Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/537

Bryssel 7. huhtikuuta 2008

Komissio pyrkii mahdollistamaan matkapuhelimen käytön lennoilla Euroopassa

Euroopan komissio julkisti tänään säännöt, joilla pyritään yhdenmukaistamaan edellytykset yleiseurooppalaisten lennonaikaisten matkaviestintäpalvelujen kehittymiselle. Näiden palvelujen avulla liikematkustajat ja lomalaiset voivat turvallisesti käyttää omaa matkapuhelintaan Euroopan sisäisillä lennoilla. Tämän ansiosta ne 90 prosenttia Euroopan lentomatkustajista, joilla on matkapuhelin mukanaan, voivat olla tavoitettavissa myös lennon aikana.

”Yleiseurooppalaisia telepalveluja, kuten juuri lennonaikaisia matkaviestintäpalveluja, koskeva sääntely on hoidettava keskitetysti, jotta palvelut tosiaan saataisiin toimimaan koko Euroopassa. Tässä syy komission tämänpäiväisille toimille. Tällaista uutta palvelua ei synny ilman yhteistä, Euroopan koko ilmatilaa koskevaa päätöstä”, sanoo EU:n televiestintäkomissaari Viviane Reding. ”Nyt odotamme operaattoreilta innovatiivista ja läpinäkyvää palvelujen hinnoittelua. Lennonaikaisista matkaviestintäpalveluista voi tulla hyvin kiinnostava uusi palvelu varsinkin liikematkustajille, joiden on oltava tavoitettavissa aina ja kaikkialla. Toisaalta, jos palvelusta veloitetaan tolkuton hinta, se ei tule menestymään. Lentoyhtiöiden ja operaattoreiden olisi myös huolehdittava, että viestintäpalvelujen käyttö lennon aikana ei häiritse muita matkustajia."

Komission tänään julkistamilla toimenpiteillä yhdenmukaistetaan teknisiä vaatimuksia ja lupaehtoja, joita sovelletaan matkapuhelinten käyttöön lentokoneissa. Matkustajien puhelimet liitetään koneen sisäverkkoon, josta puolestaan on satelliitin kautta yhteys maaverkkoihin. Järjestelmä estää puhelinten yritykset kytkeytyä suoraan maanpäällisiin matkaviestintäverkkoihin. Tämän ansiosta lähetystehot pysyvät riittävän alhaisina, jotta matkapuhelimia voidaan käyttää haittaamatta lentokoneen laitteiston turvallisuutta tai maanpäällisten matkaviestintäverkkojen normaalia toimintaa.

Kun lennonaikaisten matkaviestintäpalvelujen turvallisen käytön tekniset edellytykset saadaan yhdenmukaistettua, yksittäisen jäsenvaltion tietylle lentoyhtiölle myöntämät tällaisten palvelujen toimiluvat voidaan tunnustaa koko EU:n laajuisesti. Esimerkiksi Ranskaan tai Espanjaan rekisteröity lentoyhtiö voi tarjota matkustajilleen lennonaikaisia matkaviestintäpalveluja ilman eri lupaa myös lentäessään esimerkiksi Saksan tai Unkarin yli.

Ehdottaessaan näitä sääntöjä ensimmäisille todella yleiseurooppalaisille telepalveluille Euroopan komissio vastaa lentomatkustajien tarpeeseen käyttää matkapuhelintaan lennon aikana sekä tarjoaa ratkaisun alan yrityksille, jotka haluaisivat vastata tähän kysyntään. Lennonaikaisia matkaviestintäpalveluja on jo kokeiltu muutamissa maissa (varsinkin Ranskassa ja Australiassa). Useat teleoperaattorit ja lentoyhtiöt kaavailevat käynnistävänsä tällaiset palvelut vuoden 2008 kuluessa, jolloin mahdollisuudet viestintään laajenevat jälleen yhdelle niistä harvoista elämän osa-alueista, joilla ne toistaiseksi ovat olleet hyvin rajallisia.

