Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/564

Bruxelles, 11 aprilie 2008

REACH: Industria este chemată să efectueze înregistrarea prealabilă a tuturor substanțelor chimice până la 1 decembrie 2008

Aproximativ 30 000 de substanțe chimice folosite în prezent (de exemplu, acizi, metale, solvenți, agenți tensioactivi, cleiuri) trebuie înregistrate în prealabil la Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) între 1 iunie și 1 decembrie 2008. Având în vedere că noua legislație privind substanțele chimice REACH (înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice) va intra în vigoare la 1 iunie, Comisia Europeană și ECHA atenționează întreprinderile cu privire la obligațiile care le revin. Zeci de mii de producători și importatori de substanțe chimice vor trebui să efectueze înregistrarea prealabilă a substanțelor chimice în 2008 dacă doresc să continue producția sau importul acestora fără întrerupere. S-a estimat că se vor depune peste 180 000 de dosare de înregistrare prealabilă. Procesul de înregistrare prealabilă le va permite întreprinderilor să facă schimb de date cu privire la substanțele lor chimice și deschide calea către o mai bună cunoaștere a lor. Aceasta reprezintă o condiție preliminară pentru îmbunătățirea siguranței în anii următori.

Vicepreședintele Günter Verheugen, responsabil cu politica privind întreprinderile și industria și comisarul pentru mediu, Stravros Dimas, au declarat în comun: „REACH este legislația cea mai ambițioasă din lume în domeniul substanțelor chimice. Ea ne va permite să ne sporim considerabil cunoștințele cu privire la utilizarea substanțelor chimice și să le folosim în condiții de siguranță, protejând astfel sănătatea oamenilor și mediul. REACH va aduce o contribuție inestimabilă la gestionarea în condiții de siguranță a substanțelor chimice în UE. Vom intra în curând în etapa crucială de înregistrare prealabilă și recomandăm insistent tuturor producătorilor și importatorilor de substanțe chimice să efectueze înregistrarea prealabilă cât mai curând posibil. Ca să fiți siguri, vă rugăm să respectați termenul limită, 1 decembrie 2008.”

Geert Dancet, director executiv al Agenției Europene pentru Produse Chimice, ECHA, a subliniat faptul că: „A început numărătoarea inversă pentru înregistrarea prealabilă a substanțelor chimice. ECHA a depus eforturi deosebite pentru a oferi orientări și instrumente care să fie ușor de înțeles. Site-ul său internet multilingv și birourile de asistență REACH sunt pregătite să ofere asistență întreprinderilor la înregistrarea prealabilă on-line.”

Avertismentul formulat astăzi pornește de la preocuparea că unele întreprinderi ar putea să nu fie conștiente încă de obligațiile lor, fie pentru că nu au înțeles obiectivul sau cerințele specifice, fie deoarece consideră că REACH nu le afectează, mai ales dacă nu fac parte din sectorul produselor chimice. Prin urmare, Comisia solicită autorităților din statele membre, industriei, țărilor terțe și altor părți interesate să contribuie la asigurarea cunoașterii acestor obligații de către toate întreprinderile în cauză.

Cine ar trebui să efectueze înregistrarea prealabilă?

Toate întreprinderile cu sediul in UE care produc sau importă substanțe chimice în UE trebuie să efectueze înregistrarea prealabilă în cazul în care cantitățile de substanță sunt de o tonă sau mai mult pe an.

De ce ar trebui întreprinderile să efectueze înregistrarea prealabilă?

Înregistrarea prealabilă este necesară în cazul în care întreprinderile care produc sau importă substanțe chimice doresc să beneficieze de termele limită prelungite de înregistrare care se aplică majorității substanțelor chimice care se află în prezent pe piață. Înregistrarea prealabilă permite întreprinderilor să își depună dosarele de înregistrare complete până în 2010, 2013 sau 2018, după caz.

Întreprinderile care nu efectuează înregistrarea prealabilă a unei substanțe chimice nu pot continua să producă sau să importe această substanță după 1 decembrie 2008 până când nu efectuează o înregistrare completă pe lângă ECHA.

Ce este REACH?

REACH este un regulament al UE care le impune producătorilor și importatorilor de substanțe chimice să evalueze și să gestioneze în mod sistematic riscurile pe care le-ar putea implica substanțele chimice pentru sănătate și mediu. Primii pași ai acestui proces sunt înregistrarea prealabilă și înregistrarea.

Ce sunt înregistrarea prealabilă și înregistrarea?

Înregistrarea prealabilă constă în prezentarea unor informații de bază către Agenție: detalii privind întreprinderea și denumirea substanței chimice în cauză (pentru mai multe informații, a se vedea MEMO). Înregistrarea prealabilă este gratuită.

Procesul de înregistrare prealabilă le va permite întreprinderilor să facă schimb de date cu privire la substanțele chimice pe care le vor înregistra, reducând astfel costurile.

Înregistrarea este o obligație introdusă de REACH, care le revine producătorilor și importatorilor de substanțe chimice. Conform acesteia, întreprinderile trebuie să adune date privind proprietățile sanitare și de mediu și privind riscurile prezentate de substanțele lor chimice și să fie capabile să demonstreze că acestea pot fi utilizate în condiții de siguranță. Dosarul este apoi depus la Agenție.

Se estimează că aproximativ 30 000 de substanțe chimice vor fi înregistrate între 1 iunie 2008 și 30 mai 2018.

Principalele activități de sensibilizare organizate de Comisia Europeană și de ECHA

Importanța activităților de sensibilizare aflate în desfășurare va fi subliniată prin intermediul unui atelier care va avea loc la Bruxelles pe 14 aprilie 2008 co-organizat de Comisia Europeană și de ECHA. Printre participanți se vor număra reprezentanți ai industriei și ai altor părți interesate, autorități din state membre și țări terțe, care au, cu toții, roluri importante în sporirea sensibilizării cu privire la REACH. Atelierul va fi transmis în direct pe internet și, după eveniment, va fi disponibilă o versiune înregistrată (a se vedea link-ul de mai jos).

Atelierul va explica principalele elemente ale proceselor de înregistrare prealabilă și de înregistrare în contextul REACH, insistând asupra unor aspecte practice și exemple. Acesta va fi urmat de acțiuni de sensibilizare cu privire la înregistrarea prealabilă, legate de inaugurarea oficială a ECHA la 3 iunie 2008, și de un atelier la care vor participa părțile interesate și care se va desfășura la Helsinki în această toamnă.

Pentru mai multe informații, a se vedea comunicatul de presă Memo/08/240.

Informații privind transmisia pe internet: http://ec.europa.eu/enterprise/reach/events_en.htm

Site-ul internet al Agenției Europene pentru Produse Chimice: http://echa.europa.eu/


Side Bar