Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/537

Bruksela, dnia 7 kwietnia 2008 r.

Komisja otwiera drogę do korzystania z telefonów komórkowych podczas lotów na trasach europejskich

W dniu dzisiejszym Komisja Europejska uchwaliła przepisy w zakresie harmonizacji warunków uruchomienia ogólnoeuropejskiej usługi telefonii komórkowej na pokładzie samolotów. Usługa ta umożliwi biznesmenom i konsumentom odbieranie i wykonywanie rozmów telefonicznych oraz wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych podczas lotu na wszystkich trasach europejskich. Dla 90% Europejczyków, którzy już teraz wnoszą na pokład samolotu telefon komórkowy oznacza to możliwość pozostania w kontakcie podczas lotu.

„Uruchomienie ogólnoeuropejskiej usługi telekomunikacyjnej, takiej jak telefonia komórkowa na pokładzie samolotu, wymaga stworzenia „punktu kompleksowej kontroli” i stąd dzisiejsza decyzja Komisji. Do wprowadzenia tej nowej usługi potrzebna była jedna decyzja regulacyjna dla całej europejskiej przestrzeni powietrznej”, stwierdziła Viviane Reding, unijna komisarz ds. telekomunikacji. „Teraz liczymy na przedstawienie przejrzystych i ciekawych ofert cenowych ze strony operatorów. Korzystanie z telefonii komórkowej podczas lotu może stanowić bardzo ciekawą nową usługę zwłaszcza dla tych biznesmenów, którzy muszą pozostawać w kontakcie gdziekolwiek są i dokądkolwiek się udają. Jeśli jednak konsumenci otrzymają szokująco wysokie rachunki telefoniczne, usługa nie przyjmie się na rynku. Apeluję również do linii lotniczych i operatorów o stworzenie osobom korzystającym z telefonów komórkowych na pokładzie samolotu odpowiednich warunków, tak by nie przeszkadzały one innym pasażerom.”

Działania podjęte dziś przez Komisję wprowadzają zharmonizowane wymogi techniczne oraz warunki dotyczące udzielania zezwoleń na korzystanie z telefonów komórkowych na pokładzie samolotów. Telefony pasażerów samolotu zostaną przyłączone do pokładowej sieci komórkowej, która z kolei łączyć się będzie z ziemią poprzez łącze satelitarne. Taki system uniemożliwi bezpośrednie łączenie się telefonów z naziemnymi sieciami komórkowymi. Z kolei niska moc transmisji umożliwi korzystanie z telefonów komórkowych, ale nie będzie stanowić zagrożenia dla instrumentów pokładowych samolotu, ani dla prawidłowego działania naziemnych sieci komórkowych.

Dzięki harmonizacji wymogów technicznych w zakresie bezpiecznego stosowania usług telefonii komórkowej na pokładzie samolotu, na terenie całej Unii Europejskiej uznawane będą krajowe zezwolenia wydane przez państwa członkowskie poszczególnym liniom lotniczym zarejestrowanym na ich terenie. Przykładowo, samolot zarejestrowany we Francji lub Hiszpanii będzie mógł świadczyć pasażerom znajdującym się na jego pokładzie usługi telefonii komórkowej podczas lotu nad Niemcami lub Węgrami bez dodatkowych procedur koncesyjnych.

Komisja Europejska uchwaliła przepisy dotyczące tej pierwszej prawdziwie ogólnoeuropejskiej usługi telekomunikacyjnej w odpowiedzi na zapotrzebowanie ze strony pasażerów chcących korzystać z telefonów komórkowych podczas lotu, jak i przedsiębiorstw zainteresowanych świadczeniem takiej usługi. Po przeprowadzeniu testów w niektórych krajach (takich jak Francja i Australia), wiele linii lotniczych i operatorów telekomunikacyjnych planuje uruchomienie tej usługi jeszcze w 2008 r., wprowadzając tym samym możliwość komunikowania się w tej jednej z niewielu dziedzin życia, w której była ona do tej pory bardzo ograniczona.

