Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/537

Bruselj, 7. aprila 2008

Komisija utira pot uporabi mobilnih telefonov med poleti po Evropi

Evropska komisija je danes uvedla pravila za usklajevanje pogojev za uvedbo vseevropskih mobilnih komunikacijskih storitev na letalih. Te storitve bodo omogočile poslovnežem in potrošnikom, da varno uporabljajo svoje mobilne telefone za pogovore in pošiljanje/sprejemanje sporočil med poleti po vsej Evropi. To pomeni, da lahko 90 % evropskih letalskih potnikov, ki imajo že danes na letalih pri sebi mobilne telefone, ostane telefonsko dosegljivih med poleti.

„Vseevropske telekomunikacijske storitve, kot so mobilna telefonija med poleti, potrebujejo enotno zakonsko ureditev, zato je Komisija danes ukrepala. Za uvedbo te nove storitve je bila potrebna ena sama regulativna odločitev za celotni evropski zračni prostor,“ je dejala Viviane Reding, komisarka EU za informacijsko družbo in medije. „Zdaj pričakujemo, da bodo operatorji pregledno in inovativno določali cene. Mobilne telefonske storitve med poleti so lahko zelo zanimiva nova storitev, zlasti za tiste poslovne potnike, ki morajo biti vedno in povsod na voljo za komuniciranje. Vendar, če bodo potrošniki prejemali pretresljive telefonske račune, se ta storitev ne bo mogla uveljaviti. Pozivam letalske družbe in operatorje, da v letalih tudi ustvarijo primerne pogoje, ki zagotavljajo, da tisti, ki želijo uporabljati komunikacijske storitve med poletom, ne motijo drugih potnikov.“

Ukrepi, ki jih je Komisija napovedala danes, bodo uskladili tehnične in licenčne zahteve za uporabo mobilnih telefonov v letalih. Telefoni potnikov bodo povezani z mobilnim omrežjem letala, to pa bo prek satelita povezano z zemljo. Ta sistem bo hkrati preprečeval, da bi se telefoni povezali neposredno s prizemnimi mobilnimi omrežji. To bo omogočalo, da bodo oddajne moči ostale dovolj majhne, da se bodo mobilni telefoni lahko uporabljali brez ogrožanja varnosti naprav letala ali normalnega delovanja prizemnih mobilnih omrežij.

Usklajevanje tehničnih zahtev za varno uvajanje mobilnih komunikacijskih storitev med poletom bo omogočila, da se nacionalne licence, ki jih države članice izdajo posameznim letalskim družbam, ki so v njih registrirane, priznajo po vsej EU. Na primer, letalo, ki je registrirano v Franciji ali Španiji, bo lahko omogočilo mobilne komunikacijske storitve med poletom potnikom, ko bo letelo prek Nemčije ali Madžarske, brez vseh dodatnih postopkov za izdajo licenc.

S predlogi pravil za eno od prvih resnično vseevropskih telekomunikacijskih storitev se Evropska komisija odziva na zahteve letalskih potnikov po možnosti uporabe svojih mobilnih telefonov med poleti, pa tudi industrije, ki se želi odzvati na te zahteve. Po testiranju mobilnih komunikacijskih storitev med poleti v nekaterih državah (predvsem v Franciji in Avstraliji) več telekomunikacijskih operatorjev in letalskih družb načrtuje uvedbo teh storitev v letu 2008, s čimer bodo prinesle povezljivost v eno od redkih situacij vsakdanjega življenja, v katerih je bilo komuniciranje do zdaj zelo omejeno.

OFCOM, regulativni organ na področju telekomunikacij v Združenem kraljestvu, je 26. marca napovedal, da bo dovolil letalskim družbam ponujati mobilne komunikacije v letalih v skladu s skupnim evropskim pristopom ( http://www.ofcom.org.uk/consult/condocs/mca/statement )

Ozadje

Mobilne komunikacijske storitve v letalih so vseevropske komunikacijske storitve. Komisija je do zdaj sprejela dva ukrepa:

  • Priporočilo Komisije za usklajen pristop k izdajanju licenc, ki bo spodbujal vzajemno priznavanje nacionalnih dovoljenj za storitve mobilnih komunikacij na letalih.
  • Odločba Komisije o določitvi usklajenih tehničnih parametrov za opremo v letalih za uporabo mobilnih telefonov med poletom po vsej EU, ki bo omogočil državam članicam medsebojno priznavanje licenc za mobilne komunikacije v letalih brez tveganja za mobilna omrežja na tleh.

Razen navedenih ukrepov se na vprašanja letalske varnosti nanašajo tudi postopki za izdajo spričeval o plovnosti za opremo, ki omogoča uporabo mobilnih telefonov med poletom, ki jih določajo Evropska agencija za varnost v letalstvu za celotno EU in organi za civilno letalstvo, da zagotovijo varno uporabo tehnologije v letalski kabini. Varnostne vidike, povezane z uporabo mobilnih telefonov med poletom, obravnavajo tudi pristojni nacionalni organi za pravosodje in notranje zadeve.

Gospodarski vidiki, na primer določanje cen za uporabo mobilnih telefonov med poletom, še niso zajeti z ukrepi, ki jih je danes sprejela Evropska komisija, saj so to storitve, ki še nastajajo. Uredba EU o mobilnem gostovanju (gl. IP/07/870), ki bo spremenjena še pred koncem leta, se nanaša le na mobilno gostovanje v prizemnih omrežjih. Cena mobilnih komunikacij v letalih bo zato predvsem v pristojnosti ponudnika storitev. Vendar bo Evropska Komisija skrbno spremljala ravni in preglednost cen, ki se bodo zaračunavale potrošnikom.

Avgusta 2007 je Komisija že predlagala usklajena pravila za podporo neke druge vseevropske aplikacije, tj. mobilnih satelitskih storitev (IP/07/1243). To kaže, da zaradi tehnološkega in gospodarskega razvoja v Evropi povpraševanje po vseevropskih storitvah narašča. Vendar pa Telekomunikacijska pravila EU, nazadnje spremenjena leta 2002, niso sledila temu razvoju. Zato imajo predlogi Komisije z dne 13. novembra 2007 za reformo Telekomunikacijskih pravil EU (IP/07/1677) namen podpreti razvoj resnično povezanega enotnega trga za telekomunikacije. O teh predlogih sedaj razpravljata Evropski parlament in Svet. Reforma bi morala omogočiti tesnejše sodelovanje med državami članicami EU in med nacionalnimi regulatorji pri pripravi regulativnih pogojev za uvedbo nadnacionalnih ali vseevropskih storitev v Evropski uniji.

Dodatne informacije:

Besedilo današnjih odločb Komisije:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/radio_spectrum/ref_documents/index_en.htm
MEMO/08/220


Side Bar