Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/564

Bruselj, 11. aprila 2008

REACH: Industrija pozvana k predhodni registraciji kemikalij do 1. decembra 2008

Pri Evropski agenciji za kemikalije (ECHA) je med 1. junijem in 1. decembrom 2008 treba predhodno registrirati okrog 30 000 kemikalij, ki se trenutno uporabljajo (npr. kisline, kovine, topila, površinsko aktivne snovi, lepila). Glede na to, da se bo nova zakonodaja EU o kemikalijah REACH (registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij – Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) začela uporabljati 1. junija, Evropska komisija in ECHA družbe opozarjata na njihove obveznosti. Več deset tisoč proizvajalcev in uvoznikov kemikalij bo moralo predhodno registrirati kemikalije v letu 2008, če bodo želeli nemoteno nadaljevati z njihovo proizvodnjo in uvozom. Ocenjeno je bilo, da bo predloženih več kot 180 000 dokumentacij za predhodno registracijo. Postopek predhodne registracije bo družbam omogočal izmenjavo podatkov o njihovih kemikalijah, hkrati pa utira pot boljšemu poznavanju kemikalij. To je predpogoj za izboljšanje varnosti v prihodnjih letih.

Podpredsednik Komisije Günter Verheugen, pristojen za podjetništvo in industrijo, ter komisar za okolje Stravros Dimas sta skupaj izjavila: „REACH je najambicioznejša zakonodaja o kemikalijah na svetu. Omogočila nam bo občutno povečati naše znanje o varni uporabi kemikalij in s tem bo prispevala k varovanju zdravja ljudi in okolja. REACH bo prispeval tudi k varnemu upravljanju s kemikalijami v EU. Kmalu se bo začelo ključno obdobje predhodne registracije, zato vse proizvajalce in uvoznike kemikalij pozivava, da čim prej izvedejo predhodno registracijo. Zaradi vaše varnosti ne zamudite roka 1. decembra 2008.“

Geert Dancet, izvršni direktor Evropske agencije za kemikalije, ECHA, je poudaril: „Začelo se je odštevanje dni do predhodne registracije kemikalij. ECHA se je zelo trudila pri oblikovanju lahko razumljivih smernic in orodij. Naša večjezična spletna stran in služba za pomoč uporabnikom REACH sta pripravljeni za pomoč družbam pri spletni predhodni registraciji.“

Vzrok za današnje opozorilo je zaskrbljenost, da se nekatere družbe morda še vedno ne zavedajo svojih obveznosti, bodisi ker ne poznajo področja uporabe ali posebnih zahtev bodisi ker so prepričane, da jih REACH ne zadeva, zlasti če niso del sektorja kemikalij. Komisija zato poziva vse organe držav članic, industrijo, tretje države in druge interesne skupine, da pomagajo pri obveščanju vseh zadevnih družb o njihovih obveznostih.

Kdo naj predhodno registrira?

Vse družbe s sedežem v EU, ki proizvajajo ali uvažajo kemikalije v EU, morajo snovi predhodno registrirati, če njihova količina obsega ali presega eno tono na leto.

Zakaj naj družbe predhodno registrirajo?

Družbe, ki proizvajajo ali uvažajo kemikalije, se morajo predhodno registrirati, če želijo uživati ugodnosti podaljšanih rokov za registracijo, ki veljajo za večino kemikalij na trgu. Predhodna registracija družbam omogoča, da svojo popolno registracijsko dokumentacijo za posamezne primere predložijo do 2010, 2013 oziroma 2018.

Družbe, ki kemikalij ne bodo predhodno registrirale, jih po 1. decembru 2008 ne bodo mogle proizvajati ali uvažati, dokler ne bodo pri ECHA izvedle popolne registracije.

Kaj je REACH?

REACH je uredba EU, na osnovi katere se od proizvajalcev in uvoznikov kemikalij zahteva, da sistematično ocenjujejo ter obvladujejo tveganja, ki jih kemikalije lahko predstavljajo za zdravje in okolje. Predhodna registracija in registracija sta prva koraka v tem procesu.

Kaj sta predhodna registracija in registracija?

Predhodna registracija pomeni predložitev osnovnih informacij Agenciji: podatkov o družbi in imena zadevnih kemikalij (več podrobnosti je na voljo v MEMO). Predhodna registracija je brezplačna

Postopek predhodne registracije bo družbam omogočil izmenjavo podatkov o kemikalijah, ki jih bodo registrirale, in tako zmanjšal stroške.

Registracija je obveznost proizvajalcev in uvoznikov kemikalij, ki jo uvaja REACH. Zahteva, da družbe konsolidirajo podatke o lastnostih in tveganjih njihovih kemikalij za zdravje in okolje ter dokažejo, da se lahko varno uporabljajo. Dokumentacijo nato predložijo Agenciji.

Predvideva se, da bo med 1. junijem 2008 in 30. majem 2018 registriranih približno 30 000 kemikalij.

Ključne dejavnosti ozaveščanja Evropske komisije in ECHA

Pomen tekočih dejavnosti ozaveščanja bo poudarjen z delavnico v Bruslju 14. aprila 2008, ki jo bosta skupaj pripravili Evropska komisija in ECHA. Udeleženci bodo predstavniki industrije in drugih interesnih skupin, organov držav članic in tretjih držav, se pravi vsi, ki lahko pomagajo pri ozaveščanju o REACH. Delavnico bo mogoče spremljati po spletu, posnetek pa bo na voljo tudi pozneje (glej povezavo spodaj).

Na delavnici bodo predstavljeni ključni elementi postopka predhodne registracije in registracije v okviru REACH s posebnim poudarkom na praktičnih vidikih in primerih. Sledile ji bodo dejavnosti ozaveščanja o predhodni registraciji, ki bodo povezane z uradnim odprtjem ECHA 3. junija 2008, in delavnica za interesne skupine v Helsinkih letos jeseni.

Za dodatne informacije glej tudi MEMO/08/240

Informacije v zvezi s predvajanjem po spletu: http://ec.europa.eu/enterprise/reach/events_en.htm

Spletna stran Evropske agencije za kemikalije: http://echa.europa.eu/


Side Bar