Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE EL

IP/08/529

Briselē, 2008. gada 3. aprīlī

Nacionālie energoefektivitātes rīcības plāni — Komisija nosūta argumentētu atzinumu divām dalībvalstīm

Šodien Eiropas Komisija nolēma nosūtīt Grieķijai un Latvijai argumentētu atzinumu, jo nav izpildīta energopakalpojumu direktīvas prasība iesniegt nacionālo energoefektivitātes plānu. Argumentēts atzinums ir juridiskās procedūras pēdējais posms pirms lietas iesniegšanas Eiropas Kopienu Tiesā.

Rīcības plānā, kas bija jāiesniedz līdz 2007. gada 30. jūnijam, dalībvalstis izklāsta, kā tās sasniegs energopakalpojumu direktīvas noteikto mērķi — 9 % enerģijas ietaupījumu līdz 2016. gada beigām. Energoefektivitāte ir būtisks elements Eiropas enerģētikas politikā.

Direktīvas mērķis ir rentablā veidā paaugstināt enerģijas galapatēriņa efektivitāti dalībvalstīs. Pareizi īstenojot direktīvu, tiek radīta situācija, kas veicina energopakalpojumu tirgus attīstību un citu energoefektivitātes pakalpojumu piedāvājumu galapatērētājiem. Tas savukārt būtiski pilnveido enerģijas piegādes drošību, konkurētspēju un ilgtspējīgu attīstību.


Side Bar