Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/564

Bryssel 11. huhtikuuta 2008

REACH: Kaikki kemikaalit esirekisteröitävä 1. joulukuuta 2008 mennessä

Noin 30 000 käytössä olevaa kemikaalia (mm. happoa, metallia, liuotinta, pinta-aktiivista ainetta ja liimaa) on esirekisteröitävä Euroopan kemikaalivirastossa 1. kesäkuuta 2008 ja 1. joulukuuta 2008 välisenä aikana. Uutta REACH-kemikaaliasetusta (kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista) aletaan soveltaa 1. kesäkuuta, ja Euroopan komissio ja Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) muistuttavat yrityksiä tästä johtuvista velvoitteista. Kymmenien tuhansien valmistajien ja maahantuojien on esirekisteröitävä kemikaalinsa vuoden 2008 aikana, jotta ne voisivat jatkaa valmistusta tai tuontia keskeytyksettä. Arvioiden mukaan esirekisteröintejä tehdään yli 180 000. Esirekisteröintimenettelyn ansiosta yritykset voivat vaihtaa tietoa kemikaaleistaan, ja rekisteröinti auttaa lisäämään tietämystä kemiallisista aineista. Tämä on edellytyksenä turvallisuuden parantamiselle tulevaisuudessa.

Yritys- ja teollisuuspolitiikasta vastaava varapuheenjohtaja Günter Verheugen ja ympäristöasioista vastaava komissaari Stravros Dimas antoivat yhteisen lausunnon, jossa he toteavat seuraavaa: ”REACH on tavoitteiltaan maailman mittavin kemikaalilaki. Sen ansiosta tietämyksemme kemikaalien käytöstä lisääntyy valtavasti, ja valmiutemme käyttää kemikaaleja turvallisesti ja suojellla ihmisten terveyttä ja ympäristöä paranevat. REACH on korvaamaton väline kemikaalien turvalliseen hallintaan EU:ssa. Pian alkaa olennaisen tärkeä esirekisteröintivaihe, ja jokaisen valmistajan ja maahantuojan olisi huolehdittava esirekisteröinnistä mahdollisimman pian. Jotta toiminta voisi jatkua, ei pidä unohtaa, että takaraja on 1. joulukuuta 2008.”

Euroopan kemikaaliviraston ECHA:n pääjohtaja Geert Dancet puolestaan totesi, että kemiallisten aineiden esirekisteröinnin lähtölaskenta on nyt alkanut. Hän painotti, että ECHA on tehnyt paljon työtä, jotta käytettävissä olisi selkeät ohjeet ja helppokäyttöiset välineet. Viraston monikielinen verkkosivusto ja REACH-neuvontapalvelut ovat valmiina auttamaan yrityksiä online-esirekisteröintiin liittyvissä asioissa.

Tämänpäiväisen muistutuksen pontimena on huoli siitä, että kaikki yritykset eivät ehkä vielä ole tiedostaneet velvoitteitaan. Syynä voi olla epätietoisuus vaatimusten soveltamisalasta tai luulo, että REACH ei koske yritystä, varsinkin jos tämä ei toimi kemikaalialalla. Siksi komissio toivoo, että jäsenvaltioiden viranomaiset, toimiala, kolmannet maat ja muut sidosryhmät osaltaan auttaisivat tiedottamaan velvoitteista kaikille yrityksille, joita asia koskee.

Kenen pitäisi tehdä esirekisteröinti?

Jokaisen EU:n alueella toimivan yrityksen, joka valmistaa EU:ssa tai tuo sinne ainetta vuodessa yhden tonnin tai enemmän, olisi tehtävä esirekisteröinti.

Miksi yritysten pitäisi tehdä esirekisteröinti?

Esirekisteröinti on tehtävä, jotta kemikaaleja valmistavat tai maahantuovat yritykset voisivat hyötyä pidennetyistä rekisteröinnin määräajoista, joita sovelletaan useimpiin jo markkinoilla oleviin kemikaaleihin. Esirekisteröinnin ansiosta yritykset voivat toimittaa täydelliset rekisteröintiaineistot tapauksen mukaan vasta joko vuonna 2010, 2013 tai 2018.

Ne yritykset, jotka eivät tee esirekisteröintiä, voivat jatkaa valmistusta tai maahantuontia 1. joulukuuta 2008 jälkeen vasta sitten, kun ne ovat tehneet täyden rekisteröinnin Euroopan kemikaalivirastossa.

Mikä REACH on?

REACH on EU-asetus, jonka mukaan kemikaalien valmistajat ja maahantuojat ovat velvollisia järjestelmällisesti arvioimaan ja hallitsemaan riskejä, joita kemikaalit voivat aiheuttaa terveydelle ja ympäristölle. Tämän menettelyn ensimmäiset vaiheet ovat esirekisteröinti ja rekisteröinti.

Mitä ovat esirekisteröinti ja rekisteröinti?

Esirekisteröinti tarkoittaa sitä, että kemikaalivirastolle toimitetaan perustiedot, joita ovat yrityksen tiedot ja kyseisen kemikaalin nimi (lisätietoja Memossa). Esirekisteröinti on maksuton.

Esirekisteröintimenettelyn ansiosta yritykset voivat vaihtaa tietoja rekisteröitävistä kemikaaleista ja siten säästää kustannuksia.

Rekisteröinti on valmistajia ja maahantuojia koskeva velvoite, joka otettiin käyttöön REACH-asetuksella. Yritysten on koottava yhteen tiedot kemikaaliensa terveys- ja ympäristövaikutuksista ja -riskeistä ja osoitettava, että ainetta voidaan käyttää turvallisesti. Tämä aineisto toimitetaan sitten kemikaalivirastolle.

Arvioiden mukaan 1. kesäkuuta 2008 ja 30. toukokuuta 2018 välisenä aikana rekisteröitäviä kemikaaleja on noin 30 000.

Euroopan komission ja kemikaaliviraston tärkeimmät tiedotustoimet

Jatkuvan tiedotustoiminnan merkitystä korostaa Brysselissä 14. huhtikuuta 2008 pidettävä seminaari, jonka järjestävät yhteisvoimin Euroopan komissio ja ECHA. Seminaariin osallistuu edustajia teollisuudesta, muista sidosryhmistä, jäsenvaltioiden hallinnosta ja kolmansista maista, joilla kaikilla on merkittävä rooli levitettäessä tietoa REACH-järjestelmästä. Seminaaria voi seurata webstreaming-lähetyksenä, ja tallenne on käytettävissä tapahtuman jälkeen (ks. linkki jäljempänä).

Seminaarissa selostetaan REACH-asetuksen edellyttämien esirekisteröinti- ja rekisteröintimenettelyjen keskeisiä piirteitä painottaen käytännön seikkoja ja esimerkkejä. Myöhemmin järjestetään esirekisteröintiin liittyviä tiedotustoimia, jotka liittyvät kemikaaliviraston virallisiin avajaisiin 3. kesäkuuta 2008, ja Helsingissä pidetään ensi syksynä seminaari sidosryhmille.

Lisätietoja lehdistömuistiosta Memo/08/240.

Webstreaming-lähetys: http://ec.europa.eu/enterprise/reach/events_en.htm

Euroopan kemikaaliviraston sivut: http://echa.europa.eu/


Side Bar