Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/597

Βρυξέλλες, 17 Απριλίου 2008

Καταναλωτές: σύμφωνα με την ετήσια έκθεση RAPEX, εντοπίστηκαν περισσότερα επικίνδυνα προϊόντα

Ο αριθμός των επικίνδυνων προϊόντων που αποσύρθηκαν από την κοινοτική αγορά αυξήθηκε κατά 53% το 2007 σε σύγκριση με το 2006, όπως αποκαλύπτει σήμερα η ετήσια έκθεση για το σύστημα έγκαιρης ειδοποίησης (RAPEX) της Επιτροπής. Η αύξηση από 1.051 κοινοποιήσεις το 2006 σε 1.605 πέρσι αποδεικνύει ότι η ικανότητα εποπτείας των κρατών μελών βελτιώνεται χρόνο με το χρόνο και ότι οι ευρωπαίοι καταναλωτές προστατεύονται σήμερα καλύτερα από ποτέ. Τα παιχνίδια ήταν με διαφορά η κατηγορία προϊόντων με τις περισσότερες κοινοποιήσεις το 2007, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η προστασία των παιδιών είναι απόλυτη προτεραιότητα για τις εποπτικές αρχές, αν και τα μηχανοκίνητα οχήματα, οι ηλεκτρικές συσκευές και τα καλλυντικά καταλάμβαναν υψηλές θέσεις στο σύστημα RAPEX. Για άλλη μια φορά, η Κίνα ήταν η χώρα καταγωγής περισσότερων από τα μισά επικίνδυνα προϊόντα που εντοπίστηκαν (700 κοινοποιήσεις). Αυτό εξηγείται εν μέρει από τον μεγάλο αριθμό προϊόντων που εισάγονται στην ΕΕ από την Κίνα και από την εντονότερη προσοχή που επιδεικνύουν οι εποπτικές αρχές στα κινεζικά προϊόντα μετά το περσινό «καλοκαίρι των ανακλήσεων». Με βάση αυτά τα στοιχεία, η Επίτροπος Kuneva ενημέρωσε σχετικά με τις εκτεταμένες εργασίες που πραγματοποιούνται με σκοπό να ενταθούν οι έλεγχοι μετά τις συστάσεις που περιέχονται στον απολογισμό σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών που διενήργησε η Επιτροπή το περασμένο φθινόπωρο (βλ. IP/07/1746). Επιπλέον, η Επίτροπος παρουσίασε τις σημαντικές πρωτοβουλίες για το 2008, συμπεριλαμβανομένων της αναβάθμισης του ισχύοντος μνημονίου συμφωνίας ΕΕ-Κίνας και μιας τριμερούς συνόδου κορυφής για την ασφάλεια των προϊόντων ΕΕ-ΗΠΑ-Κίνας, η οποία θα διεξαχθεί στις Βρυξέλλες τον Νοέμβριο του 2008.

Η επίτροπος αρμόδια για θέματα καταναλωτών Meglena Kuneva δήλωσε ότι: «Το καλοκαίρι των ανακλήσεων επέφερε ένα χειμώνα αξιολογήσεων, ο οποίος προετοίμασε την έλευση μιας άνοιξης και ενός καλοκαιριού αλλαγών. Από τη σημερινή έκθεση RAPEX προκύπτει ότι ολοένα και περισσότερα προϊόντα εντοπίζονται και καταστρέφονται προτού βλάψουν τους ευρωπαίους καταναλωτές. Οι δημόσιες αρχές στέκονται σαφώς στο ύψος των ευθυνών τους όταν πρόκειται για την προστασία των καταναλωτών. Στόχος του RAPEX και των άλλων μηχανισμών ασφάλειας που εφαρμόζουμε είναι να εξασφαλίζεται ότι οι ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να είναι ήσυχοι όταν κάνουν τις αγορές τους, χωρίς να μπαίνουν στη διαδικασία να διακρίνουν τα ασφαλή από τα επικίνδυνα προϊόντα.»

Η αύξηση των κοινοποιήσεων κατά 53% συνιστά θετική τάση

Ο αριθμός των κοινοποιήσεων RAPEX αυξήθηκε κατακόρυφα τα τελευταία χρόνια και υπερτριπλασιάστηκε από 468 το 2004 (όταν τέθηκε σε ισχύ νέα νομοθεσία για την ασφάλεια των προϊόντων) σε 1.605 το 2007. Η δραστική αύξηση των σημάτων RAPEX μπορεί να αποδοθεί στον αποτελεσματικότερο έλεγχο της ασφάλειας των προϊόντων από τις εθνικές αρχές, στη μεγαλύτερη ενημέρωση των επιχειρήσεων σχετικά με τις υποχρεώσεις τους, στην εντονότερη συνεργασία με τρίτες χώρες και στις ενέργειες δικτύωσης που συντονίζονται από την Επιτροπή.

Κλείνει το χάσμα μεταξύ των επιδόσεων των κρατών μελών

Το χάσμα μεταξύ των συχνότερα κοινοποιουσών χωρών και των χωρών με τον χαμηλότερο αριθμό κοινοποιήσεων μειώθηκε σημαντικά πέρσι, γεγονός που αποδεικνύει μεγαλύτερη ισοκατανομή στο σύστημα RAPEX μεταξύ των οικείων χωρών.

