Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/537

Βρυξέλλες, 7 Απριλίου 2008

Η Επιτροπή πρoλειαίνει το έδαφος για τηχρήση κινητών τηλεφώνων εν πτήσει, σε ολόκληρη την Ευρώπη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέσπισε σήμερα κανόνες που αφορούν την εναρμόνιση των όρων για την επιτυχή εισαγωγή, σε πανευρωπαϊκή κλίμακα, υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών εν πτήσει. Χάρη στις υπηρεσίες αυτές, επιχειρηματίες και καταναλωτές θα μπορούν με ασφάλεια να δέχονται και να πραγματοποιούν κλήσεις και μηνύματα από τα κινητά τους τηλέφωνα ενόσω πετούν στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο. Τούτο σημαίνει ότι το 90% των επιβατών αεροπορικών μεταφορών στην Ευρώπη που ταξιδεύουν με τα κινητά τους τηλέφωνα θα μπορούν να παραμένουν σε επαφή κατά τη διάρκεια των πτήσεων.

«Για τις πανευρωπαϊκές τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, όπως είναι η κινητή τηλεφωνία εν πτήσει, χρειάζεται ενιαία κανονιστική ρύθμιση ώστε να μπορούν να λειτουργούν σε ολόκληρη την Ευρώπη και αυτός είναι ο λόγος που ανέλαβε σήμερα δράση η Επιτροπή. Για να υπάρξει η εν λόγω νέα υπηρεσία απαιτείται μια ρυθμιστική απόφαση για το σύνολο του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου», δήλωσε η κυρία Viviane Reding, αρμόδια επίτροπος της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες. «Από την πλευρά των μεταφορέων περιμένουμε τώρα να διαμορφώσουν τις τιμές τους με διαφάνεια και καινοτομία. Οι υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας εν πτήσει μπορούν να αποδειχθούν μια πολύ ενδιαφέρουσα νέα υπηρεσία, ιδίως για τους επιχειρηματίες ταξιδιώτες, οι οποίοι πρέπει να μπορούν να παραμένουν σε επαφή οπουδήποτε ή εν κινήσει. Εάν, ωστόσο, οι καταναλωτές βρεθούν αντιμέτωποι με υπέρογκους τηλεφωνικούς λογαριασμούς, η υπηρεσία δεν πρόκειται να έχει επιτυχία. Απευθύνομαι επίσης στις αεροπορικές εταιρείες και τους τηλεπικοινωνιακούς φορείς καλώντας τους να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες στα αεροσκάφη ώστε να εξασφαλιστεί ότι όσοι επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν υπηρεσίες επικοινωνιών εν πτήσει να μην ενοχλούν τους άλλους επιβάτες.»

Με τα μέτρα που ανακοίνωσε σήμερα η Επιτροπή θα εναρμονιστούν οι τεχνικές και αδειοδοτικές απαιτήσεις για τη χρήση κινητών τηλεφώνων σε αεροσκάφη εν πτήσει. Τα τηλέφωνα των επιβατών θα συνδέονται με ένα κυψελοειδές δίκτυο στο αεροσκάφος, το οποίο θα είναι δορυφορικά συνδεδεμένο με το έδαφος. Ταυτόχρονα, το σύστημα θα αποκλείει την άμεση σύνδεση των τηλεφώνων με τα κινητά δίκτυα στο έδαφος. Έτσι θα εξασφαλίζονται χαμηλά επίπεδα ισχύος μετάδοσης, ώστε η χρήση κινητών τηλεφώνων να μη θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των εξοπλισμών του αεροσκάφους ή την κανονική λειτουργία των επίγειων κινητών δικτύων.

Με την εναρμόνιση των τεχνικών απαιτήσεων για την ασφαλή εγκατάσταση υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών εν πτήσει θα καταστεί δυνατή η αναγνώριση, σε ολόκληρη την ΕΕ, των εθνικών αδειών εκμετάλλευσης, τις οποίες χορηγούν τα κράτη μέλη στις αεροπορικές εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στα εμπορικά τους μητρώα. Παραδείγματος χάρη, αεροσκάφος νηολογημένο στη Γαλλία ή την Ισπανία, θα μπορεί να παρέχει σε επιβάτες υπηρεσίες κινητών επικοινωνιών κατά την πτήση πάνω από τη Γερμανία ή την Ουγγαρία χωρίς ιδιαίτερες διαδικασίες αδειοδότησης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προτείνοντας τη θέσπιση κανόνων για μια από τις πρώτες γνήσια πανευρωπαϊκές υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών ανταποκρίνεται σε αιτήματα επιβατών αεροπορικών μεταφορών σχετικά με τη δυνατότητα χρησιμοποίησης των κινητών τηλεφώνων τους εν πτήσει, καθώς και σε αιτήματα του κλάδου που που θα επιθυμούσε να έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί σχετικά. Έπειτα από δοκιμές υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών εν πτήσει σε ορισμένες χώρες (συγκεκριμένα στη Γαλλία και την Αυστραλία), σειρά τηλεπικοινωνιακών οργανισμών και αεροπορικών εταιρειών προγραμματίζουν την έναρξη παροχής της εν λόγω υπηρεσίας στη διάρκεια του 2008, αποκαθιστώντας τη συνδετικότητα σε μια από τις λίγες ακόμα περιστάσεις της καθημερινής ζωής όπου η επικοινωνία παραμένει πολύ περιορισμένη.

