Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/564

Βρυξέλλες, 11 Απριλίου 2008

REACH: Οι βιομηχανίες παροτρύνονται να προκαταχωρίσουν όλα τα χημικά προϊόντα έως την 1η Δεκεμβρίου 2008

Από την 1η Ιουνίου έως την 1η Δεκεμβρίου 2008 πρέπει να προκαταχωρισθούν στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA) 30.000 περίπου χημικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται σήμερα (π.χ. οξέα, μέταλλα, διαλυτικά, επιφανειοδραστικές ουσίες, κόλες). Καθώς η νέα νομοθεσία για τις χημικές ουσίες, το REACH (καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και περιορισμοί των χημικών προϊόντων), πρόκειται να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιουνίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ECHA προειδοποιούν τις επιχειρήσεις σχετικά με τις υποχρεώσεις τους. Δεκάδες χιλιάδες παρασκευαστές ή εισαγωγείς χημικών προϊόντων πρέπει να προκαταχωρίσουν χημικά προϊόντα το 2008, εάν επιθυμούν να συνεχίσουν την παρασκευή ή εισαγωγή των προϊόντων αυτών χωρίς διακοπή. Εκτιμάται ότι θα υποβληθούν πάνω από 180.000 φάκελοι προκαταχώρισης. Η διαδικασία προκαταχώρισης θα δώσει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να μοιράζονται στοιχεία για τα χημικά τους προϊόντα, ενώ παράλληλα ανοίγει τον δρόμο για αύξηση της γνώσης σχετικά με τα προϊόντα αυτά. Αυτό αποτελεί προϋπόθεση για τη βελτίωση της ασφάλειας τα επόμενα έτη.

Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Günter Verheugen, αρμόδιος για την επιχειρηματική και βιομηχανική πολιτική, και ο κ. Σταύρος Δήμας, Επίτροπος αρμόδιος για το περιβάλλον, προέβησαν στην εξής κοινή δήλωση: «Το REACH είναι η πιο φιλόδοξη νομοθετική πράξη για τα χημικά προϊόντα στον κόσμο. Θα καταστήσει δυνατή τη δραστική αύξηση των γνώσεων μας σχετικά με τη χρήση των χημικών προϊόντων. Ιδιαίτερα, θα καταστήσει δυνατή την ασφαλή τους χρήση, προστατεύοντας με αυτόν τον τρόπο την υγεία των ανθρώπων και το περιβάλλον. Το REACH θα συμβάλει ανεκτίμητα στην ασφαλή διαχείριση των χημικών προϊόντων στην ΕΕ. Σύντομα θα εισέλθουμε στο κρίσιμο στάδιο της προκαταχώρισης και παροτρύνουμε όλους τους παρασκευαστές και εισαγωγείς χημικών προϊόντων να προβούν στην προκαταχώριση των χημικών προϊόντων το συντομότερο δυνατόν. Για να μην έλθετε αντιμέτωποι με απρόοπτα, σας καλούμε να τηρήσετε την προθεσμία της 1ης Δεκεμβρίου 2008.»

Ο κ. Geert Dancet, εκτελεστικός διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA) υπογράμμισε τα εξής: «Η αντίστροφη μέτρηση προς την προκαταχώριση των χημικών ουσιών έχει ξεκινήσει. Ο ECHA εργάσθηκε σκληρά για να παράσχει κατευθυντήριες γραμμές και εργαλεία που είναι εύκολα στην κατανόηση. Ο πολυγλωσσικός δικτυακός τόπος του και τα γραφεία εξυπηρέτησης REACH είναι έτοιμα να παράσχουν συνδρομή στις επιχειρήσεις για την προκαταχώριση on-line.»

Η σημερινή προειδοποίηση απορρέει από την ανησυχία ότι ορισμένες επιχειρήσεις ενδέχεται να μην έχουν ακόμη συνειδητοποιήσει τις υποχρεώσεις τους, γιατί δεν γνωρίζουν είτε το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού είτε τις συγκεκριμένες απαιτήσεις, ή γιατί πιστεύουν ότι οι διατάξεις του REACH δεν τις αφορούν, ιδιαίτερα εάν πρόκειται για επιχειρήσεις που δεν ανήκουν στον χημικό κλάδο. Για τον λόγο αυτόν, η Επιτροπή καλεί τις αρχές των κρατών μελών, τη βιομηχανία, τις τρίτες χώρες και άλλους ενδιαφερομένους να συμβάλουν στη γνωστοποίηση των υποχρεώσεων προς όλες τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις.

