Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/537

Брюксел, 7 април 2008 г.

Комисията проправя пътя за ползване на мобилни телефони по време на полет навсякъде из Европа

Европейската комисия въведе днес правила за хармонизиране на условията за пускане на паневропейски услуги за мобилни комуникации от борда на въздухоплавателни средства. Тези услуги ще позволят на бизнесмени и потребители безопасно да приемат и изпращат повиквания и съобщения със своите собствени мобилни телефони, докато летят над цяла Европа. Това означава, че 90 % от европейските пътници по въздух, които вече носят мобилни телефони на борда на въздухоплавателни средства, могат да останат достъпни за контакт по време на полет.

Европейският комисар по далекосъобщенията Вивиан Рединг заяви: „Паневропейските далекосъобщителни услуги, като например мобилната телефонна връзка по време на полет, се нуждаят от единна регулаторна рамка, за да функционират в цяла Европа и това е причината за днешното действие на Комисията. За осъществяване на тази услуга беше нужно регулаторно решение за цялото европейско въздушно пространство. Сега очакваме операторите да бъдат прозрачни и иновативни в своите ценови оферти. Мобилната телефонна връзка по време на полет е много интересна нова услуга особено за тези бизнес пътници, които имат нужда да комуникират навсякъде и по всяко време. Ако обаче потребителите получат прекалено големи телефонни сметки, услугата няма да получи широко разпространение. Призовавам също така авиокомпаниите и операторите да създадат подходящи условия на борда на въздухоплавателните средства, така че желаещите да ползват съобщителни услуги по време на полет да не безпокоят други пътници.“
Мерките, обявени днес от Комисията, ще хармонизират техническите и лицензионни изисквания за ползването на мобилни телефони на борда на въздухоплавателни средства.
Телефоните на пътниците ще бъдат свързани към бордова клетъчна мрежа, осъществяваща чрез спътник връзка със земята. Същевременно системата няма да позволява на телефоните пряка връзка с мобилните мрежи на земята отдолу. Това ще позволи ползването на мобилните телефони при достатъчно ниска мощност на предаване, за да не се повлияе на сигурността на авиационното оборудване или на нормалното функциониране на наземните мобилни мрежи.

Хармонизирането на техническите изисквания за безопасното прилагане на мобилните телефонни услуги по време на полет ще позволи признаването в целия Европейски съюз на националните лицензи, издадени на отделните авиокомпании от държавите-членки. Например, регистрирано във Франция или Испания въздухоплавателно средство ще бъде в състояние да предлага мобилни телефонни услуги на своите пътници, когато лети над Германия или Унгария, без да са необходими допълнителни лицензионни процедури.

Като предлага правила за една от първите истински паневропейски далекосъобщителни услуги, Европейската комисия отговаря на исканията на пътниците да използват своите мобилни телефони по време на полет, както и на индустрията, която желае да удовлетвори тези искания. След изпитването на мобилните телефонни услуги по време на полет в някои държави (а именно Франция и Австралия) редица далекосъобщителни оператори и авиокомпании планират да пуснат такава услуга през 2008 г., като осигурят комуникация в една от малкото ситуации от ежедневния живот, при които възможностите за това досега бяха силно ограничени.

OFCOM, регулаторният орган за далекосъобщенията в Обединеното кралство, обяви на 26 март, че ще позволи на авиокомпаниите да предлагат мобилна телефонна връзка на борда на въздухоплавателни средства в съответствие с общия европейски подход (виж http://www.ofcom.org.uk/consult/condocs/mca/statement )

История

Мобилните съобщителни услуги на борда на въздухоплавателни средства представляват паневропейски далекосъобщителни услуги. Днес Комисията прие две мерки:

  • Препоръка на Комисията за хармонизиран подход за лицензиране, който ще спомогне за взаимно признаване на националните разрешителни за мобилни съобщителни услуги на борда на въздухоплавателни средства;
  • Решение на Комисията, което определя хармонизирани технически параметри на бордовото оборудване за ползване на мобилни телефони по време на полет в целия ЕС, като това ще позволи взаимното признаване от държавите-членки на лицензите за мобилна връзка на борда на въздухоплавателни средства без риск за наземните мобилни мрежи.

В допълнение към тези мерки проблемите по безопасност на въздушното движение се решават чрез процедури за сертифициране за летателна годност на оборудването за ползване на мобилни телефони по време на полет, предоставени от Европейската агенция за авиационна безопасност и от органите за гражданско въздухоплаване с цел осигуряване на безопасното използване на технологиите в кабината на въздухоплавателни средства. Въпросите по сигурността във връзка с ползването на мобилни телефони по време на полет се решават също и от компетентните национални органи в областта на правосъдието и вътрешните работи.

В мерките, приети днес от Европейската комисия, все още не се разглеждат търговски аспекти като ценообразуване за ползване на мобилни телефони по време на полет, като се има предвид, че това са съвсем нови услуги. Регламентът на ЕС относно роуминга (виж IP/07/870), който ще бъде преразгледан преди да завърши годината, разглежда роуминга само за наземни мрежи. Поради това, определянето на цената за мобилни комуникации на борда на въздухоплавателни средства ще бъде първоначално в компетенциите на доставчика на услугата. Европейската комисия обаче внимателно ще следи нивата и прозрачността на цените, искани от клиентите.

През август 2007 г. Комисията вече предложи хармонизирани правила в подкрепа на друга паневропейска услуга — мобилните спътникови услуги (виж IP/07/1243). Това показва, че с оглед на технологичното и икономическо развитие на Европа потребностите от паневропейски услуги нарастват. Правилата на ЕС в областта на далекосъобщенията, последно ревизирани през 2002 г., обаче изостават от това развитие. Ето защо предложенията на Комисията от 13 ноември 2007 г. за реформа на правилата на ЕС в областта на далекосъобщенията (виж IP/07/1677) целят да подпомогнат развитието на действително интегриран единен далекосъобщителен пазар. Тези предложения в момента се обсъждат в Европейския парламент и Съвета. Реформата следва да позволи по-тясна координация между държавите-членки на ЕС и националните регулаторни органи, когато подготвят нормативните условия за пускането на трансгранични или паневропейски услуги в Европейския съюз.

За повече информация:

Текст на днешните решения на Комисията:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/radio_spectrum/ref_documents/index_en.htm
MEMO/08/220


Side Bar