Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/537

Briselē, 2008. gada 7. aprīlī

Komisija veic priekšdarbus, lai visā Eiropā varētu atļaut izmantot mobilo tālruni lidojumu laikā

Eiropas Komisija šodien ieviesa noteikumus, kā saskaņot nosacījumus Viseiropas mobilo sakaru pakalpojumu nodrošināšanai lidojumu laikā. Tagad darījumu ļaudis un patērētāji lidojumos pa visu Eiropu varēs izmantot mobilos tālruņus: saņemt zvanus, zvanīt paši, kā arī saņemt un rakstīt īsziņas. Tas nozīmē, ka ar tiem 90 % Eiropas aviopasažieru, kuriem, iekāpjot lidmašīnā, ir mobilais tālrunis, varēs sazināties arī lidojuma laikā.

„Lai sniegtu tādus Viseiropas telekomunikāciju pakalpojumus kā mobilie telefonsakari lidojumā, ir vajadzīga vienota regulatīvā struktūra, kas tos nodrošinātu visā Eiropā. Tāpēc šodien Komisija ir attiecīgi rīkojusies. Šāda jauna pakalpojuma ieviešanai bija jāpieņem viens regulatīvs lēmums attiecībā uz visu Eiropas gaisa telpu,” teica ES komisāre telekomunikāciju jautājumos Vivjena Redinga. „Mēs tagad ceram, ka operatori, nosakot savu piedāvāto pakalpojumu cenas, rīkosies pārskatāmi un novatoriski. Iespēja izmantot mobilo sakaru pakalpojumus ir ļoti saistošs jauns pakalpojums jo īpaši darījumu klases ceļotājiem, kuriem nepieciešamas saziņas iespējas, lai kur tie būtu un lai kur tie dotos. Tomēr, ja telefona rēķins, kuru patērētājs pēc tam saņems, būs šokējoši liels, šis pakalpojums neattīstīsies. Es arī aicinu aviokompānijas un operatorus nodrošināt lidmašīnā tādus apstākļus, lai tie pasažieri, kas vēlēsies izmantot sakaru pakalpojumus lidojuma laikā, netraucētu pārejos pasažierus.”

Komisijas šodien paziņotie pasākumi saskaņos tehniskās un licencēšanas prasības, lai mobilos tālruņus varētu izmantot lidmašīnās lidojumu laikā. Pasažieru tālruņi būs savienoti ar lidmašīnas mobilo sakaru tīklu, kas savukārt caur satelītu būs saistīts ar zemi. Vienlaikus šī sistēma novērsīs tālruņu nepastarpinātu pieslēgšanos mobilo sakaru tīkliem uz zemes. Tādējādi regulēs mobilo tālruņu raidītāju jaudu, lai to izmantošana neietekmētu gaisa kuģa aprīkojuma drošību vai zemes mobilo sakaru tīklu normālu darbību.

Tehniskās prasības drošai mobilo sakaru pakalpojumu izmantošanai lidojumā ir jāsaskaņo, lai visas ES teritorijā varētu atzīt valsts licences, kuras atsevišķām aviokompānijām piešķīrusi tā dalībvalsts, kurā attiecīgā aviokompānija reģistrēta. Piemēram, Francijā vai Spānijā reģistrēts gaisa kuģis varēs nodrošināt mobilo sakaru pakalpojumus gaisa kuģī saviem pasažieriem, arī lidojot virs Vācijas vai Ungārijas, un šajā nolūkā papildu licencēšanas procedūra nebūs jāveic.

Eiropas Komisijas ierosinātie noteikumi par vienu no pirmajiem patiešām visas Eiropas mēroga telekomunikāciju pakalpojumiem, ir atbilde gan uz pieprasījumu aviopasažieru vidū pēc iespējas izmantot mobilos telefonus lidojuma laikā, gan uz gaisa pārvadātāju vēlmi šo pieprasījumu apmierināt. Pēc lidojuma mobilo sakaru pakalpojumu testiem dažās valstīs (jo īpaši Francijā un Austrālijā) virkne telekomunikāciju operatoru un aviokompāniju plāno ieviest šo pakalpojumu jau 2008. gadā, tādējādi nodrošinot saziņas iespējas vienā no nedaudzajām ikdienas situācijām, kurās saziņa līdz šim bija ļoti ierobežota.

