Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/564

Briselē, 2008. gada 11. aprīlī

REACH — uzņēmumus aicina līdz 2008. gada 1. decembrim provizoriski reģistrēt visas ķīmiskās vielas

No 2008. gada 1. jūnija līdz 1. decembrim Eiropas Ķīmisko vielu aģentūrā provizoriski jāreģistrē aptuveni 30 000 pašlaik izmantoto ķīmisko vielu (piemēram, skābes, metālus, šķīdinātājus, virsmaktīvas vielas un līmes). Tā kā jaunā REACH (ķīmisko vielu reģistrēšana, novērtēšana, atļaušana un ierobežošana) regula, ar ko reglamentē ķīmiskās vielas, stāsies spēkā 1. jūnijā, Eiropas Komisija un Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra atgādina uzņēmumiem to pienākumus. Vairākiem tūkstošiem ķīmisko vielu ražotāju un importētāju 2008. gadā provizoriski jāreģistrē ķīmiskās vielas, ja uzņēmumi arī turpmāk, nepārtraucot šīs darbības, vēlas ražot vai importēt minētās. Lēš, ka tiks iesniegti pieteikumi par vairāk nekā 180 000 provizorisko reģistrāciju. Provizoriskās reģistrēšanas process ļaus uzņēmumiem apmainīties ar datiem par ķīmiskajām vielām, kā arī sekmēs zināšanu paplašināšanu šajā jomā. Tas ir priekšnosacījums, lai nākamajos gados uzlabotu drošību.

Ginters Ferhoigens, par uzņēmējdarbības un rūpniecības politiku atbildīgais Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, un Stavross Dimass, Eiropas Savienības vides komisārs, kopīgi uzsvēra: „REACH ir vērienīgākais tiesību akts pasaulē, ar ko reglamentē ķīmiskās vielas. Tas ļaus mums ievērojami paplašināt zināšanas par ķīmisko vielu lietošanu un drošību, tādējādi paaugstinot cilvēku veselības un vides aizsardzības līmeni. REACH būtiski uzlabos ķīmisko vielu drošu apsaimniekošanu Eiropas Savienībā. Drīz sāksies ārkārtīgi svarīgais provizoriskās reģistrēšanas posms, tāpēc aicinām ikvienu ķīmisko vielu ražotāju un importētāju pēc iespējas drīz veikt provizorisko reģistrāciju. Nenokavējiet reģistrācijas termiņu 2008. gada 1. decembrī!”

Geert Dancet, Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras izpilddirektors, uzsvēra: „Drīz sāksies ķīmisko vielu provizoriskā reģistrēšana. Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra ir veikusi vērienīgu darbu, lai izstrādātu viegli saprotamas norādes un rīkus. Daudzvalodu tīmekļa vietne un REACH palīdzības dienesti palīdzēs uzņēmumiem provizoriski reģistrēties tiešsaistē.

Šodienas atgādinājums ir vērsts uz tiem dažiem uzņēmumiem, kas vēl aizvien neapzinās savus pienākumus, iespējams, tāpēc, ka tie nav informēti par konkrēto prasību darbības jomu, vai arī uzņēmumu pārliecības dēļ, ka REACH uz tiem neattiecas, īpaši, ja tie nedarbojas ķīmijas nozarē. Tāpēc Komisijas aicina dalībvalstu iestādes, nozari, trešās valstis un ieinteresētās personas darīt zināmus pienākumus visiem attiecīgajiem uzņēmumiem.

Kam jāveic provizoriskā reģistrācija?

Visiem ES uzņēmumiem, kas gadā Eiropas Savienībā ražo vai importē vienu tonnu ķīmisko vielu vai vairāk.

Kādēļ uzņēmumiem jāveic provizoriskā reģistrācija?

Provizoriskā reģistrācija ir vajadzīga, ja uzņēmumi, kas ražo vai importē ķīmiskās vielas, vēlas gūt labumu no termiņu pagarinājuma reģistrācijai, kas attiecas uz lielāko daļu ķīmisko vielu, kuras patlaban ir pieejamas tirgū. Atkarībā no konkrētās lietas provizoriskā reģistrācija ļauj uzņēmumiem iesniegt pilnīgu reģistrācijas dokumentāciju līdz 2010., 2013. vai 2018. gadam.

Uzņēmumiem, kas nebūs veikuši ķīmiskās vielas provizorisko reģistrāciju, sākot ar 2008. gada 1. decembri, būs liegts turpmāk ražot vai importēt attiecīgo ķīmisko vielu, kamēr tie nebūs veikuši pilnīgu reģistrāciju Eiropas Ķīmisko vielu aģentūrā.

Kas ir REACH?

REACH ir ES regula, kurā paredzētas prasības ķīmisko vielu ražotājiem un importētājiem sistemātiski novērtēt un pārvaldīt riskus, kurus ķīmiskās vielas var radīt veselībai un videi. Pirmās darbības šajā procesā ir provizoriska reģistrācija un reģistrācija.

Kas ir provizoriska reģistrācija un reģistrācija?

Veicot provizorisko reģistrāciju, aģentūrai iesniedz pamatinformāciju — informāciju par uzņēmumu un attiecīgās ķīmiskās vielas nosaukumu (sīkākai informācijai skatīt MEMO). Provizoriskā reģistrācija ir bez maksas.

Provizoriskās reģistrēšanas process ļaus uzņēmumiem apmainīties ar datiem par ķīmiskajām vielām, kuras tie reģistrēs, tādējādi tiks samazinātas izmaksas.

Reģistrācija ir ražotāju un importētāju pienākums, kuru noteica REACH regulā. Saskaņā ar šo prasību uzņēmumiem jāapkopo dati par īpašībām, kas saistītas ar veselību un vidi, un dati par attiecīgo ķīmisko vielu radītajiem riskiem; turklāt uzņēmumiem jāspēj pierādīt, ka attiecīgā ķīmiskā viela ir droša lietošanai. Pēc tam datus iesniedz aģentūrai.

Paredzams, ka no 2008. gada 1. jūnija līdz 2018. gada 30. maijam būs jāreģistrē aptuveni 30 000 ķīmisko vielu.

Svarīgākie informēšanas pasākumi, kurus veic Eiropas Komisija un Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra

Patlaban noritošo informēšanas pasākumu svarīgumu uzsvērs Eiropas Komisijas un Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras kopīgi organizētajā seminārā, kas 2008. gada 14. aprīlī notiks Briselē. Seminārā piedalīsies nozares, citu ieinteresēto personu, dalībvalstu iestāžu un trešo valstu pārstāvji, kuriem būs liela nozīme informētības paaugstināšanā par REACH. Semināru pārraidīs tiešsaistē, un pēc pasākuma būs pieejama ierakstītā versija (skatīt turpmāk norādīto saiti).

Seminārā skaidros svarīgākos elementus saistībā ar provizorisko reģistrāciju un REACH regulā paredzēto reģistrācijas procesu, koncentrējoties uz praktiskajiem aspektiem un piemēriem. Pēc semināra sekos provizoriskās reģistrācijas informēšanas pasākumi, kas ir saistīti ar Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras oficiālo atklāšanu 2008. gada 3. jūnijā, un seminārs ar ieinteresēto personu dalību, kas rudenī notiks Helsinkos.

Papildu informācijai skatīt MEMO/08/240

Informācija par pārraidi tiešsaistē http://ec.europa.eu/enterprise/REACH/events_en.htm

Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras tīmekļa vietne: http://echa.europa.eu/


Side Bar