Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/537

V Bruseli 7. apríla 2008

Komisia pripravuje pôdu na používanie mobilných telefónov počas letu na európskych trasách

Európska komisia dnes zaviedla pravidlá na zosúladenie podmienok týkajúcich sa spustenia služieb mobilnej komunikácie v lietadle počas letu v rámci Európy. Tieto služby umožnia podnikateľom a ostatným cestujúcim počas letu bezpečne prijímať a uskutočňovať telefónne hovory a posielať správy z vlastných mobilných telefónov v celej Európe. Znamená to, že 90 % európskych cestujúcich v leteckej doprave, ktorí si už teraz berú na palubu mobilné telefóny, môže zostať v spojení aj počas letov.

„Celoeurópske telekomunikačné služby, medzi ktoré patrí používanie mobilných telefónov počas letu, si vyžadujú jednotnú právnu úpravu na prevádzkovanie v rámci celej Európy a z toho dôvodu dnes Komisia konala. Na realizáciu tejto novej služby sa vyžadovalo jedno regulačné rozhodnutie týkajúce sa celého európskeho vzdušného priestoru,“ povedala Viviane Redingová, európska komisárka pre informačnú spoločnosť a médiá. „Teraz od operátorov očakávame transparentné a inovatívne cenové ponuky. Mobilné telefónne služby počas letu môžu byť veľmi zaujímavou novou službou zvlášť pre tých obchodných cestujúcich, ktorí musia byť v kontakte, kdekoľvek sa nachádzajú a kamkoľvek cestujú. Ak však zákazníci dostanú šokujúce telefónne účty, služby sa nespustia. Vyzývam takisto letecké spoločnosti a operátorov, aby na palube lietadla vytvorili vhodné podmienky na to, aby cestujúci, ktorí chcú počas letu využívať komunikačné služby, nerušili ostatných cestujúcich.“

Opatrenia, ktoré dnes Komisia oznámila, by mali viesť k zosúladeniu technických a licenčných požiadaviek na používanie mobilných telefónov na palubách lietadiel. Telefóny cestujúcich budú napojené na palubnú sieť mobilných telefónov spojenú so zemou prostredníctvom satelitu. Systémom sa zároveň znemožní priame spojenie telefónov s pozemnými mobilnými sieťami. Tým sa zabezpečí nízky prenosový výkon, čím sa znemožní vplyv mobilných telefónov na bezpečnosť zariadení lietadla a na normálne fungovanie pozemných mobilných sietí.

Zosúladením technických požiadaviek bezpečného rozmiestnenia služieb mobilnej komunikácie počas letu sa umožní v rámci celej EÚ uznanie vnútroštátnych licencií udelených jednotlivým leteckým spoločnostiam členským štátom, v ktorom sú registrované. Napríklad, letecká spoločnosť registrovaná vo Francúzsku alebo Španielsku bude môcť cestujúcim ponúkať služby mobilnej komunikácie v lietadlách pri lete nad Nemeckom alebo Maďarskom bez ďalších licenčných postupov.

Európska komisia navrhla pravidlá jednej z prvých skutočne celoeurópskych telekomunikačných služieb ako reakciu na požiadavku cestujúcich v leteckej doprave, aby mohli používať mobilné telefóny počas letu, ako aj na záujem odvetvia uspokojiť túto požiadavku. Po ukončení testovania služieb mobilnej komunikácie počas letov v niektorých krajinách (najmä vo Francúzsku a Austrálii) plánuje niekoľko telekomunikačných operátorov a leteckých spoločností zaviesť túto službu v roku 2008, čím sa umožní spojenie v jednej z mála situácií každodenného života, kde bola komunikácia dosiaľ veľmi obmedzená.

Britský telekomunikačný regulačný orgán OFCOM 26. marca oznámil, že leteckým spoločnostiam umožní ponúkať služby mobilnej komunikácie na palube lietadiel v súlade so spoločným európskym prístupom (http://www.ofcom.org.uk/consult/condocs/mca/statement/).

Kontext

Služby mobilnej komunikácie v lietadle sú celoeurópskymi telekomunikačnými službami. Komisia dnes prijala dve opatrenia:

  • odporúčanie Komisie o harmonizovanom prístupe pri udeľovaní licencií, ktorým sa podporí vzájomné uznávanie vnútroštátnych povolení na služby mobilnej komunikácie na palube lietadiel,
  • rozhodnutie Komisie, v ktorom sa stanovujú harmonizované technické parametre zariadení na palube lietadiel na použitie mobilných telefónov počas letu v rámci EÚ, ktoré členským štátom umožnia vzájomné uznávanie licencií ostatných štátov na mobilnú komunikáciu na palube lietadiel bez ohrozenia pozemných mobilných sietí.

Okrem uvedených opatrení sa riešia otázky leteckej bezpečnosti, a to certifikačnými postupmi letovej spôsobilosti zariadenia určeného na použitie mobilných telefónov počas letu, ktoré poskytla Európska agentúra pre bezpečnosť letectva pre celú EÚ a orgány civilného letectva, aby sa zabezpečilo bezpečné používanie technológie na palube lietadla. Bezpečnostné otázky spojené s používaním mobilných telefónov počas letu sa tiež riešia prostredníctvom príslušných vnútroštátnych orgánov v oblasti spravodlivosti a vnútorných záležitostí.

Komerčné otázky, ako je tvorba cien za používanie mobilných telefónov počas letu, sa v opatreniach, ktoré dnes prijala Európska komisia, zatiaľ neriešia z toho dôvodu, že ide o vznikajúce služby. Nariadenie EÚ o roamingu (pozri IP/07/870), ktoré sa bude revidovať pred koncom roku, sa zaoberá výlučne pozemnými sieťami. Náklady na mobilné komunikácie na palube lietadla budú predovšetkým v právomoci poskytovateľov služieb. Európska komisia však bude úrovne a transparentnosť cien účtovaných zákazníkom pozorne sledovať.

Už v auguste 2007 Komisia navrhla harmonizované pravidlá na podporu ďalšej celoeurópskej iniciatívy, ktorou sú mobilné satelitné služby (IP/07/1243). To dokazuje, že z hľadiska technologického a hospodárskeho vývoja v Európe sa dopyt po celoeurópskych službách zvyšuje. Predpisy EÚ v oblasti telekomunikácií, naposledy preskúmané v roku 2002, však krok s týmto vývojom nedržia. Návrhy Komisie z 13. novembra 2007 reformovať predpisy EÚ v oblasti telekomunikácií (IP/07/1677) sú preto zamerané na podporu rozvoja skutočne integrovaného jednotného trhu v oblasti telekomunikácií. V súčasnosti sa o nich diskutuje v Európskom parlamente a Rade. Reforma by mala umožniť užšiu koordináciu medzi členskými štátmi EÚ a vnútroštátnymi regulačnými orgánmi pri príprave právnej úpravy podmienok na začatie poskytovania nadnárodných alebo celoeurópskych služieb v Európskej únii.

Viac informácií nájdete na:

Znenie dnešných rozhodnutí Komisie:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/radio_spectrum/ref_documents/index_en.htm
MEMO/08/220


Side Bar