Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/537

Bruxelles, den 7. april 2008

Kommissionen baner vejen for brug af mobiltelefoner om bord på fly i Europa

Europa-Kommissionen indførte i dag regler, som skal harmonisere betingelserne for indførelse af fælleseuropæiske mobilkommunikationstjenester om bord på fly. Med sådanne tjenester vil forretningsfolk og forbrugere kunne modtage og foretage opkald og meddelelser sikkert med deres egne mobiltelefoner på flyvninger overalt i Europa. Det betyder, at de flypassagerer, der har mobiltelefoner med sig på flyrejser - og det har 90% af passagererne - kan man få fat i, mens de er undervejs.

"Fælleseuropæisk telekommunikation såsom mobiltelefoni om bord på fly har behov for en "one stop shop"-regulering, så den kan fungere overalt i Europa, og det er begrundelsen for Kommissionens initiativ i dag. Én beslutning med regler for hele det europæiske luftrum er en forudsætning for, at denne nye tjeneste kan blive en realitet", sagde Viviane Reding, EU's kommissær for telekommunikation. "Nu forventer vi, at operatørerne kommer med gennemskuelige og innovative pristilbud. Mobiltelefoni om bord på fly kan være en meget attraktiv ny service, især for dem, der på forretningsrejse har et kommunikationsbehov, uanset hvor de er, og hvor de er på vej hen. Men hvis forbrugerne får skyhøje telefonregninger, kommer denne nye service slet ikke fra start. Jeg appellerer også til luftfartsselskaberne og operatørerne om at sørge for, at der om bord på flyene bliver mulighed for at undgå, at dem, der ønsker at benytte kommunikationstjenester under flyvningen, generer de andre passagerer."

Med de foranstaltninger, Kommissionen præsenterer i dag, harmoniseres både de tekniske krav vedrørende brug af mobiltelefoner om bord på fly og tilladelsesvilkårene i den forbindelse. Passagerernes telefoner får forbindelse med jorden via en lokal netcelle i flyet og en satellit. Systemet forhindrer samtidig, at telefonerne får direkte forbindelse med mobilnet på jorden. Dermed holdes mobiltelefonernes sendeeffekt så lav, at man ved brugen hverken påvirker sikkerheden ved flyets udstyr eller de jordbaserede mobilnets normale drift.

Harmonisering af de tekniske krav for sikker indførelse af mobilkommunikationstjenester om bord på fly betyder, at de nationale licenser, som de enkelte luftfartsselskaber får udstedt af den medlemsstat, de er registreret i, kan blive anerkendt overalt i EU. Eksempelvis kan et fly, der er registreret i Frankrig eller Spanien, tilbyde mobiltjenester til passagererne i et fly, der er på vej hen over Tyskland eller Ungarn, uden yderligere licensprocedurer.

Europa-Kommissionens regler for en af de første ægte fælleseuropæiske teletjenester er affødt af flypassagerernes krav om at kunne bruge deres mobiltelefoner undervejs og luftfartsbranchens ønske om at imødekomme dette krav. Flere teleoperatører og luftfartsselskaber har efter prøvekørsel af mobiltjenester i enkelte lande (bl.a. Frankrig og Australien) planer om at begynde at tilbyde denne service i løbet af 2008, så en af de situationer i dagligdagen, hvor kommunikationsmulighederne hidtil har været stærkt begrænsede, ikke længere forekommer.

OFCOM, der er Det Forenede Kongeriges tilsynsmyndighed på teleområdet, meddelte den 26. marts, at man ville tillade luftfartsselskaberne at tilbyde mobilkommunikation om bord på fly ifølge den fælleseuropæiske metode (http://www.ofcom.org.uk/consult/condocs/mca/statement/).

Baggrund

Mobilkommunikation om bord på fly er en fælleseuropæisk teletjeneste. Kommissionen har i dag vedtaget to foranstaltninger:

  • en henstilling om en harmoniseret fremgangsmåde for licensudstedelse; den skal fremme gensidig anerkendelse af nationale tilladelser til mobilkommunikationstjenester om bord på fly
  • en beslutning med harmoniserede tekniske parametre for det udstyr, der er nødvendigt for brug af mobiltelefoner om bord på fly overalt i EU; den skal tillade medlemsstaterne at anerkende hinandens licenser til mobilkommunikation om bord på fly uden risiko for mobilnet på jorden.

Derudover bliver flyvningernes sikkerhed garanteret ved procedurer for luftdygtighedscertificering af det udstyr, der benyttes ved brug af mobiltelefoner under flyvningen. De fastlægges af Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) for hele EU og af civile luftfartsmyndigheder, så teknologien kan benyttes i flyenes kabine uden fare. De sikringsmæssige aspekter af brug af mobiltelefoner om bord på fly håndteres af de kompetente nationale justits- og indenrigsmyndigheder.

De kommercielle aspekter, f.eks. prissætning af brug af mobiltelefoni under flyvningen, er ikke omfattet af de foranstaltninger, Kommissionen har truffet i dag, eftersom der er tale om en tjeneste, der endnu er i sin vorden. EU's roamingforordning (se IP/07/870), som skal revurderes inden årets udgang, omfatter kun roaming på jordbaserede net. Det er derfor den, der udbyder mobilkommunikation om bord på fly, som i første række kommer til at bestemme prisen. Europa-Kommissionen vil dog holde skarpt øje med de priser, der bliver forlangt af forbrugerne, både med hensyn til niveau og gennemskuelighed.

Allerede i august 2007 stillede Kommissionen forslag om harmoniserede regler for en anden fælleseuropæisk applikation, nemlig mobile satellittjenester (IP/07/1243). Det viser, at den teknologiske og økonomiske udvikling i Europa medfører et stigende behov for fælleseuropæiske tjenester. EU's telekom-regler, der sidst blev revideret i 2002, har imidlertid ikke fulgt med den udvikling. Det er grunden til, at Kommissionen den 13. november 2007 fremsatte en række forslag om en reform af EU's regler på teleområdet (IP/07/1677), som skal støtte opbygning af et fuldt integreret enhedsmarked for telekommunikation. De forslag er nu under behandling i Europa-Parlamentet og Rådet. Reformen skulle føre til større samordning mellem EU's medlemsstater og blandt de nationale tilsynsmyndigheder, når regelgrundlaget for lancering af transnationale eller fælleseuropæiske tjenester i EU forberedes.

Flere oplysninger fås her:

Teksten til Kommissionens beslutninger af d.d.:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/radio_spectrum/ref_documents/index_en.htm
MEMO/08/220


Side Bar