maždaug 8 %).

Pirmieji sąraše – žaislai ir motorinės transporto priemonės

Daugiau nei pusė 2007 m. pranešimų susiję su žaislais (417 pranešimų), motorinėmis transporto priemonėmis (197 pranešimai) ir elektros prietaisais (156 pranešimai). Bent vienas iš trijų gaminių, apie kuriuos buvo pranešta, buvo žaislas arba vaikų priežiūros prekė. Tai rodo, kad rinkos priežiūros institucijos šių kategorijų gaminiams skiria išties daug dėmesio.

Kinija – didžiausia pavojingų gaminių eksportuotoja

Daugiausia gaminių, keliančių rimtą pavojų, buvo importuota iš Kinijos Liaudies Respublikos. Tačiau būtina atsižvelgti į tai, kad apskritai labai didelė ES importo dalis yra iš Kinijos (pavyzdžiui, 80 % visų žaislų), be to, Kinijos kilmės gaminiams skiriama kur kas daugiau dėmesio nei iš kitų šalių importuotiems gaminiams. Palyginti su ankstesniaisiais metais 2007 m. sumažėjo per RAPEX sistemą pateikiamų pranešimų apie nežinomos kilmės gaminius (2005 m. tokių pranešimų buvo 20 %, 2006 m. –17 %, 2007 m. – 13 %) – 2007 m. buvo nustatyta, kad tam tikri gaminiai, kurių kilmė anksčiau buvo nežinoma, yra Kinijos kilmės.

Praėjusiais metais Komisija labai sustiprino bendradarbiavimą su Kinija gaminių saugos srityje. Pavyzdžiui, po Komisijos narės M. Kunevos apsilankymo Kinijoje 2007 m. birželio mėn., buvo pradėta taikyti nauja kas ketvirtį teikiamų ataskaitų apie Kinijos įgyvendinimo priemones sistema, skirta pavojingiems gaminiams, apie kuriuos pranešta per Kinijoje naudojamą RAPEX sistemą, aptikti. Pirmieji rezultatai teigiami. Kinijos valdžios institucijos 2007 m. liepos – rugsėjo mėn. išnagrinėjo 184 RAPEX bylas. Prieš tai per 12 mėnesių išnagrinėtos tik 84 bylos. Taisomųjų veiksmų imtasi 43 % atvejų. Iš 2007 m. rugsėjo – lapkričio mėn. ketvirčio ataskaitos matyti, kad Kinijos institucijos tęsė veiklą ir išnagrinėjo dar 89 ES pranešimus. Be to, ataskaitoje pažymima, kad Kinija dėjo daug pastangų žaislų kontrolei sustiprinti. Per palyginti trumpą laiką buvo patikrinta 3540 licencijuotų eksporto gamintojų ir, prireikus, buvo reikalaujama patobulinti saugumo kontrolės sistemas. Eksporto licencijas prarado 701 įmonė. (Išsamesnė informacija apie ES ir Kinijos bendradarbiavimo stiprinimo iniciatyvas 2007 m. pridedamame MEMO). Komisijos narė M. Kuneva 2008 m. birželio mėn. lankysis Kinijoje, kur aptars per paskutinius 12 mėn. padarytą pažangą ir ieškos būdų tolesniam bendradarbiavimui sustiprinti.

Daugiau informacijos rasite MEMO/08/252

ir http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/index_en.htm

Kai kurių pavojingų gaminių nuotraukos pateikiamos adresu

http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/pictures_en.htm


Side Bar