Yhdistyneen kuningaskunnan sähköisen viestinnän sääntelyviranomainen OFCOM ilmoitti 26. maaliskuuta antavansa yhteiseurooppalaisen lähestymistavan mukaisesti lentoyhtiöille luvan tarjota lennonaikaisia matkaviestintäpalveluja (http://www.ofcom.org.uk/consult/condocs/mca/statement/).

Taustaa

Lennonaikaiset matkaviestintäpalvelut ovat tyypillisesti yleiseurooppalaisia telepalveluja. Komissio julkisti tänään kaksi säädöstä:

komission suosituksen yhdenmukaisista lupaehdoista, jolla edistetään lennonaikaisia matkaviestintäpalveluja koskevien kansallisten valtuutusten vastavuoroista tunnustamista sekä

komission päätöksen, jossa määritellään lennonaikaisissa viestintäjärjestelmissä käytettäville laitteille koko EU:ssa yhdenmukaiset tekniset vaatimukset, joiden pohjalta jäsenvaltiot voivat tunnustaa toistensa myöntämät lennonaikaisia matkaviestintäpalveluja koskevat toimiluvat ilman, että tästä aiheutuu riskejä maanpäällisille matkaviestintäverkoille.

Näiden lisäksi lentoturvallisuus ja tarvittavan tekniikan turvallinen käyttö matkustamotilassa varmistetaan tarvittavien laitteiden lentokelpoisuushyväksynnöillä, joista vastaavat koko EU:n tasolla Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA ja kansallisesti jäsenvaltioiden siviili-ilmailuviranomaiset. Matkapuhelinten lennonaikaiseen käyttöön liittyviä yleistä turvallisuutta koskevia näkökohtia taas selvitellään kansallisten oikeusviranomaisten ja sisäasianministeriöiden toimesta.

Komissio ei vielä tämänpäiväisissä toimissaan puutu kaupallisiin näkökohtiin, kuten hinnoitteluun, koska palvelujen kehitys on vielä alkuvaiheissaan. EU:n verkkovierailuasetus (IP/07/870), jota tarkistetaan vielä tämän vuoden aikana, koskee pelkästään maanpäällisiä verkkoja. Lennonaikaisen matkaviestinnän hinta on siis ensisijaisesti palveluntarjoajan päätettävissä. Komissio tulee kuitenkin tarkkaan seuraamaan kuluttajahintatasoa ja hinnoittelun läpinäkyvyyttä.

Jo elokuussa 2007 komissio ehdotti yhdenmukaisia sääntöjä toiselle yleiseurooppalaiselle sovellukselle eli satelliittivälitteisille matkaviestintäpalveluille (IP/07/1243). Tämä osoittaa, että Euroopassa tapahtuneen teknologian ja talouden kehityksen myötä yleiseurooppalaisten palvelujen kysyntä on kasvussa. Viimeksi vuonna 2002 tarkistetut EU:n sähköisen viestinnän säännöt eivät kuitenkaan ole pysyneet tämän kehityksen vauhdissa. Tästä syystä komission 13. marraskuuta 2007 antamilla ehdotuksilla EU:n telealan sääntöjen uudistamisesta (IP/07/1677) pyritäänkin tukemaan todellisten ja yhtenäisten telealan sisämarkkinoiden kehittymistä. Ehdotuksia käsitellään parhaillaan Euroopan parlamentissa ja neuvostossa. Uudistuksen on määrä tiivistää koordinointia EU:n jäsenvaltioiden ja kansallisten sääntelyviranomaisten välillä, kun ne laativat sääntelyllisiä ehtoja ylikansallisille tai yleiseurooppalaisille palveluille Euroopan unionissa.

Lisätietoja:

Komission tänään antamat säädökset:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/radio_spectrum/ref_documents/index_en.htm

MEMO/08/220


Side Bar