Στις 26 Μαρτίου, η OFCOM, ρυθμιστική αρχή τηλεπικοινωνιών στο ΗΒ ανακοίνωσε ότι προτίθεται να επιτρέψει στις αεροπορικές εταιρείες την παροχή κινητών επικοινωνιών σε αεροσκάφη, σύμφωνα με την κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση (http://www.ofcom.org.uk/consult/condocs/mca/statement/).

Ιστορικό

Οι υπηρεσίες κινητών επικοινωνιών σε αεροσκάφη είναι πανευρωπαϊκές τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. Η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα δύο μέτρα:

  • Σύσταση της Επιτροπής για εναρμονισμένη προσέγγιση στην αδειοδότηση, με την οποία θα προωθείται η αμοιβαία αναγνώριση εθνικών αδειών για την παροχή υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών επί του αεροσκάφους.
  • Απόφαση της Επιτροπής με την οποία καθορίζονται εναρμονισμένες τεχνικές παράμετροι για τον εξοπλισμό επί του αεροσκάφους όσον αφορά τη χρήση, σε ολόκληρη την ΕΕ, κινητών τηλεφώνων εν πτήσει, με την οποία θα γίνει δυνατή η αμοιβαία αναγνώριση των αδειών κινητών επικοινωνιών σε αεροσκάφη που τα κράτη μέλη έχουν εκδώσει, χωρίς κίνδυνο για τα κινητά δίκτυα στο έδαφος.

Επιπλέον των εν λόγω μέτρων, θέματα ασφάλειας πτήσεων εξετάζονται με διαδικασίες πιστοποίησης της πτητικής ικανότητας για εξοπλισμό που προορίζεται για τη χρήση κινητών τηλεφώνων εν πτήσει, με τη φροντίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για ολόκληρη την ΕΕ, καθώς και των Υπηρεσιών πολιτικής αεροπορίας, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής χρήση της τεχνολογίας στο θάλαμο επιβατών του αεροσκάφους. Οι αρμόδιες αρχές για τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις εξετάζουν επίσης παραμέτρους ασφάλειας όσον αφορά τη χρήση κινητών τηλεφώνων εν πτήσει.

Παράμετροι εμπορικού χαρακτήρα, όπως η τιμολόγηση, δεν θίγονται ακόμα στα μέτρα που έλαβε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεδομένου ότι πρόκειται ακόμα για υπηρεσίες υπό διαμόρφωση. Ο κοινοτικός κανονισμός για την περιαγωγή (βλ. IP/07/870), που πρόκειται να αναθεωρηθεί πίν από το τέλος του έτους, πραγματεύεται θέματα περιαγωγής αποκλειστικά σε επίγεια δίκτυα. Το κόστος των κινητών επικοινωνιών επί αεροσκαφών εμπίπτει, επομένως, πρωτίστως στην αρμοδιότητα του παρόχου υπηρεσιών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται, ωστόσο, να παρακολουθεί στενά τα επίπεδα και τη διαφάνεια όσον αφορά τις τιμές που χρεώνονται στους καταναλωτές.

Η Επιτροπή πρότεινε ήδη, τον Αύγουστο του 2007, εναρμονισμένους κανόνες για να στηρίξει μιαν άλλη εφαρμογή πανευρωπαϊκής κλίμακας, τις κινητές δορυφορικές υπηρεσίες (IP/07/1243). Τούτο αποτελεί ένδειξη ότι ενόψει των τεχνολογικών και οικονομικών εξελίξεων στην Ευρώπη, η ζήτηση υπηρεσιών πανευρωπαϊκής κλίμακας εντείνεται. Την εξέλιξη αυτή δεν έχουν, ωστόσο, παρακολουθήσει ικανοποιητικά οι κανόνες της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες, που τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά το 2002. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι προτάσεις της Επιτροπής της 13ης Νοεμβρίου 2007 όσον αφορά τη μεταρρύθμιση των κανόνων της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες, (IP/07/1677) στοχεύουν στη στήριξη της ανάπτυξης γνήσια ολοκληρωμένης ενιαίας αγοράς τηλεπικοινωνιών. Οι εν λόγω προτάσεις τελούν υπό εξέταση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η μεταρρύθμιση αναμένεται ότι θα καταστήσει δυνατό τον στενότερο συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, καθώς και μεταξύ των εθνικών ρυθμιστικών αρχών για τη δρομολόγηση διακρατικών ή πανευρωπαϊκών υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Περαιτέρω πληροφορίες:

Το κείμενο των σημερινών αποφάσεων της Επιτροπής:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/radio_spectrum/ref_documents/index_en.htm
MEMO/08/220


Side Bar