Ποιος πρέπει να προβεί σε προκαταχώριση;

Όλες οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην ΕΕ και οι οποίες παρασκευάζουν ή εισάγουν χημικές ουσίες στην ΕΕ πρέπει να προβούν σε προκαταχώριση, εάν οι ποσότητες της ουσίας είναι ίσες ή μεγαλύτερες του ενός τόνου ανά έτος.

Γιατί πρέπει οι επιχειρήσεις να προβούν σε προκαταχώριση;

Η προκαταχώριση είναι απαραίτητη εάν οι επιχειρήσεις που παρασκευάζουν ή εισάγουν χημικά προϊόντα επιθυμούν να επωφεληθούν από τις μεγαλύτερες προθεσμίες καταχώρισης που ισχύουν για τα περισσότερα χημικά προϊόντα που διατίθενται σήμερα στην αγορά. Η προκαταχώριση επιτρέπει στις επιχειρήσεις να υποβάλουν τους πλήρεις φακέλους καταχώρισης έως το 2010, το 2013 ή το 2018, ανάλογα με την περίπτωση.

Οι επιχειρήσεις που δεν προκαταχωρίζουν ένα χημικό προϊόν δεν μπορούν να συνεχίσουν να το παρασκευάζουν ή να το εισάγουν μετά την 1η Δεκεμβρίου 2008 αν δεν προβούν σε πλήρη καταχώρισή του στον ECHA.

Τι είναι το REACH;

Το REACH είναι κανονισμός της ΕΕ που απαιτεί από τους παρασκευαστές και εισαγωγείς των χημικών προϊόντων τη συστηματική αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων που ενδεχομένως ενέχουν τα χημικά προϊόντα για την υγεία και το περιβάλλον. Τα πρώτα στάδια της διαδικασίας αυτής είναι η προκαταχώριση και η καταχώριση.

Τι είναι η προκαταχώριση και η καταχώριση;

Η προκαταχώριση συνίσταται στην υποβολή βασικών πληροφοριών στον ECHA: λεπτομερών στοιχείων για την επιχείρηση και την ονομασία του σχετικού χημικού προϊόντος (για περισσότερες πληροφορίες βλ. MEMO). Η προκαταχώριση είναι δωρεάν.

Η διαδικασία προκαταχώρισης θα δώσει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να μοιράζονται στοιχεία σχετικά με τα χημικά προϊόντα που θα καταχωρίσουν και, κατ’ αυτόν τον τρόπο, να μειώσουν τα έξοδα.

Η καταχώριση συνιστά υποχρέωση για τους παρασκευαστές και τους εισαγωγείς χημικών προϊόντων, την οποία εισήγαγε το REACH. Απαιτεί την ενοποίηση από τις επιχειρήσεις των στοιχείων σχετικά με την υγεία και τις περιβαλλοντικές ιδιότητες και κινδύνους των χημικών τους προϊόντων και την παροχή απόδειξης από μέρους των επιχειρήσεων ότι τα προϊόντά τους μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια. Στη συνέχεια, ο φάκελος υποβάλλεται στον ECHA.

Η καταχώριση αναμένεται ότι θα αφορά 30.000 χημικά προϊόντα, από την 1η Ιουνίου 2008 έως τις 30 Μαΐου 2018.

Κύριες δραστηριότητες ευαισθητοποίησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον ECHA

Η σημασία των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης θα υπογραμμισθεί σε εργαστήριο που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στις 14 Απριλίου 2008 και το οποίο συνδιοργανώνουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ECHA. Μεταξύ των συμμετεχόντων συγκαταλέγονται η βιομηχανία και άλλοι ενδιαφερόμενοι, οι αρχές των κρατών μελών και τρίτες χώρες. Όλοι οι συμμετέχοντες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για την ευαισθητοποίηση όσον αφορά το REACH. Το εργαστήριο θα μεταδοθεί μέσω του Διαδικτύου και η μαγνητοσκοπημένη έκδοση θα είναι διαθέσιμη μετά το πέρας της εκδήλωσης (βλ. σχετικό σύνδεσμο κατωτέρω).

Στο εργαστήριο θα διευκρινισθούν τα κύρια στοιχεία των διαδικασιών προκαταχώρισης και καταχώρισης στο πλαίσιο του REACH, με εστίαση σε πρακτικά ζητήματα και παραδείγματα. Θα ακολουθήσουν ενέργειες γνωστοποίησης της προκαταχώρισης, σε συνδυασμό με τα επίσημα εγκαίνια του ECHA στις 3 Ιουνίου 2008 και ένα εργαστήριο για ενδιαφερομένους στο Ελσίνκι το φθινόπωρο.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. press Memo/08/240

Πληροφορίες για τη διαδικτυακή μετάδοση: http://ec.europa.eu/enterprise/reach/events_en.htm

Δικτυακός τόπος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων: http://echa.europa.eu/


Side Bar