26. martā AK telekomunikāciju regulators OFCOM paziņoja, ka aviokompānijām būs atļauts piedāvāt mobilo sakaru pakalpojumu gaisa kuģī lidojuma laikā atbilstoši kopējai Eiropas pieejai (http://www.ofcom.org.uk/consult/condocs/mca/statement/).

Priekšvēsture

Mobilo sakaru pakalpojumi gaisa kuģos ir Eiropas mēroga telekomunikāciju pakalpojumi. Šodien Komisijas pieņēma divus pasākumus:

  • Komisijas ieteikumu saskaņotai pieejai attiecībā uz licencēšanu, kas sekmēs, lai tiktu savstarpēji atzītas valsts atļaujas mobilo sakaru pakalpojumu izmantošanai gaisa kuģos;
  • Komisijas lēmumu, kurā izklāstīti saskaņoti gaisa kuģa iekārtu tehniskie parametri, kas visā ES dotu iespēju izmantot mobilos telefonus lidojumu laikā. Pamatojoties uz šiem parametriem, dalībvalstis varēs savstarpēji atzīt licences, kas izsniegtas mobilo sakaru nodrošināšanai gaisa kuģī lidojuma laikā, neradot traucējumus mobilo sakaru tīkliem uz zemes.

Līdztekus šiem pasākumiem lidojumderīguma sertifikācijas procedūrās attiecībā uz mobilo sakaru nodrošināšanas iekārtām gaisa kuģos, kuras nosaka valstu civilās aviācijas iestādes un — Eiropas mērogā — Eiropas Aviācijas drošības aģentūra, ir skatīti arī lidojumu drošības aspekti, lai garantētu drošu tehnoloģiju izmantojumu gaisa kuģa kabīnē. Ar lidojumu drošību saistītos apsvērumus, kas izriet no mobilo telefonu izmantošanas lidojumu laikā, izskata arī valstu kompetentās tieslietu un iekšlietu iestādes.

Savukārt komerciālos apsvērumus, tādus kā maksa par mobilo telefonu izmantošanu lidojuma laikā, Eiropas Komisija šodien pieņemtajos pasākumos vēl nav iztirzājusi tāpēc, ka šo pakalpojumu izstrāde vēl nav pabeigta. ES viesabonēšanas regulā (sk. IP/07/870), kuras pārskatīšana paredzēta šā gada beigās, ir runa tikai par viesabonēšanu raidīšanas tīklos uz zemes. Cena par mobilo sakaru izmantošanu gaisa kuģī lidojuma laikā tādējādi būs pirmkārt pakalpojuma sniedzēja ziņā. Tomēr Eiropas Komisija rūpīgi pārraudzīs to, kādā mērā un cik pārskatāmi tiks noteiktas šīs cenas.

2007. gada augustā Komisija jau ierosināja saskaņotus noteikumus, lai atbalstītu citu Eiropas mēroga lietojumu, proti, mobilo satelītsakaru pakalpojumus (IP/07/1243). Tas liecina, ka tehnoloģiju attīstības un ekonomiskās izaugsmes perspektīvā Eiropā pieprasījums pēc Eiropas mēroga pakalpojumiem pieaug. Tomēr ES noteikumi telekomunikāciju jomā, kurus pēdējoreiz pārskatīja 2002. gadā, nav pielāgoti šīm norisēm. Tāpēc ar Komisijas 2007. gada 13. novembrī iesniegtajiem priekšlikumiem, kuru nolūks ir ES telekomunikāciju noteikumu reforma (IP/07/1677), ir paredzēts sekmēt patiesi integrēta vienotā telekomunikāciju tirgus izveidi. Par šiem priekšlikumiem pašlaik spriež Eiropas Parlaments un Padome. Šai reformai būtu jāsekmē gan ES dalībvalstu, gan valsts regulatoru ciešāka sadarbība, izstrādājot regulatīvos nosacījumus, lai Eiropas Savienībā izvērstu pārnacionālus un visas Eiropas mēroga pakalpojumus.

Papildu informācija:

Šodien pieņemtā Komisijas lēmuma teksts atrodams

http://ec.europa.eu/information_society/policy/radio_spectrum/ref_documents/index_en.htm
MEMO/08/220


Side Bar