Αυτό επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι το συνολικό ποσοστό των πέντε πλέον δραστήριων χωρών ανερχόταν σε 61% το 2006, αλλά μόλις σε 44% το 2007. Η Γερμανία ήταν το πλέον δραστήριο κράτος μέλος στο σύστημα RAPEX (163 κοινοποιήσεις, περίπου 12%), ακολουθούμενη από την Ελλάδα (115 κοινοποιήσεις, περίπου 8%), τη Σλοβακία (114 κοινοποιήσεις, περίπου 8%), την Ουγγαρία (109 κοινοποιήσεις, περίπου 8%) και την Ισπανία (108 κοινοποιήσεις, περίπου 8%).

Τα παιχνίδια και τα μηχανοκίνητα οχήματα βρίσκονται στις πρώτες θέσεις

Τα παιχνίδια (417), τα μηχανοκίνητα οχήματα (197) και οι ηλεκτρικές συσκευές (156) αντιπροσώπευαν, από μόνα τους, περισσότερο από το 50% των κοινοποιήσεων το 2007. Περισσότερα από ένα στα τρία προϊόντα που κοινοποιήθηκαν ήταν είτε παιχνίδι είτε προϊόν παιδικής φροντίδας, κάτι που αποδεικνύει τη σημασία που αποδίδουν οι αρχές εποπτείας της αγοράς στον έλεγχο αυτής της κατηγορίας.

Η Κίνα εξακολουθεί να είναι η κυριότερη πηγή επικίνδυνων αγαθών

Η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας παραμένει η χώρα με τον υψηλότερο αριθμό προϊόντων που θέτουν σοβαρό κίνδυνο. Ο αριθμός αυτός πρέπει να εξεταστεί σε συνάρτηση με το γεγονός ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος των συνολικών εισαγωγών της ΕΕ προέρχεται από την Κίνα (π.χ., το 80% όλων των παιχνιδιών) και ότι η εποπτεία των κινεζικών προϊόντων είναι αυστηρότερη από εκείνη που ασκείται για πολλές άλλες χώρες. Επιπλέον, ο αριθμός των κοινοποιήσεων αγνώστου καταγωγής μέσω του RAPEX μειώθηκε το 2007 σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη (20% το 2005, 17% το 2006 και 13% το 2007). Είναι πιθανόν ορισμένα προϊόντα τα οποία είχαν παλαιότερα κοινοποιηθεί ως αγνώστου καταγωγής να ταυτοποιήθηκαν το 2007 ως κινεζικής καταγωγής.

Η Επιτροπή έχει εντείνει σημαντικά τη συνεργασία της για την ασφάλεια των προϊόντων με την Κίνα το τελευταίο έτος. Ειδικότερα, αμέσως μετά την επίσκεψη της Επιτρόπου Kuneva στην Κίνα για πρώτη φορά τον Ιούνιο του 2007, εφαρμόστηκε νέο σύστημα τριμηνιαίων εκθέσεων σχετικά με τις κινεζικές ενέργειες επιβολής του νόμου – ώστε να εντοπίζονται στην πηγή τα επικίνδυνα αγαθά που έχουν κοινοποιηθεί στο σύστημα RAPEX της Κίνας. Οι πρώτες τάσεις είναι θετικές. Οι κινεζικές αρχές διερεύνησαν 184 υποθέσεις RAPEX κατά το διάστημα Ιουλίου και Σεπτεμβρίου 2007, ενώ τους 12 προηγούμενους μήνες διερεύνησαν μόνο 84 υποθέσεις. Εφαρμόστηκαν διορθωτικά μέτρα στο 43% των υποθέσεων.

Από την τριμηνιαία έκθεση για το διάστημα Σεπτεμβρίου-Νοεμβρίου 2007 προκύπτει ότι οι κινεζικές αρχές συνέχισαν τη δραστηριότητα παρακολούθησης και διερεύνησαν ακόμα 89 κοινοποιήσεις από την ΕΕ. Επιπλέον, αναφέρθηκε ότι η Κίνα κατέβαλε αξιόλογες προσπάθειες για να ενισχύσει τους ελέγχους στα παιχνίδια. Σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, ελέγχθηκαν 3.540 εξουσιοδοτημένοι παραγωγοί-εξαγωγείς και, όταν κρίθηκε αναγκαίο, υποχρεώθηκαν να βελτιώσουν τα συστήματα ελέγχου της ασφάλειας που εφάρμοζαν. Αφαιρέθηκαν οι άδειες εξαγωγής από συνολικά 701 εταιρείες (βλ. συνημμένο υπόμνημα για πλήρη στοιχεία σχετικά με τις πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της συνεργασίας ΕΕ-Κίνας το 2007). Η Επίτροπος Kuneva θα επισκεφθεί την Κίνα τον Ιούνιο του 2008 για να επιθεωρήσει την πρόοδο που θα έχει συντελεστεί κατά τους προηγούμενους 12 μήνες και για να εξετάσει τρόπους ενίσχυσης της συνεργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ.: MEMO/08/252

και http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/index_en.htm

Για φωτογραφίες ορισμένων επικίνδυνων προϊόντων, βλ.:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/pictures_en.htm


Side Bar