Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/570

Briuselis, 2008 m. balandžio 14 d.

Aplinka. Europos Komisija palankiai vertina galutinį direktyvos dėl oro kokybės priėmimą

Europos Komisija palankiai vertina tai, kad priimta direktyva dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje. Priimtoji direktyva nedaug skiriasi nuo 2005 m. rugsėjį pateikto Komisijos pasiūlymo. Iš jos matyti, kad Europos Sąjunga yra tvirtai pasiryžusi gerinti ES oro kokybę – nustatyti privalomas smulkiųjų kietųjų dalelių KD2,5 normas.

Už aplinką atsakingas Europos Komisijos narys Stavras Dimas sakė: „Šiandien Europos Sąjunga ryžtingai ėmėsi spręsti vieną pagrindinių aplinkos ir žmonių sveikatos problemų. Europos piliečiai yra sunerimę dėl oro taršos. Ši problema sprendžiama naująja oro kokybės direktyva – joje nustatomos griežtos, bet pasiekiamos Europos Sąjungos smulkiųjų kietųjų dalelių KD2,5 normos.“

Smulkiųjų kietųjų dalelių koncentracijos mažinimo normos

Į šiandien priimtą oro kokybės direktyvą sujungiamos keturios direktyvos ir vienas Tarybos sprendimas. Joje nustatomos normos ir smulkiųjų dalelių koncentracijos mažinimo terminai. Smulkiosios dalelės ir teisės aktais jau reglamentuojamos stambesnės kietosios dalelės KD10 yra vieni pavojingiausių teršalų žmonių sveikatai.

Direktyvoje reikalaujama, kad iki 2020 m. valstybės narės KD2,5 koncentraciją miestuose sumažintų vidutiniškai 20 %, palyginti su 2010 m. koncentracija, o iki 2015 m. šiose vietovėse jų koncentraciją sumažintų iki 20 mikrogramų kūbiniame metre. Visoje savo teritorijoje kiekviena valstybė narė turės neviršyti KD2,5 ribinės vertės – 25 mikrogramų kūbiniame metre. Pageidautina, kad ši vertė būtų pasiekta jau 2010 m., o vėliausiai – 2015 m.

Daugiau laisvės laikantis oro kokybės standartų

Naująja direktyva nustatomos naujos smulkiųjų kietųjų dalelių KD2,5 normos, tačiau oro kokybės standartai išlieka tokie, kaip buvę. Vis dėlto direktyva valstybėms narėms suteikiama daugiau laisvės probleminėse srityse laikantis kai kurių standartų. 25 iš 27 ES valstybių narių sunkiai sekasi laikytis KD10 ribinių verčių – bent vienoje savo teritorijos dalyje jos tas ribas viršija (žr. IP/07/1537).

Terminas, nuo kada turi būti laikomasi KD10 normos, gali būti atidėtas trejiems metams nuo direktyvos įsigaliojimo (iki 2011 m. vidurio), o azoto dioksido ir benzeno norma – daugiausiai penkeriems metams (2010–2015 m.), su sąlyga, kad valstybė narė visiškai įgyvendina atitinkamus ES teisės aktus, pavyzdžiui, pramonės taršos prevencijos ir kontrolės nuostatas (PTPK, žr. MEMO/07/441), ir taiko visas reikiamas mažinimo priemones. Direktyvoje pateikiamas svarstytinų priemonių sąrašas.

Bendroji informacija

Naujoji oro kokybės direktyva (žr. IP/07/1895 ir MEMO/07/571) yra viena pagrindinių priemonių, numatytų 2005 m. Teminėje oro taršos strategijoje, kurią Komisija priėmė 2005 m. rugsėjį (IP/05/1170) ir kurioje iškeliami aukšti ir ekonomiškai naudingi tikslai iki 2020 m. pagerinti žmonių sveikatą ir aplinkos kokybę.

Direktyva bus paskelbta ES Oficialiajame leidinyje 2008 m. gegužę kartu su Komisijos pareiškimu apie pažangą formuojant ir priimant tolesnes priemones, skirtas iš įvairių šaltinių išmetamiems teršalams mažinti.

ES teisės aktai dėl lengvųjų transporto priemonių išmetamųjų dujų jau priimti, tačiau 2007 m. gruodį Komisija pateikė dar dviejų teisės aktų pasiūlymus: vienu siekiama ES teisės aktus, reglamentuojančius pramonės išmetamuosius teršalus, padaryti veiksmingesnius, o kitu – apriboti sunkiųjų transporto priemonių variklių išmetamųjų dujų kiekį.

Europos Sąjunga susidomėjusi stebi Tarptautinės jūrų organizacijos (TJO) padarytą pažangą jūriniame kure mažinant didžiausią leidžiamą sieros kiekį.


Side Bar