Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/564

Bruxelles, den 11. april 2008

REACH: Industrien opfordres indtrængende til at forhåndsregistrere alle kemikalier senest den 1. december 2008

Ca. 30 000 kemikalier, der anvendes på nuværende tidspunkt, skal forhåndsregistreres hos Det Europæiske Kemikalieagentur (European Chemicals Agency (ECHA)) mellem den 1. juni og den 1. december 2008. Da den nye kemikalielovgivning REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier)) træder i kraft den 1. juni, gør Europa-Kommissionen og Det Europæiske Kemikalieagentur virksomhederne opmærksomme på de forpligtelser, de pålægges. Titusindvis af producenter og importører af kemikalier skal forhåndsregistrere deres kemikalier i 2008, hvis de ønsker at fremstille eller importere dem uden afbrydelse. Det er blevet anslået, at der vil blive forelagt over 180 000 forhåndsregistreringsdossierer. Forhåndsregistreringsprocessen vil sætte virksomhederne i stand til at udveksle oplysninger om deres kemikalier og baner vejen for øget viden om kemikalier. Dette er en forudsætning for forbedret sikkerhed i de kommende år.

Næstformand i Kommissionen med ansvar for erhvervs- og virksomhedspolitik, Günter Verheugen, og miljøkommissær, Stavros Dimas, fremsatte følgende fælles udtalelse: "REACH er den mest ambitiøse kemikalielovgivning i verden. Den vil sætte os i stand til at øge vores viden om brugen af kemikalier drastisk og til at bruge dem sikkert, hvorved folkesundheden og miljøet beskyttes. REACH vil give et uvurderligt bidrag til sikker forvaltning af kemikalier i EU. Vi vil snart bevæge os ind i den afgørende fase med forhåndsregistrering, og vi opfordrer indtrængende samtlige producenter og importører af kemikalier til at foretage forhåndsregistrering så hurtigt som muligt. For at være på den sikre side skal man overholde fristen den 1. december 2008."

Den administrerende direktør for Det Europæiske Kemikalieagentur, Geert Dancet, understregede: "Nedtællingen til forhåndsregistrering af kemiske stoffer er begyndt. Det Europæiske Kemikalieagentur har arbejdet hårdt for at kunne tilbyde vejledning og redskaber, som er lette at forstå. Agenturets flersprogede websted og REACH-helpdeskene er klar til at hjælpe virksomhederne, når de skal foretage onlineforhåndsregistrering."

Varslet i dag skyldes en bekymring for, at visse virksomheder stadig ikke er opmærksomme på deres forpligtelser, enten fordi de ikke kender til rækkevidden af de specifikke krav, eller fordi de tror, at REACH ikke har virkninger for dem, hvilket navnlig gælder, hvis de ikke er en del af kemikaliesektoren. Kommissionen opfordrer derfor myndighederne i medlemsstaterne, industrien, tredjelande og andre berørte parter til at bidrage til at udbrede kendskabet til forpligtelserne til alle berørte virksomheder.

Hvem bør foretage forhåndsregistrering?

Alle virksomheder i EU, som fremstiller eller indfører kemiske stoffer i EU, bør foretage forhåndsregistrering, hvis der er tale om stofmængder på et ton eller derover om året.

Hvorfor bør virksomhederne foretage forhåndsregistrering?

Forhåndsregistrering er nødvendig, hvis virksomheder, der fremstiller eller indfører kemikalier, ønsker at være omfattet af de forlængede frister for registrering, som gælder for de fleste kemikalier, der findes på markedet på nuværende tidspunkt. Forhåndsregistrering giver virksomhederne mulighed for at indsende deres komplette registreringsdossierer senest i 2010, 2013 eller 2018, alt afhængigt af stoffet.

Virksomheder, der ikke forhåndsregistrerer et kemisk stof, må afbryde fremstillingen eller indførslen af det pågældende stof efter den 1. december 2008, indtil de har foretaget en komplet registrering hos Det Europæiske Kemikalieagentur.

Hvad er REACH?

REACH er en EU-forordning, der pålægger producenter og importører af kemikalier at vurdere og forvalte de risici, som kemikalier kan udgøre for sundheden og miljøet, systematisk. De første trin i denne proces er forhåndsregistrering og registrering.

Hvad forhåndsregistrering og registrering?

En forhåndsregistrering består af indsendelse af grundoplysninger til agenturet: oplysninger om virksomheden og navnet på det pågældende kemikalie (nærmere oplysninger kan findes i memoet). Forhåndsregistrering er gratis.

Forhåndsregistreringsprocessen vil sætte virksomhederne i stand til at udveksle oplysninger om de kemikalier, de registrerer, og således mindske omkostningerne.

Med REACH pålægges kemikalieproducenter og -importører en registreringspligt. Det kræves, at virksomhederne indsamler oplysninger om de sundhedsmæssige og miljømæssige virkninger af deres kemikalier og om risiciene forbundet med brugen af dem, og at de kan dokumentere, at de kan bruges sikkert. Dossieret indsendes derefter til agenturet.

Registreringspligten forventes at omfatte ca. 30 000 kemikalier mellem den 1. juni 2008 og den 30. maj 2018.

Europa-Kommissionens og Det Europæiske Kemikalieagenturs centrale bevidstgørelsesaktiviteter

Betydningen af løbende bevidstgørelsesaktiviteter vil blive understreget med en workshop, der skal holdes i Bruxelles den 14. april 2008 og tilrettelægges i samarbejde mellem Europa-Kommissionen og Det Europæiske Kemikalieagentur. Deltagerne vil omfatte industrien og andre berørte parter, myndighederne i medlemsstaterne og tredjelande, som alle spiller en vigtig rolle, når kendskabet til REACH skal øges. Der vil blive webstreaming fra workshoppen, og en optagelse vil være til rådighed efter selve arrangementet (jf. linket nedenfor).

På workshoppen forklares de centrale elementer i forhåndsregistrerings- og registreringsprocesserne under REACH, og der fokuseres på praktiske aspekter og eksempler. Den vil blive fulgt af oplysningsaktiviteter vedrørende forhåndsregistrering, som er knyttet til den officielle åbning af Det Europæiske Kemikalieagentur den 3. juni 2008, og en workshop for de berørte parter i Helsingfors i løbet af efteråret.

Yderligere oplysninger: press MEMO/08/240

Webstreaming: http://ec.europa.eu/enterprise/reach/events_en.htm

Webstedet for Det Europæiske Kemikalieagentur: http://echa.europa.eu/


Side Bar