W dniu 26 marca Ofcom, brytyjski urząd regulacji telekomunikacji, ogłosił zamiar zezwolenia liniom lotniczym na świadczenie usług telefonii komórkowej na pokładzie samolotów zgodnie ze wspólnym podejściem europejskim (http://www.ofcom.org.uk/consult/condocs/mca/statement/).

Kontekst

Usługa telefonii komórkowej na pokładzie samolotu ma charakter ogólnoeuropejski. W dniu dzisiejszym Komisja przyjęła następujące dwa działania:

  • Zalecenie Komisji w sprawie zharmonizowanego podejścia w zakresie udzielania koncesji, które ma na celu wzajemne uznawanie krajowych licencji na świadczenie usług telefonii komórkowej na pokładzie samolotu.
  • Decyzja Komisji ustanawiająca zharmonizowane parametry techniczne urządzeń pokładowych stosowanych w telefonii komórkowej na pokładzie samolotów w Unii Europejskiej, które umożliwią państwom członkowskim wzajemne uznawanie zezwoleń na świadczenie usług telefonii komórkowej na pokładzie samolotów bez zagrożenia dla naziemnych sieci komórkowych.

Poza wspomnianymi środkami, kwestie bezpieczeństwa lotniczego zostały uwzględnione w procedurach certyfikacji urządzeń stosowanych w telefonii komórkowej podczas lotu, opracowanych dla całej Unii Europejskiej przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Transportu Lotniczego oraz organy lotnictwa cywilnego, w celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z tej technologii w kabinie pasażerskiej samolotu. Względami bezpieczeństwa związanymi z korzystaniem z tej usługi zajmują się również właściwe krajowe organy wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.

W działaniach podjętych dziś przez Komisję Europejską nie zostały natomiast poruszone zagadnienia handlowe, takie jak ceny usług telefonicznych świadczonych na pokładzie samolotu, ze względu na fakt, że usługi te są jeszcze w fazie powstawania. Unijne rozporządzenie w sprawie roamingu (IP/07/870), które zostanie poddane rewizji przed końcem tego roku, odnosi się jedynie do sieci naziemnych. Ustalenie kosztów wspomnianych usług leży przede wszystkim w gestii ich dostawców. Niemniej jednak Komisja Europejska będzie uważnie śledzić poziom i przejrzystość cen oferowanych konsumentom.

Jeszcze w sierpniu 2007 r. Komisja zaproponowała wprowadzenie zharmonizowanych przepisów celem wsparcia kolejnej ogólnoeuropejskiej inicjatywy: satelitarnych usług komunikacji ruchomej (IP/07/1243). Świadczy to o rosnącym zapotrzebowaniu na świadczenie usług o charakterze ogólnoeuropejskim, wynikającym z rozwoju technologicznego i ekonomicznego Europy. Niestety, unijne przepisy w dziedzinie telekomunikacji, ostatnio zmienione w 2002 r., nie nadążają za tym postępem. Dlatego właśnie w dniu 13 listopada 2007 r. Komisja przedłożyła wnioski w sprawie reformy unijnych przepisów telekomunikacyjnych (IP/07/1677), których celem jest wparcie rozwoju prawdziwie zintegrowanego jednolitego rynku telekomunikacyjnego. Wnioski są obecnie analizowane przez Parlament Europejski i Radę. Reforma umożliwi lepszą współpracę państw członkowskich i krajowych urzędów regulacji telekomunikacji w zakresie opracowywania regulacji prawnych dotyczących uruchomienia ponadnarodowych i ogólnoeuropejskich usług w Unii Europejskiej.

Więcej informacji na stronie:

Pełny tekst decyzji podjętych dziś przez Komisję można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/tomorrow/roadmap/index_en.htm.
MEMO/08/220


Side Bar