Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/562

Brussel, 11 april 2008

Zwarte lijst van verboden luchtvaartmaatschappijen: de Europese Commissie neemt nieuwe maatregelen

De Europese Commissie heeft de communautaire lijst van luchtvaartmaatschappijen waaraan een exploitatieverbod wordt opgelegd in de Europese Unie vandaag voor de zevende keer bijgewerkt, twee jaar nadat deze "zwarte lijst" voor het eerst werd opgesteld. De Commissie legt een volledig exploitatieverbod op aan een luchtvaartmaatschappij uit Oekraïne (Ukraine Cargo Airways) en aan de Congolese luchtvaartmaatschappij Hewa Bora Airways. De Commissie houdt ook van nabij toezicht op de uitvoering van corrigerende maatregelen door luchtvaartmaatschappijen als Mahan Air uit Iran, TAAG Angola Airlines en alle Indonesische maatschappijen, die voorlopig allemaal op de zwarte lijst blijven. "De conclusie is duidelijk: de landen of luchtvaartmaatschappijen die niet gedecideerd actie ondernemen om hun veiligheidsproblemen op te lossen, worden op de lijst geplaatst. Onze doelstelling is echter niet alleen om veiligheidsproblemen op te sporen, maar ook om ze op te lossen. De Commissie zal met de betrokken landen en hun burgerluchtvaartautoriteiten en luchtvaartmaatschappijen overleg blijven plegen om te garanderen dat op duurzame basis een aanvaardbaar veiligheidsniveau wordt bereikt", aldus Jacques Barrot, vicevoorzitter van de Commissie en commissaris voor vervoer. De nieuwe lijst vervangt de vorige en kan worden geraadpleegd op de website van de Commissie (http://ec.europa.eu/transport/air-ban/)

Ukraine Cargo Airways is de derde Oekraïense luchtvaartmaatschappij die op de lijst wordt gezet, na Volare en Ukrainian Mediterranean Airlines. Door deze maatschappij aan de lijst toe te voegen, geeft de Commissie een krachtig signaal aan de Oekraïense autoriteiten en verzoekt zij hen om de handhaving van de veiligheidsnormen te versterken.

De Congolese maatschappij Hewa Bora mocht tot nu toe met één vliegtuig naar de Unie vliegen in het kader van een speciale regeling. Aangezien deze regeling nu is afgelopen, geldt voor deze maatschappij voortaan een volledig exploitatieverbod in de Unie. Voor alle andere maatschappijen van de Democratische Republiek Congo was dit reeds het geval sinds maart 2006, toen de eerste versie van de communautaire lijst van verboden luchtvaartmaatschappijen werd opgesteld.

De Commissie erkent in haar besluit dat TAAG Angola Airlines en de bevoegde autoriteiten van Angola inspanningen hebben geleverd, maar benadrukt dat deze maatschappij nog steeds belangrijke veiligheidsproblemen moet oplossen alvorens ze van de zwarte lijst kan worden gehaald.

In het geval van Mahan Air zal de Commissie de door deze maatschappij ingediende documenten zorgvuldig bestuderen en een bezoek brengen aan Iran om de resultaten van de corrigerende maatregelen te controleren alvorens te beslissen of de maatschappij uit de lijst kan worden geschrapt.

Garuda Indonesia heeft een uiteenzetting gegeven voor de Commissie en het Comité inzake veiligheid van de luchtvaart, dat is samengesteld uit deskundigen van de lidstaten. De luchtvaartmaatschappij heeft vooruitgang geboekt bij de tenuitvoerlegging van corrigerende maatregelen, zij het onvoldoende. Bovendien hebben de autoriteiten van Indonesië nog steeds niet aangetoond dat ze de corrigerende maatregelen hebben voltooid. In afwachting daarvan, en van de volledige uitvoering van corrigerende maatregelen door Garuda en de andere Indonesische luchtvaartmaatschappijen, kan voorlopig nog geen enkele Indonesische maatschappij van de communautaire lijst worden geschrapt.

Cubana de Aviacion uit Cuba en Islands Development Company uit de Seychellen zijn, samen met hun luchtvaartautoriteiten, snel en efficiënt opgetreden om hun veiligheidsproblemen op te lossen. Ze zijn daarom niet in de lijst opgenomen, maar blijven onder toezicht staan.

Volgens de nieuwe lijst geldt een verbod voor alle maatschappijen uit Equatoriaal Guinea, Indonesië, Kirgizië, Liberia, Sierra Leone, Swaziland en de Democratische Republiek Congo (DRC). Daarnaast is ook aan negen individuele luchtvaartmaatschappijen een volledig exploitatieverbod in de Europese Unie opgelegd.


Side Bar