Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/570

Bruxelles, 14 aprilie 2008

Mediu: Comisia salută adoptarea finală a directivei privind calitatea aerului

Comisia Europeană salută adoptarea noii directive privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa. Directiva urmează îndeaproape propunerea Comisiei din septembrie 2005 și demonstrează angajamentul puternic al Uniunii Europene cu privire la îmbunătățirea calității aerului în UE prin stabilirea unor standarde obligatorii pentru particulele fine PM2.5

Comisarul pentru mediu, Stavros Dimas, a declarat: „Uniunea Europeană a făcut astăzi un pas decisiv în rezolvarea uneia dintre cauzele principale ale problemelor de mediu și sănătate. Cetățenii europeni sunt preocupați de problema poluării aerului. Noua directivă privind calitatea aerului răspunde acestei preocupări prin stabilirea unor standarde ambițioase, dar realiste, în ceea ce privește poluarea cu particule fine PM2.5 în Uniunea Europeană.”

Stabilirea de standarde pentru reducerea concentrațiilor de particule fine

Directiva adoptată astăzi cuprinde patru directive și o decizie a Consiliului într-o singură directivă privind calitatea aerului. Aceasta stabilește standarde și date limită pentru reducerea concentrațiilor de particule fine, care alături de particulele mai grosiere cunoscute sub denumirea de PM10, deja obiect al legislației existente, se numără printre substanțele poluante cele mai periculoase pentru sănătatea umană.

Conform directivei, statele membre sunt obligate să reducă expunerea la PM2.5 în zonele urbane în medie cu 20 % până în anul 2020, pe baza nivelurilor din 2010. Ele sunt obligate să reducă nivelurile de expunere în aceste zone sub 20 de micrograme/m3 până în 2015. Pe întregul lor teritoriu statele membre trebuie să respecte valoarea limită a PM2.5 stabilită la 25 de micrograme/m3. Această valoare trebuie să fie atinsă până în 2015 sau, acolo unde este posibil, până în 2010.

O mai mare flexibilitate în respectarea standardelor privind calitatea aerului

Noua directivă introduce noi obiective pentru particulele fine PM2.5, dar nu modifică standardele existente privind calitatea aerului. Totuși, oferă statelor membre o mai mare flexibilitate în privința respectării unora dintre standarde în zonele în care acestea întâmpină dificultăți. Atingerea valorilor limită pentru PM10 se dovedește a fi o provocare pentru 25 din cele 27 de state membre ale UE, care depășesc aceste limite în cel puțin o parte a teritoriului lor (a se vedea IP/07/1537).

Termenele limită pentru atingerea standardelor PM10 pot fi prelungite cu trei ani după intrarea în vigoare a directivei (jumătatea anului 2011) sau cu o perioadă de maxim cinci ani pentru dioxidul de azot și benzen (2010-2015), cu condiția ca legislația UE relevantă, de exemplu prevenirea și controlul poluării industriale (PCPI, a se vedea MEMO/07/441), să fie complet pusă în aplicare și toate măsurile corespunzătoare de sancționare să fie aplicate. Directiva prevede o serie de măsuri care trebuie avute în vedere în acest scop.

Context

Noua directivă privind calitatea aerului (a se vedea IP/07/1895 și MEMO/07/571) reprezintă una dintre măsurile cheie prezentate în Strategia tematică privind poluarea aerului din 2005, adoptată de Comisie în septembrie 2005 (IP/05/1170). Aceasta stabilește obiective ambițioase și eficiente din punct de vedere economic pentru îmbunătățirea sănătății umane și a calității mediului înconjurător până în 2010.

Directiva se va publica în Jurnalul Oficial al UE în mai 2008, împreună cu declarația Comisiei cu privire la progresele înregistrate în conceperea și adoptarea unor măsuri suplimentare menite să rezolve problema emisiilor din diverse surse.

Există deja legislație UE cu privire la emisiile de gaze ale vehiculelor ușoare, dar în decembrie 2007 Comisia a prezentat o propunere legislativă de îmbunătățirea a eficienței legislației UE referitoare la emisiile industriale și o altă propunere de limitare a emisiilor de gaze provenite de la motoarele vehiculelor utilitare grele.

Pe plan internațional, Uniunea Europeană urmărește cu interes progresele înregistrate de Organizația Maritimă Internațională (IMO) privind reducerea conținutului maxim de sulf permis în combustibilii marini.


Side Bar