Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/564

2008 m. balandžio 11 d., Briuselis

REACH reglamentas: įmonės raginamos iki 2008 m. gruodžio 1 d. atlikti preliminariąją visų cheminių medžiagų registraciją

Manoma, kad Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) nuo 2008 m. birželio 1 d. iki 2008 m. gruodžio 1 d. atliks preliminarią maždaug 30 000 šiuo metu naudojamų cheminių medžiagų (rūgščių, metalų, tirpiklių, ploviklių, klijų ir kt.) registraciją. Atsižvelgdamos į tai, kad nuo šių metų birželio 1 d. įsigalioja naujajame cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų reglamente (REACH) nustatytos teisės normos, Europos Komisija ir ECHA primena bendrovėms jų prievoles. Kad galėtų toliau be pertrūkių gaminti ar importuoti chemines medžiagas, dešimtys tūkstančių gamintojų ir importuotojų turės 2008 metais atlikti preliminarią jų registraciją. Manoma, kad bus pateikta daugiau kaip 180 000 preliminariosios registracijos dokumentų rinkmenų. Preliminariosios registracijos procedūroje dalyvaujančios bendrovės turės galimybę dalytis duomenimis. Be to, preliminariąja registracija bus sudarytos sąlygos gauti daugiau žinių apie chemines medžiagas. Tai būtina sąlyga siekiant ateityje užtikrinti didesnę saugą.

Už įmonių ir pramonės politiką atsakingas Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Günteris Verheugenas bei už aplinką atsakingas Europos Komisijos narys Stravros Dimas sakė: „REACH reglamentas – tai plačiausio užmojo cheminių medžiagų teisės aktas pasaulyje. Juo bus sudarytos sąlygos iš esmės pagerinti žinias apie cheminių medžiagų naudojimą, naudoti jas saugiai ir taip saugoti žmonių sveikatą bei aplinką. REACH reglamento indėlis į saugią cheminių medžiagų tvarkybą Europos Sąjungoje neįkainojamas. Netrukus prasidės labai svarbus preliminariosios registracijos etapas, todėl kiekvieną cheminių medžiagų gamintoją ir importuotoją primygtinai raginame preliminariąją registraciją atlikti kuo greičiau. Svarbu atminti, kad galutinis preliminariosios registracijos terminas – 2008 m. gruodžio 1 d.“

Europos cheminių medžiagų agentūros vykdomasis direktorius Geertas Dancet‘as pabrėžė: „Netrukus pradėsime skaičiuoti dienas, likusias iki preliminariosios cheminių medžiagų registracijos pradžios. ECHA daug nuveikė teikdama konsultacijas ir rengdama paprastas naudoti priemones. Daugiakalbė ECHA svetainė pritaikyta, o REACH vartotojų pagalbos tarnybos pasirengusios padėti bendrovėms atlikti preliminariąją registraciją internetu.“

Apie registraciją šiandien primenama dėl to, kad kai kurios bendrovės gali vis dar nežinoti savo prievolių, nes nėra susipažinusios su REACH reglamento taikymo sritimi ar konkrečiais reikalavimais arba yra įsitikinusios, kad šis reglamentas joms netaikomas, ypač jeigu tos bendrovės nepriklauso cheminių medžiagų sektoriui. Todėl Komisija kreipiasi į valstybių narių institucijas, pramonės įmones, trečiąsias šalis ir kitas suinteresuotąsias šalis prašydama padėti visoms susijusioms įmonėms pranešti apie minėtas prievoles.

Kas turėtų atlikti preliminariąją registraciją?

Visos Europos Sąjungos bendrovės, kurios per metus Europos Sąjungoje pagamina arba į ją importuoja ne mažiau kaip vieną toną tam tikros cheminės medžiagos.

Kodėl bendrovės turėtų atlikti preliminariąją registraciją?

Chemines medžiagas gaminančios arba importuojančios bendrovės turi atlikti preliminariąją registraciją, jeigu nori pasinaudoti vėlesnio galutinio registracijos termino, kuris nustatytas daugumai šiuo metu rinkoje esančių cheminių medžiagų, galimybe. Preliminariąją registraciją atlikusios bendrovės išsamius registracijos dokumentus galės pateikti iki 2010, 2013 arba 2018 m. (nelygu konkretus atvejis).

Bendrovės, kurios preliminariosios registracijos neatliks, nuo 2008 m. gruodžio 1 d. nebegalės toliau tos medžiagos gaminti ar importuoti tol, kol nebus atlikusios visos ECHA registracijos procedūros.

Kas yra REACH?

REACH – tai ES reglamentas, kuriuo nustatoma cheminių medžiagų gamintojų ir importuotojų prievolė metodiškai vertinti riziką, kurią cheminės medžiagos gali kelti sveikatai bei aplinkai, ir ją valdyti. Pirmieji šios prievolės įgyvendinimo žingsniai – preliminarioji registracija ir registracija.

Kas yra preliminarioji registracija ir registracija?

Atliekant preliminariąją registraciją agentūrai pateikiama pagrindinė informacija: duomenys apie bendrovę ir susijusios cheminės medžiagos pavadinimas (daugiau informacijos rasite MEMO). Preliminarioji registracija yra nemokama.

Dalyvaudamos preliminariojoje registracijoje bendrovės galės dalytis duomenimis apie numatomas registruoti chemines medžiagas, taigi jų išlaidos bus mažesnės.

Registracija – tai REACH reglamente nustatyta cheminių medžiagų gamintojų ir importuotojų prievolė. Reikalaujama, kad bendrovės rinktų duomenis apie jų gaminamos ar importuojamos cheminės medžiagos savybes, galinčias turėti poveikio sveikatai bei aplinkai, ir keliamą riziką, taip pat būtų pasirengusios įrodyti, kad ta cheminė medžiaga yra saugi naudoti. Tuomet dokumentų rinkmena pateikiama agentūrai.

Manoma, kad nuo 2008 m. birželio 1 d. iki 2018 m. gegužės 30 d. bus užregistruota maždaug 30 000 cheminių medžiagų.

Svarbiausia Europos Komisijos ir ECHA informuojamoji veikla

Nuolatinės informuojamosios veiklos svarba bus pabrėžta seminare, kurį 2008 m. balandžio 14 d. Briuselyje surengs Europos Komisija ir ECHA. Seminare dalyvaus pramonės ir kitų suinteresuotųjų šalių, valstybių narių institucijų ir trečiųjų šalių atstovų, nes visi jie turi atlikti svarbų vaidmenį informuojant apie REACH reglamentą. Seminaras bus transliuojamas internetu, o jo vaizdo įrašą bus galima žiūrėti internete ir pasibaigus renginiui (žr. toliau nurodytą saitą).

Seminare bus aiškinami pagrindiniai REACH reglamente nustatytos preliminariosios registracijos ir registracijos aspektai, daugiausia dėmesio skiriant praktiniams aspektams ir pavyzdžiams. Po šio seminaro bus imtasi informavimo apie preliminariąją registraciją veiksmų, siejamų su oficialia ECHA veiklos pradžia 2008 m. birželio 3 d., o rudenį suinteresuotosios šalys bus pakviestos į seminarą Helsinkyje.

Daugiau informacijos rasite MEMO/08/240

Transliacija internetu: http://ec.europa.eu/enterprise/reach/events_en.htm.

Europos cheminių medžiagų agentūros svetainė: http://echa.europa.eu/.


Side Bar